Že pravda leží ve středu? Ne, jen v hloubce.

Autor citátu: Artur Schnitzler     Téma: pravda

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma pravda

Nikoli porozumění mezi lidmi, ale pravda je základem práva. Jan Pavel II. | Detail citátu

Život je z 10% to, co se mi stane a 90% to, jak na to reaguji. John C. Maxwell | Detail citátu

Nejvhodnější objekty pro padělatele: víno a pravda. Gabriel Laub | Detail citátu

Proč lhát, když stačí mluvit pravdu, aby ti stejně nikdo neuvěřil? Guy de Maupassant | Detail citátu

Pro některé lidi je realita širším pojmem než pro jiné, protože se více dívali, více zažili, více četli a více přemýšleli. T.A.Harris | Detail citátu

Pravda bývá nejnákladnějším z klamů. Stefan Kisielewski | Detail citátu

Co nazýváme pravdou? Klam starý tisíc let. Co je klam? Pravda, která žije teprve minutu. Benedictus Baruch de Spinoza | Detail citátu

Pravda se rychleji vynoří z chyby než ze zmatku. Francis Bacon | Detail citátu

Človeka, který nemá úplnou pravdu, lze přesvědčit mnohem lehčeji než toho, kdo má pravdu poloviční. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Pište pravdu, a jen pravdu. Ale ne celou pravdu. Helmuth Moltke starší | Detail citátu

Pravda je ovoce, které se musí trhat, až když zcela uzraje. Jiří Voskovec | Detail citátu

Člověk který dovede mlčet, ačkoliv má pravdu, je skoro Bůh. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Jste tam, kde jste, protože to je přesně to místo, kde chcete být. Neznámý autor | Detail citátu

Nejcennější je pravda, kterou jsme sami objevili. George Bernard Shaw | Detail citátu

Jak mám vědět, co jsem řekl, dokud jsem na to neslyšel odpověď? Norbert Wiener | Detail citátu

Pravdu, včetně té nejkrutější, si zaslouží slyšet jen ten, koho mám opravdu rád. Eduard Pergner | Detail citátu

Není čisté pravdy, není čistého omylu. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Můžete se snažit anebo čekat a doufat na zázrak. Zázraky jsou skvělé, ale zoufale nevypočitatelné. Peter F. Drucker | Detail citátu

Život přináší jeden problém za druhým. Chceme nad nimi bědovat nebo je chceme řešit? M.S.Peck | Detail citátu

Jedním z nejúspěšnějších způsobů, jak si vyjednavač může zajistit dosažení svých vlastních cílů, je uspokojení potřeb druhé strany. To je prostá, leč často přehlížená pravda. Samuel Richardson | Detail citátu

Slovo představuje kouzelnický klobouk, do kterého jeden vloží králíka a druhý z něho vytáhne holubici. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Kdo se nenechá přemoci pravdou, bude přemožen omylem. St. Aurelius Augustinus | Detail citátu

Pravda je někdy omyl, který mnoho lidí sdílí. František Langer | Detail citátu

It is not necessary to change. Survival is not mandatory. Johnny Carson | Detail citátu

Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu. Jan Hus | Detail citátu

Pravda bolně pálí. Josef Kajetán Tyl | Detail citátu

Pravda je dcerou času. Aulus Gellius | Detail citátu

Lehké je být upřímný, když neříkáme celou pravdu. Rabíndranáth Thákur | Detail citátu

Slepý vidí to, co chtějí. Dan Brown | Detail citátu

Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jediný pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil. Albert Einstein | Detail citátu

Jsi-li na pochybách, řekni pravdu. Mark Twain | Detail citátu

Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. Auguste Rodin | Detail citátu

Kdo stále chodí ve šlépějích někoho jiného, nezanechává žádné stopy. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Alespoň v jedné věci řeknu pravdu, totiž že budu lhát. Lúkiános | Detail citátu

Kdo nic nezkusí, je blbec. Derren Brown | Detail citátu

Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti. Tomáš Baťa | Detail citátu

Filtry, přes které se díváme na svět jsou jako vzduch. Nevíme o nich do doby, než nám je někde ukáže. John King | Detail citátu

Život vám vrátí to, co do něho v každém okamžiku vkládáte. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Pouze ti, kteří se odváží jít příliš daleko, mohou přijít na to, jak daleko se dá jít. T. S. Eliot | Detail citátu

Otřepaná pravda stále platí. Robert Fulghum | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..