Že pravda leží ve středu? Ne, jen v hloubce. Téma: pravda | Detail citátu

Pokud věrnost není vzájemným darem, pak je nejpošetilejší ze všech marnotratnictví. Téma: věrnost vs. nevěra | Detail citátu