Za pravdy, dnes laciné, platili kdysi lidé životem.

Autor citátu: Gabriel Laub     Téma: pravda

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma pravda

Papír snese všechno. Snesl by i samou pravdu. Gabriel Laub | Detail citátu

Pravda je někdy omyl, který mnoho lidí sdílí. František Langer | Detail citátu

To, co poznávám a co si myslím, se pokouším vyslovit. Ale nemohu se přitom řídit tím, co to lidem přinese a co z toho vznikne. Theodor W. Adorno | Detail citátu

Filtry, přes které se díváme na svět jsou jako vzduch. Nevíme o nich do doby, než nám je někde ukáže. John King | Detail citátu

V životě jsou okolnosti, kdy pravda a prostota jsou nejlepší taktikou. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Nejcennější je pravda, kterou jsme sami objevili. George Bernard Shaw | Detail citátu

Běží-li člověk po nesprávné cestě, vzdálí se pravdě tím více, čím je schopnější a rychlejší. Francis Bacon | Detail citátu

Nikoli porozumění mezi lidmi, ale pravda je základem práva. Jan Pavel II. | Detail citátu

Nejčistější víno nám nalévají ideologové: bez příměsi pravdy. Gabriel Laub | Detail citátu

Pravda vždy vítězí, někdy se však spokojí s remízou. Turchan Rasiev | Detail citátu

Žádný člověk nikdy nepozná pravdu, neboť i kdyby ji náhodou vyslovili, nevěděli by o tom. Xenofanés | Detail citátu

Mrtvím se leccos promíjí. I pravda. Jiří Žáček | Detail citátu

Mám pro vás dobrou zprávu! Tu nejlepší část svého života máte možná před sebou. A pokud se rozhodnete jí využít, na věku ani na jiných okolnostech nezáleží. Tim Hansel | Detail citátu

Pravda o sobě vypovídá dostatečně výmluvně. Publilius Syrus | Detail citátu

Dříve, než někomu řekl pravdu do očí, se ještě z opatrnosti ohlédl, kdo za ním stojí. Josef Poláček | Detail citátu

Pravda trpí často více horlivostí svých zastánců než nevraživostí odpůrců. Thomas Paine | Detail citátu

Nic není tak, jak je. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

U každé pravdy by měla být uvedena záruční lhůta. Jiří Žáček | Detail citátu

Normálnost je cesta, která nikam nevede. Normální firma zkrachuje. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Někdy je nejlepší životní investicí ta, kterou jste právě neudělali. Milan Zelený | Detail citátu

Jedním z nejúspěšnějších způsobů, jak si vyjednavač může zajistit dosažení svých vlastních cílů, je uspokojení potřeb druhé strany. To je prostá, leč často přehlížená pravda. Samuel Richardson | Detail citátu

Není pravda, že ti, kdož se bojí vtipů, se bojí pravdy. Naopak - ti, kdož se bojí pravdy, se bojí vtipů. Gabriel Laub | Detail citátu

Životní příběhy mnoha lidí dokazují, že příčinou rozdílu mezi triumfem a tragédií, vítězstvím a porážkou bývá často úplně nepatrná drobnost. Zig Ziglar | Detail citátu

Nic nám nepřijde tak draho, jak laciné pravdy. Gabriel Laub | Detail citátu

Někteří lidé zastávají názor, že pravda je neškodná jenom v rozředěném stavu. Oliver Wendell Holmes | Detail citátu

Čím blíže jsou lidé pravdě, tím jsou snášenlivější vůči cizím omylům. A opačně. Henrik Ibsen | Detail citátu

Pravda je už u dna studny, která nevysychá. Hérakleitos | Detail citátu

Život přináší jeden problém za druhým. Chceme nad nimi bědovat nebo je chceme řešit? M.S.Peck | Detail citátu

Ne každý snese pohled na nahou pravdu bez následků. Lech Przeczek | Detail citátu

Doufám, že nakonec pravda zvítězí. Jan Viklef | Detail citátu

Pravda bývá relevantní. Zvlášť ta pivní. Jiří Žáček | Detail citátu

Kdo mluví pravdu, má mít koně připraveného u vrat a jednu nohu ve třmeni. Arménská přísloví | Detail citátu

Nejlepší politikou je mluvit vždy pravdu, pokud ovšem nejste mimořádně dobrý lhář. Jerome Klapka Jerome | Detail citátu

Co jsou nakonec lidské pravdy? Jsou to nevyvratitelné lidské omyly. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Pravda nehladí. Polská přísloví | Detail citátu

Opak je taky pravdou. Groucho Marx | Detail citátu

Kdo nikdy nemění názory, miluje sebe víc než pravdu. Joseph Joubert | Detail citátu

Metafory nám pomáhají pochopit nepochopitelné. Dan Brown | Detail citátu

Pravda se neztratí, ale život je možno zardousit, příkladů je dost. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

"Nejen chlebem živ jest člověk..." A může být živ jen pravdou? Gabriel Laub | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..