Další citáty pro téma pravda

Nemůžeme si vybrat, kolika let se dožijeme, ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Nemůžeme ovlivnit krásu naší tváře, ale můžeme ovlivnit její výraz. Nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit. Nemůžeme ovlivnit negativní atmosféru celého světa, ale můžeme ovlivnit atmosféru, která panuje v naší mysli. Často se snažíme ovlivňovat věci, se kterými nemůžeme nic dělat. Příliš málo se snažíme ovlivňovat to, co je v našich silách….naše postoje. John C. Maxwell | Detail citátu

Mluvit pravdu je praktičtější než lhát. Člověk si aspoň nemusí pamatovat, co už jednou řekl. A nemusí kontrolovat, jestli se to shoduje. Maurice Chevalier | Detail citátu

Překonávat strach je méně děsivé než žít s podvědomým strachem, pramenícím z pocitu bezmoci. Susan Jeffersová | Detail citátu

Jedním z nejúspěšnějších způsobů, jak si vyjednavač může zajistit dosažení svých vlastních cílů, je uspokojení potřeb druhé strany. To je prostá, leč často přehlížená pravda. Samuel Richardson | Detail citátu

Pro některé lidi je realita širším pojmem než pro jiné, protože se více dívali, více zažili, více četli a více přemýšleli. T.A.Harris | Detail citátu

Pravdu nelze překroutit. Můžeš jí buď říkat anebo lhát. N.N. | Detail citátu

Říkat pravdu není povinnost. Zejména se nesluší říkat pravdu starým lidem, kteří se blíží konci svého života. Tibor Déry | Detail citátu

Myslel jsem si, že když o tom nebude nikdo mluvit, nebude to pravda. Joseph Heller | Detail citátu

Za pravdy, dnes laciné, platili kdysi lidé životem. Gabriel Laub | Detail citátu

Pravda příkrá, ale zdravá. Polská přísloví | Detail citátu

Představte si práci, kterou byste s radostí dělali i zadarmo. Pokuste se jí dělat tak dobře, aby Vám za ni lidé rádi zaplatili. John C. Maxwell | Detail citátu

Každá malá vybojovaná pravda je velká věc. Jan Procházka | Detail citátu

Když jím, jím a když spím, spím. Neznámý autor | Detail citátu

Kamarád je ten, komu můžeme říct své problémy. Přítel je ten, kterému se můžeme se všemi svými problémy svěřit. Ale smrt je ta, co všechny problémy vyřeší. Neznámý autor | Detail citátu

Rci pravdu, a viz, kudy utečeš. Česká přísloví | Detail citátu

Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí. Albert Einstein | Detail citátu

Pravda nehladí. Polská přísloví | Detail citátu

Zavřeli jsme dveře, aby nevešel omyl, ale jak má teď vejít pravda? Rabíndranáth Thákur | Detail citátu

Pravda vždycky vítězí, protože pravda je to, co zvítězilo. Gabriel Laub | Detail citátu

Pravda je už u dna studny, která nevysychá. Hérakleitos | Detail citátu

Jak mám vědět, co jsem řekl, dokud jsem na to neslyšel odpověď? Norbert Wiener | Detail citátu

Pravda existuje. Vymýšlet je třeba pouze lži. Georges Braque | Detail citátu

Není těžké mluvit, těžší je říkat pravdu. Josef Poláček | Detail citátu

Těžké časy vám dodávají odvahu k tomu, abyste mysleli na nemyslitelné. Andy Grove | Detail citátu

Pravda může počkat - má před sebou dlouhý život. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Nepřítomní nikdy nemají pravdu, ale velice často si zachovají život. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu. Jan Hus | Detail citátu

Pravda je ovoce, které se musí trhat, až když zcela uzraje. Jiří Voskovec | Detail citátu

Pravda každého z nás je především to, co se snažíme skrýt. André Malraux | Detail citátu

Jestliže vás netěší to, co děláte tak s tím přestaňte. Warren Buffet | Detail citátu

Obvyklým osudem nových pravd je, že začínají jako kacířství a končí jako předsudky. Thomas Huxley | Detail citátu

Jste-li na pochybách, říkejte pravdu. Mark Twain | Detail citátu

První a poslední, co žádáme od génia, jest láska k pravdě. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Názor je přímý nepřítel pravdy. Vincenzo Gioberti | Detail citátu

Nepřítomní nemají nikdy pravdu. Giacomo Casanova | Detail citátu

Život není náhoda, ale volba. Nejdůležitější není, co se děje, ale jak si s tím poradíme. Naše volba - co si myslet a co dělat je to nejdůležitější. Hal Urban | Detail citátu

Nedovol názorům ostatních, aby se staly tvými. Neznámý autor | Detail citátu

Filtry, přes které se díváme na svět jsou jako vzduch. Nevíme o nich do doby, než nám je někde ukáže. John King | Detail citátu

Není horšího neštěstí než to, že se člověk začíná bát pravdy, aby neukázala, jak je špatný. Blaise Pascal | Detail citátu

V životě je často rozdíl mezi tím, co chceme a co musíme dělat. Peter Urs Bender | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..