Další citáty pro téma štěstí

Člověk by si měl rozmyslet, zda chce být volem jen kvůli tomu, aby si na něho mohlo štěstí sednout. N.N. | Detail citátu

Klid není štěstím, když je naším jediným zaměstnáním. Ludwig Börne | Detail citátu

Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Zpravidla to, co nám schází není štěstí, ale znalost štěstí. Maurice Maeterlinck | Detail citátu

Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Každé štěstí v izolaci je jenom částečné štěstí. Neboť jsme skutečně tvorové kolektivní. Jan Procházka | Detail citátu

Není člověka, který by si nepřál víc než cokoli jiného prodloužit si štěstí. Pascal Blaise | Detail citátu

Ti zhloupnou, které štěstí příliš rozmazlí. Publilius Syrus | Detail citátu

Štěstí je vždy to, co za něj právě pokládáme. Jules Romains | Detail citátu

Pokud jsi někdy miloval ženu nebo vlast, prožil jsi výjimečné štěstí, a když potom zemřeš, už to není důležité. Ernest Hemingway | Detail citátu

Štěstí je stav vnitřní a nezávisí ani v nejmenším na lidských statcích. Archibald Joseph Cronin | Detail citátu

Velikost každého štěstí se měří jeho ztrátou. Alfred de Vigny | Detail citátu

Zášť se chechtá, štěstí se usmívá. František Vymazal | Detail citátu

Štěstí se odráží jako světlo vesmíru. Irving Washington | Detail citátu

Štěstí nespočívá v tom, že můžeš dělat to co chceš, ale v tom, že vždy chceš to co děláš. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Kdo chytá štěstí, je sám chycen. Alois Jirásek | Detail citátu

Není většího neštěstí, než když se člověk začne bát pravdy, aby ho neodhalila. Pascal Blaise | Detail citátu

Měj stále na paměti, že všechno je pomíjející. Ve štěstí nebudeš veselý a v trápení smutný. Sokrates | Detail citátu

Dlouhé štěstí ztrácí již svým prostým vytrváním. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Nejhorší je návyk na stálé štěstí. Publilius Syrus | Detail citátu

Štěstí je vlastně prostá věc. Ale tím hlubší, čím více si uvědomíme jeho nesamozřejmost. Vladimír Páral | Detail citátu

Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa. Jaromíra Kolářová | Detail citátu

Zabývajíce se svými bolestmi, zvětšujeme je, přemýšlejíce o svých slabostech, posilujeme je. Keller Gottfried | Detail citátu

Aby byl člověk šťasten, musí mít to, co si pod štěstím představuje, a ne to, co si pod ním představují jiní. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kdo honí štěstí, sám je štván. Alois Jirásek | Detail citátu

Štěstí lidi zmate víc než neštěstí. Martin Luther | Detail citátu

Všude tam, kde lze žít, lze žít také dobře. Aurelius Marcus | Detail citátu

Štěstí si musíme vytoužit nebo vysnít, jakmile přijde neočekávaně, nevíme, co s ním, a zmarníme je. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty, s nimiž se spojilo. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli. MARK RUTHERFORD | Detail citátu

Tajemstvím štěstí je něco obdivovat, a zároveň po tom netoužit. Francis Herbert Bradley | Detail citátu

Až jednou v honbě za štěstím, je opravdu najdete, podobně jako stařenka hledající brýle, zjistíte, že vám štěstí sedělo na nose. George Bernard Shaw | Detail citátu

Štěstí je jako slunce: usměje se na nás, ale pak zapadne. Italské přísloví | Detail citátu

Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Štěstí není to co chceš mít, štěstí znamená to co máš si udržet. France Anatole | Detail citátu

Štěstí potkává obyčejně ty nejšťastnější a neštěstí ty nejnešťastnější z lidí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Štěstí a neštěstí lidské nezávisí pouze na lidské povaze, nýbrž také na osudu. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili. Giovanni Boccaccio | Detail citátu

Štěstí i neštěstí přichází pro naše dobro. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Tělu slouží štěstí a spokojenost, ale síly ducha probouzí, povznáší a rozvíjí jen neklid, žal a bolest. Otto František Babler | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..