Až kvůli štěstí projdeš celý svět, zjistíš, že stálo před tvými dveřmi.

Autor citátu: Africké přísloví     Téma: štěstí

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma štěstí

Štěstěna umí zatočit zejména s těmi, které si oblíbila. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Velmi často nalézáme víc, než doufáme nalézt. Corneille Pierre | Detail citátu

Štěstí i neštěstí je věc duše. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle. Japonská přísloví | Detail citátu

Být šťastný znamená mít to, co srdce potřebuje. Jörg Zink | Detail citátu

Štěstí se nečekaně samo oznámí. Náhodou zívne pes - a moucha vlítne psovi do tlamy. Japonská přísloví | Detail citátu

Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí. Budha | Detail citátu

Nejšťastnější člověk je ten, který štěstí nepotřebuje. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí. Maurois André | Detail citátu

Ti zhloupnou, které štěstí příliš rozmazlí. Publilius Syrus | Detail citátu

Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. Werich Jan | Detail citátu

Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí - čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší. Jan Werich | Detail citátu

Všichni toužíme po štěstí. Ale když se vydáme na cestu, klopýtáme ve tmě. Riskujeme, že si spleteme směr, nebo, že dokonce půjdeme na opačnou stranu. Ba co víc, pokud po chybné cestě postupujeme dále, můžeme se svému cíli ještě více vzdálit. Čím více se tedy snažíme štěstí nalézt, tím obtížněji k němu dospíváme. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Štěstí je stav vnitřní a nezávisí ani v nejmenším na lidských statcích. Archibald Joseph Cronin | Detail citátu

Všechno štěstí v životě závisí na odvaze a práci. Pascal Blaise | Detail citátu

Štěstí nám nedávají věci samotné, ale naše představy o nich. Epiktétos | Detail citátu

Štěstí se neměří podle titulů a peněz, ale podle zdraví a spokojenosti srdce. Paolo Mantegazza | Detail citátu

Štěstí není to co chceš mít, štěstí znamená to co máš si udržet. France Anatole | Detail citátu

Je jenom jedna cesta za štěstím a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc. Epiktétos | Detail citátu

Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli. Halen | Detail citátu

Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí. Albert Einstein | Detail citátu

Účelem života není najít štěstí, ale hledat ho. Blaise Pascal | Detail citátu

Člověka stojí vždy mnoho usilí, aby přesvědčil sám sebe, že je šťastný. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Toho kdo má štěstí můžete třeba hodit do vody - a vyplave s rybou v zubech. Tuwim Julian | Detail citátu

Štěstí se nastěhuje do domu, z jehož oken zní smích. Polské přísloví | Detail citátu

Opravdové štěstí bez osamělosti je nemožné. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Ke štěstí stačí být moudrý. Antisthenés | Detail citátu

Štěstí v podobě lásky, i když je nakloněno poctít nás svou přízní, přece nás nutí bojovat o ni. Alfred Binet | Detail citátu

Neexistuje chronické štěstí, tak jako není netající led. Alexandr Ivanovič Gercen | Detail citátu

Velké štěstí je velké otroctví. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí. Ukrajinské přísloví | Detail citátu

Zabývajíce se svými bolestmi, zvětšujeme je, přemýšlejíce o svých slabostech, posilujeme je. Keller Gottfried | Detail citátu

Každé štěstí v izolaci je jenom částečné štěstí. Neboť jsme skutečně tvorové kolektivní. Jan Procházka | Detail citátu

Jediní opravdu šťastní lidé jsou vdané ženy a svobodní muži. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Štěstí je radost z příštího dne. Jiří Švejda | Detail citátu

Štěstí dojde ten, kdo mnoho pracuje. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Šťasten, třikrát šťasten člověk, jehož zakalují životní strasti. Jean Henri Fabre | Detail citátu

Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Pokud uspějete jednou, může to být náhoda. Pokud uspějete dvakrát, může to být štěstí. Pokud uspějete třikrát, pak díky píli a pracovitosti. N.N. | Detail citátu

Štěstí je nevěsta. Heinrich Heine | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..