Co nazýváme pravdou? Klam starý tisíc let. Co je klam? Pravda, která žije teprve minutu.

Autor citátu: Benedictus Baruch de Spinoza     Téma: pravda

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma pravda

Někdy je nejlepší životní investicí ta, kterou jste právě neudělali. Milan Zelený | Detail citátu

Každý jsme anděl s jedním křídlem. Abychom mohli vzlétnout, musíme se obejmout. Neznámý autor | Detail citátu

Pravda je to nejcennější, co máme. Proto s ní musíme šetřit. Mark Twain | Detail citátu

Život je jeden pouhý, ale smrtí tisíceré jsou způsoby. Pravda jedna a pouhá, bludů však tisíceré podoby. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Raději chci trpět pro to, že říkám pravdu, než aby měla pravda trpět pro mé mlčení. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Není čisté pravdy, není čistého omylu. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Chraňme se hlásat pravdu těm, kdo nejsou s to ji pochopit, neboť by to znamenalo, že chceme nahrazovat pravdu omylem. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí. Albert Einstein | Detail citátu

Filtry, přes které se díváme na svět jsou jako vzduch. Nevíme o nich do doby, než nám je někde ukáže. John King | Detail citátu

Mluvit pravdu má neobyčejné výhody. Člověk si nemusí pamatovat, co kdy řekl. Maurice Chevalier | Detail citátu

Člověk který dovede mlčet, ačkoliv má pravdu, je skoro Bůh. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Nikoli porozumění mezi lidmi, ale pravda je základem práva. Jan Pavel II. | Detail citátu

Mluv pravdu a tak zmateš a uvedeš do rozpaků své odpůrce. Henry Wotton | Detail citátu

Soustřeďte se na to, kam chcete jít, nikoli na to, čeho se bojíte. Anthony Robbins | Detail citátu

Pravda je popelka, stojí u pootevřených dveří a čeká, až ji pustí, až ji zavolají. Nejraději ji používají k mytí nádobí. Karol Irzykowski | Detail citátu

Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé. Dalajlama | Detail citátu

Papír snese všechno. Snesl by i samou pravdu. Gabriel Laub | Detail citátu

Zavřeli jsme dveře, aby nevešel omyl, ale jak má teď vejít pravda? Rabíndranáth Thákur | Detail citátu

Pravdu může říkat každý hlupák, ale k dobrému lhaní je třeba jisté inteligence. Samuel Butler | Detail citátu

Člověk má právo pochybovat o sobě, ale nemá pochybovat o pravdě. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Životní příběhy mnoha lidí dokazují, že příčinou rozdílu mezi triumfem a tragédií, vítězstvím a porážkou bývá často úplně nepatrná drobnost. Zig Ziglar | Detail citátu

Problém starého vína - z které doby pochází jeho pravda? Gabriel Laub | Detail citátu

Pravda je kvalita, kterou velmi zřídka nacházíme v epitafech. Henry David Thoreau | Detail citátu

Pravda bolně pálí. Josef Kajetán Tyl | Detail citátu

Nejčistější víno nám nalévají ideologové: bez příměsi pravdy. Gabriel Laub | Detail citátu

Leckdo se opil pravdou - a měl pak příšernou opici. Gabriel Laub | Detail citátu

Pravda bývá relativní, zvlášť ta pivní. Jiří Žáček | Detail citátu

Hrdina, jehož miluji celou duší, byl, je a vždycky bude krásný - je jím pravda. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Kdo zná jen jedinou pravdu, musí moc lhát. Gabriel Laub | Detail citátu

Dokud není všechno ztraceno, není nic ztraceno Igor Greguš | Detail citátu

Slovo představuje kouzelnický klobouk, do kterého jeden vloží králíka a druhý z něho vytáhne holubici. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Za války je pravda tak drahocenná, že ji musí vždy doprovázet tělesná stráž lží. Winston Churchill | Detail citátu

Kdo už se nedokáže divit, kdo nedokáže žasnout, je mrtvý. Albert Einstein | Detail citátu

Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí které polovině. George Bernard Shaw | Detail citátu

Člověk má nekonečně mnoho tváří a životů a pravda má mnoho podob. Jan Bauch | Detail citátu

Stejnost je nakažlivá. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Život strávený děláním chyb je nejenom úctyhodnější, ale i užitečnější než život strávený zahálkou. G.B.Shaw | Detail citátu

Jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna libovůle zruší na tisíce pravd. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Jsi-li na pochybách, řekni pravdu. Mark Twain | Detail citátu

Nejlepší politikou je mluvit vždy pravdu, pokud ovšem nejste mimořádně dobrý lhář. Jerome Klapka Jerome | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..