Když dojde ke srážce dvou kultur, názory poraženého jsou potlačeny a vítěz pak sepíše historické knihy - knihy ve kterých opěvuje vlastní pravdu a pomlouvá poraženého nepřítele.

Autor citátu: Dan Brown     Téma: pravda

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma pravda

Můžete se snažit anebo čekat a doufat na zázrak. Zázraky jsou skvělé, ale zoufale nevypočitatelné. Peter F. Drucker | Detail citátu

Pravda se neztratí, ale život je možno zardousit, příkladů je dost. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Kde vzniká příliš sporů, pravda se vytrácí. Publilius Syrus | Detail citátu

Pravda každého z nás je především to, co se snažíme skrýt. André Malraux | Detail citátu

Pravda trpí často více horlivostí svých zastánců než nevraživostí odpůrců. Thomas Paine | Detail citátu

Pravda je víc než moc, proto je trvalá. Karel Čapek | Detail citátu

Člověk má právo pochybovat o sobě, ale nemá pochybovat o pravdě. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Pravdu nelze překroutit. Můžeš jí buď říkat anebo lhát. N.N. | Detail citátu

Nesuď hovno podle čichu, ale podle chuti. Neznámý autor | Detail citátu

Není pravda, že ti, kdož se bojí vtipů, se bojí pravdy. Naopak - ti, kdož se bojí pravdy, se bojí vtipů. Gabriel Laub | Detail citátu

Je lepší selhat v originalitě než uspět v nápodobě. Herman Melville | Detail citátu

Rozdíl mezi klidem a jistotou mysli - jistotu poskytuje jen pravda, klid skýtá upřímné hledání pravdy. Blaise Pascal | Detail citátu

Pravda vždycky vyplave na povrch. Nejčastěji jako utopenec. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Nejcennější je pravda, kterou jsme sami objevili. George Bernard Shaw | Detail citátu

Nepřítomní nikdy nemají pravdu, ale velice často si zachovají život. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Pravda často strádá, ale nikdy ji nelze zahubit. Titus Livius | Detail citátu

Normálnost je cesta, která nikam nevede. Normální firma zkrachuje. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Překonávat strach je méně děsivé než žít s podvědomým strachem, pramenícím z pocitu bezmoci. Susan Jeffersová | Detail citátu

Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé. Dalajlama | Detail citátu

Nikdy neříkej pravdu někomu, kdo si ji nezaslouží. Mark Twain | Detail citátu

Pravda je někdy jako striptérka, čím víc se nám odhalí, tím víc za to musíme zaplatit. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Pouze ti, kteří se odváží jít příliš daleko, mohou přijít na to, jak daleko se dá jít. T. S. Eliot | Detail citátu

Platón je mi velmi drahý, ale pravda ještě dražší. Aristoteles | Detail citátu

Víno má často dobrá léta - nemůže tedy vždy obsahovat pravdu. Gabriel Laub | Detail citátu

Jsem optimista, neboť věřím, že není tak zle, aby se lidem nemohla říkat pravda. Gabriel Laub | Detail citátu

Pravda příkrá, ale zdravá. Polská přísloví | Detail citátu

Zasaď myšlenku, sklidíš čin, zasaď čin, sklidíš návyk, zasaď návyk, sklidíš charakter, zasaď charakter, sklidíš osud. Neznámý autor | Detail citátu

Kdo zná jen jedinou pravdu, musí moc lhát. Gabriel Laub | Detail citátu

Proč lhát, když stačí mluvit pravdu, aby ti stejně nikdo neuvěřil? Guy de Maupassant | Detail citátu

Jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna libovůle zruší na tisíce pravd. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Nedívejte se – mohli byste vidět. Neposlouchejte – mohli byste slyšet. Nepřemýšlejte – mohli byste se něco naučit. Nerozhodujte se – mohli byste se rozhodnout špatně. Nechoďte – mohli byste upadnout. Neměňte se – mohli byste se změnit k lepšímu. Nežijte – mohli byste zemřít. Neznámý autor | Detail citátu

Hledat pravdu má větší cenu než pravda sama. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Mluvit pravdu je praktičtější než lhát. Člověk si aspoň nemusí pamatovat, co už jednou řekl. A nemusí kontrolovat, jestli se to shoduje. Maurice Chevalier | Detail citátu

Takoví jsou lidé, z pravdy uznávají málo, z veřejného mínění mnoho. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí které polovině. George Bernard Shaw | Detail citátu

Čím blíže jsou lidé pravdě, tím jsou snášenlivější vůči cizím omylům. A opačně. Henrik Ibsen | Detail citátu

Neexistují na světě tak nepravdivé a nesmyslné věci, které by i velmi moudří lidé nemohli pokládat za pravdivé. Giacomo Leopardi | Detail citátu

Schopnost lidí snášet nedostatky je větší než ochota nedostatky odstraňovat. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Pravda nepůsobí tolik dobrého, kolik zlého natropí její důsledky. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Není-li to pravda, je to velmi dobře vymyšleno. Giordano Bruno | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..