Není pravda, že ti, kdož se bojí vtipů, se bojí pravdy. Naopak - ti, kdož se bojí pravdy, se bojí vtipů.

Autor citátu: Gabriel Laub     Téma: pravda

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma pravda

Někdy je nejlepší životní investicí ta, kterou jste právě neudělali. Milan Zelený | Detail citátu

Těžké časy vám dodávají odvahu k tomu, abyste mysleli na nemyslitelné. Andy Grove | Detail citátu

Rci pravdu, a viz, kudy utečeš. Česká přísloví | Detail citátu

Nejcennější je pravda, kterou jsme sami objevili. George Bernard Shaw | Detail citátu

Můžete se snažit anebo čekat a doufat na zázrak. Zázraky jsou skvělé, ale zoufale nevypočitatelné. Peter F. Drucker | Detail citátu

Pravdy je možné šířit, ale není je možné vnucovat. Stefan Zweig | Detail citátu

Nebojte se zítřků, třebá žádné nepříjdou. Neznámý autor | Detail citátu

Co nazýváme pravdou? Klam starý tisíc let. Co je klam? Pravda, která žije teprve minutu. Benedictus Baruch de Spinoza | Detail citátu

Sotva existuje člověk tak přesný, aby se trochu neodchýlil od pravdy, když se omlouvá. George Saville Halifax | Detail citátu

Every season is a journey. Every journey is a lifetime. Mike Krzyzewski | Detail citátu

V životě jsou okolnosti, kdy pravda a prostota jsou nejlepší taktikou. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Malá nepřesnost ušetří tuny vysvětlování. Saki | Detail citátu

Pravdu může říkat každý hlupák, ale k dobrému lhaní je třeba jisté inteligence. Samuel Butler | Detail citátu

Touha po pravdě je umlčována odpověďmi, které mají váhu autority, s níž nelze diskutovat. Paul Tillich | Detail citátu

Pravda se šíří nejrychleji, dokud je ještě fámou. André Brie | Detail citátu

Pravda vždycky vyplave na povrch. Nejčastěji jako utopenec. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Ve víně je pravda? Kde by se jí tolik vzalo - pro všechny ty hektolitry? Gabriel Laub | Detail citátu

Nejlepší politikou je mluvit vždy pravdu, pokud ovšem nejste mimořádně dobrý lhář. Jerome Klapka Jerome | Detail citátu

Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu. Jan Hus | Detail citátu

Pravda existuje. Vymýšlet je třeba pouze lži. Georges Braque | Detail citátu

Pravda je někdy omyl, který mnoho lidí sdílí. František Langer | Detail citátu

Nemůžeme si vybrat, kolika let se dožijeme, ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Nemůžeme ovlivnit krásu naší tváře, ale můžeme ovlivnit její výraz. Nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit. Nemůžeme ovlivnit negativní atmosféru celého světa, ale můžeme ovlivnit atmosféru, která panuje v naší mysli. Často se snažíme ovlivňovat věci, se kterými nemůžeme nic dělat. Příliš málo se snažíme ovlivňovat to, co je v našich silách….naše postoje. John C. Maxwell | Detail citátu

Platón je mi velmi drahý, ale pravda ještě dražší. Aristoteles | Detail citátu

Pravda může počkat - má před sebou dlouhý život. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Kamarád je ten, komu můžeme říct své problémy. Přítel je ten, kterému se můžeme se všemi svými problémy svěřit. Ale smrt je ta, co všechny problémy vyřeší. Neznámý autor | Detail citátu

Nedívejte se – mohli byste vidět. Neposlouchejte – mohli byste slyšet. Nepřemýšlejte – mohli byste se něco naučit. Nerozhodujte se – mohli byste se rozhodnout špatně. Nechoďte – mohli byste upadnout. Neměňte se – mohli byste se změnit k lepšímu. Nežijte – mohli byste zemřít. Neznámý autor | Detail citátu

Raději chci trpět pro to, že říkám pravdu, než aby měla pravda trpět pro mé mlčení. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

V životě je často rozdíl mezi tím, co chceme a co musíme dělat. Peter Urs Bender | Detail citátu

Životní příběhy mnoha lidí dokazují, že příčinou rozdílu mezi triumfem a tragédií, vítězstvím a porážkou bývá často úplně nepatrná drobnost. Zig Ziglar | Detail citátu

Chraňme se hlásat pravdu těm, kdo nejsou s to ji pochopit, neboť by to znamenalo, že chceme nahrazovat pravdu omylem. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

To co vidíme, nejvíce záleží na tom co hledáme. John Lubbock | Detail citátu

It is not necessary to change. Survival is not mandatory. Johnny Carson | Detail citátu

Pokud jsme v něčem úspěšní, není to práce, je to životní styl. Granatelli | Detail citátu

Pravda se rychleji vynoří z chyby než ze zmatku. Francis Bacon | Detail citátu

Pravda vyřčená se zlým úmyslem je někdy podlejší než všechny lži, které si lze vymyslet. William Blake | Detail citátu

Od muže se dovíme pravdu, když mu odporujeme, od ženy, když s ní souhlasíme. George Bernard Shaw | Detail citátu

Nikde neleží pravda na povrchu. Albert Einstein | Detail citátu

Na polopravdách je nejnebezpečnější, že skoro vždy se věří té nesprávné polovině. Hans Krailsheimer | Detail citátu

Buď zvýšíte příkon nebo ztratíte výkon. Manfred De Vries | Detail citátu

Takoví jsou lidé, z pravdy uznávají málo, z veřejného mínění mnoho. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..