Proč není pravda v octě? Nesnese snad zkoušku kyselinou?

Autor citátu: Gabriel Laub     Téma: pravda

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma pravda

Pravda bolně pálí. Josef Kajetán Tyl | Detail citátu

Strach před problémy, nebyl ještě nikdy klíčem k jejich řešení. Neznámý autor | Detail citátu

Je to má stará zásada, že jakmile vyloučíte nemožné, všechno ostatní, co zbude, ať je to jakkoli nepravděpodobné, musí být pravda. Arthur Conan Doyle | Detail citátu

Dokud není všechno ztraceno, není nic ztraceno Igor Greguš | Detail citátu

Opak je taky pravdou. Groucho Marx | Detail citátu

Jestliže vás netěší to, co děláte tak s tím přestaňte. Warren Buffet | Detail citátu

Soustřeďte se na to, kam chcete jít, nikoli na to, čeho se bojíte. Anthony Robbins | Detail citátu

Názor je přímý nepřítel pravdy. Vincenzo Gioberti | Detail citátu

Život je jeden pouhý, ale smrtí tisíceré jsou způsoby. Pravda jedna a pouhá, bludů však tisíceré podoby. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Co nazýváme pravdou? Klam starý tisíc let. Co je klam? Pravda, která žije teprve minutu. Benedictus Baruch de Spinoza | Detail citátu

Není pravda, že ti, kdož se bojí vtipů, se bojí pravdy. Naopak - ti, kdož se bojí pravdy, se bojí vtipů. Gabriel Laub | Detail citátu

Abyste neupadli v zapomnění, jakmile zemřete, buď napiště něco, co bude stát za přečtení, nebo dělejte věci, o kterých bude stát za to napsat. Benjamin Franklin | Detail citátu

Nestěžujte si na to co nemáte...Radujte se z toho, co máte. H.S.Judd | Detail citátu

Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí které polovině. George Bernard Shaw | Detail citátu

Pravda je věc relativní. N.N. | Detail citátu

Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jediný pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil. Albert Einstein | Detail citátu

Papír snese všechno. Snesl by i samou pravdu. Gabriel Laub | Detail citátu

Kdo mluví pravdu, má mít koně připraveného u vrat a jednu nohu ve třmeni. Arménská přísloví | Detail citátu

Hledat pravdu má větší cenu než pravda sama. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Je lepší zapálit svíčku, než si stěžovat na tmu. Čínské přísloví | Detail citátu

Pravda může počkat - má před sebou dlouhý život. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Pravda i nepravda jsou vlastnosti řeči, nikoli věci. Thomas Hobbes | Detail citátu

Od muže se dovíme pravdu, když mu odporujeme, od ženy, když s ní souhlasíme. George Bernard Shaw | Detail citátu

Nikdy neříkej pravdu někomu, kdo si ji nezaslouží. Mark Twain | Detail citátu

Proč toužíme po nahé pravdě? Přistrojená slovy je mnohem parádnější. Gabriel Laub | Detail citátu

Pravda bývá nejnákladnějším z klamů. Stefan Kisielewski | Detail citátu

Naše předsudky jsou tak mocné, že podvědomě zablokují a upraví to, co vidí naše oči. Neznámý autor | Detail citátu

Všechno, co se shoduje s naším přáním, je pravda. Všechno, co je s ním v rozporu, vyvolává naši zlobu. André Maurois | Detail citátu

Leckdo se opil pravdou - a měl pak příšernou opici. Gabriel Laub | Detail citátu

Podplacený soudce neumí rozeznat pravdu. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Mluv pravdu a tak zmateš a uvedeš do rozpaků své odpůrce. Henry Wotton | Detail citátu

Nežijeme v pravdě, ale pravda, jdeme-li za ní, žije v nás, mluví našimi ústy. Tehdy, hledáme-li ji tak usilovně, že ji nacházíme. Willard Van Orman Quine | Detail citátu

Mrtvím se leccos promíjí. I pravda. Jiří Žáček | Detail citátu

V této době je pravda tak zatemněná a lež tak zavedená, že pravdu může poznat jen ten, kdo ji miluje. Blaise Pascal | Detail citátu

Zavřeli jsme dveře, aby nevešel omyl, ale jak má teď vejít pravda? Rabíndranáth Thákur | Detail citátu

Kdo má špatnou paměť, nemá jinou volbu než mluvit pravdu. Tennessee Williams | Detail citátu

Ve víně je pravda? Kde by se jí tolik vzalo - pro všechny ty hektolitry? Gabriel Laub | Detail citátu

Jednou za rok vyjeďte někam, kde jste ještě nebyli. Dalajlama | Detail citátu

Dnes je první den zbytku Vašeho života. Neznámý autor | Detail citátu

Kdo nikdy nemění názory, miluje sebe víc než pravdu. Joseph Joubert | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..