Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné.

Využijte sílu AI pro svůj úspěch. Vyzkoušejte e-Bota zdarma!

Autor citátu: Chamfort Sebestian Roch     Téma: štěstí

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma štěstí

Tisíckrát je darováno a tisíckrát se obnovuje štěstí toho, kdo se každý den raduje ze svých darů a je za ně vděčný. Julius Lohmeyer | Detail citátu

Člověk, který měl smůlu, má skoro vždycky štěstí, že to s ním nedopadlo ještě hůře. Mark Twain | Detail citátu

Štěstí v podobě lásky, i když je nakloněno poctít nás svou přízní, přece nás nutí bojovat o ni. Alfred Binet | Detail citátu

Štěstí se nastěhuje do domu, z jehož oken zní smích. Polské přísloví | Detail citátu

Toho, kdo má štěstí, můžete třeba hodit do vody - a vyplave s rybou v zubech. Julian Tuwim | Detail citátu

Všichni toužíme po štěstí. Ale když se vydáme na cestu, klopýtáme ve tmě. Riskujeme, že si spleteme směr, nebo, že dokonce půjdeme na opačnou stranu. Ba co víc, pokud po chybné cestě postupujeme dále, můžeme se svému cíli ještě více vzdálit. Čím více se tedy snažíme štěstí nalézt, tím obtížněji k němu dospíváme. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Největším štěstím a největším neštěstím je nic víc si nepřát. Sylva Carmen | Detail citátu

Klíčem ke štěstí je odpuštění. Gerald Jampolsky | Detail citátu

Štěstí je jako ozvěna, odpovídá ale nepřichází. Carmen Sylva | Detail citátu

Existuje štěstí, ale neznáme je. Což o to, znali bychom je, ale neumíme si ho vážit. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Lidské štěstí se skládá z tolika kousků, že stále některý chybí. Bossuet Jacques-Bénigne | Detail citátu

Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa. Jaromíra Kolářová | Detail citátu

Štěstí nespočívá v jakémkoliv uspokojení, ale pouze v čestném a ušlechtilém. Thomas More | Detail citátu

Chováme se, jakoby pohodlí a luxus byly největšími hodnotami. A přitom nám ke štěstí stačí jen nadšení. Charles Kingsley | Detail citátu

Nechci tvořit své štěstí, chci tvořit své dílo. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Štěstí se neměří podle titulů a peněz, ale podle zdraví a spokojenosti srdce. Paolo Mantegazza | Detail citátu

Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí. Budha | Detail citátu

Neustálé štěstí je stejně obtížně snesitelné, jako neustále neštěstí. Jaromír Janata | Detail citátu

Štěstí není možné v nevědomosti. Jen jistota činí život klidným. Émile Zola | Detail citátu

Počítám jen šťastné hodiny. Nápis na slunečních hodinách | Detail citátu

Štěstí se odráží jako světlo vesmíru. Irving Washington | Detail citátu

Jenom jednoduché věci nikdy nezklamou. A štěstí se má začít hledat úplně dole při zemi. Erich Maria Remarque | Detail citátu

V smutku si vystačíme i sami se sebou. Ale když chceme prožít plné štěstí, musíme se o něj s někým podělit. Mark Twain | Detail citátu

Štěstí je důsledkem moudrosti. Rainer Maria Rilke | Detail citátu

Každá doba je tím kratší, čím je šťastnější. Plinius Mladší | Detail citátu

Nelze být šťasten v každém ohledu. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Nemůžeš žít šťastně, aniž bys byl moudrý, čestný a spravedlivý, ani moudře, čestně a spravedlivě, když nejsi šťastný. Epikúros | Detail citátu

Mít v životě štěstí, dá pěknou dřinu. Odlas Jiří | Detail citátu

Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle. Japonská přísloví | Detail citátu

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. Platón | Detail citátu

Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili. Giovanni Boccaccio | Detail citátu

Štěstí je tím větší, čím méně si je člověk uvědomuje. Alberto Moravia | Detail citátu

Šťastné jsou pouze děti, ale ani ty ne nadlouho. Maxim Gorkij | Detail citátu

Každý velký čin se zdá být zpočátku nemožný. Carlyle Thomas | Detail citátu

Aby mohla dávat nejen mléko, ale i med, musí být nejen dobrou matkou, ale také šťastným člověkem a toho mnoho lidí nedosáhne. Erich Fromm | Detail citátu

Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Štěstí je jako slunce: usměje se na nás, ale pak zapadne. Italské přísloví | Detail citátu

Člověk může srdcem milovat, ale jen rozumem být šťasten. Bruno Giordano | Detail citátu

Štěstí je prostě dobré zdraví a špatná paměť. Schweitzer Albert | Detail citátu

Štěstí je momentální dispozice nevidět tragiku života. Miroslav Švandrlík | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..