Jednou za rok vyjeďte někam, kde jste ještě nebyli.

Autor citátu: Dalajlama     Téma: pravda

Zpět Úvodní stránka
Mahjong

Další citáty pro téma pravda

Kdo už se nedokáže divit, kdo nedokáže žasnout, je mrtvý. Albert Einstein | Detail citátu

Těžké časy vám dodávají odvahu k tomu, abyste mysleli na nemyslitelné. Andy Grove | Detail citátu

Polopravda je horší než lež. Michail Sergejevič Gorbačov | Detail citátu

Kdo se nenechá přemoci pravdou, bude přemožen omylem. St. Aurelius Augustinus | Detail citátu

Pravda není v opojení, pravda je v jasnosti. Ale té jasnosti má předcházet opojení. Josef Čapek | Detail citátu

Kde vzniká příliš sporů, pravda se vytrácí. Publilius Syrus | Detail citátu

Mrtvím se leccos promíjí. I pravda. Jiří Žáček | Detail citátu

Metafory nám pomáhají pochopit nepochopitelné. Dan Brown | Detail citátu

Historie není nic jiného než fabule, na které se shodla většina lidí. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Není-li to pravda, je to velmi dobře vymyšleno. Giordano Bruno | Detail citátu

Pravda je kvalita, kterou velmi zřídka nacházíme v epitafech. Henry David Thoreau | Detail citátu

Bože, dej mi odvahu, abych změnil věci, které změnit mohu. Klid, abych se smířil s věcmi, které změnit nemohu. Moudrost, abych je od sebe dovedl rozlišit. Alcoholicos Anonymos | Detail citátu

Hrdina, jehož miluji celou duší, byl, je a vždycky bude krásný - je jím pravda. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Když dojde ke srážce dvou kultur, názory poraženého jsou potlačeny a vítěz pak sepíše historické knihy - knihy ve kterých opěvuje vlastní pravdu a pomlouvá poraženého nepřítele. Dan Brown | Detail citátu

Nikde neleží pravda na povrchu. Albert Einstein | Detail citátu

Pravda nehladí. Polská přísloví | Detail citátu

Porozumění je nepravděpodobné. Na začátku přišlo slovo. Hned po něm přišlo nedorozumění. Neznámý autor | Detail citátu

Nic není tak, jak je. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Pravda každého z nás je především to, co se snažíme skrýt. André Malraux | Detail citátu

Jsem optimista, neboť věřím, že není tak zle, aby se lidem nemohla říkat pravda. Gabriel Laub | Detail citátu

Sotva existuje člověk tak přesný, aby se trochu neodchýlil od pravdy, když se omlouvá. George Saville Halifax | Detail citátu

Mluv pravdu a tak zmateš a uvedeš do rozpaků své odpůrce. Henry Wotton | Detail citátu

Pravdu může říkat každý hlupák, ale k dobrému lhaní je třeba jisté inteligence. Samuel Butler | Detail citátu

Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. Auguste Rodin | Detail citátu

Příležitosti mají mnoho převleků. Albert Mensah | Detail citátu

Představte si práci, kterou byste s radostí dělali i zadarmo. Pokuste se jí dělat tak dobře, aby Vám za ni lidé rádi zaplatili. John C. Maxwell | Detail citátu

Nejvhodnější objekty pro padělatele: víno a pravda. Gabriel Laub | Detail citátu

Dříve, než někomu řekl pravdu do očí, se ještě z opatrnosti ohlédl, kdo za ním stojí. Josef Poláček | Detail citátu

Člověk se chová jako stvořitel a pán jazyka. Přitom jazyk má člověka v hrsti. Martin Heidegger | Detail citátu

Je to krásně řečeno. Tak krásně, že ani nepřipadneme na myšlenku ptát se, může-li to být vůbec pravda. Jiří Marek | Detail citátu

Proč vlastně pravda a víno teprve tehdy nabývají pravé hodnoty, když byly dlouhou dobu zavřeny v tmavých sklepích? Gabriel Laub | Detail citátu

V životě je často rozdíl mezi tím, co chceme a co musíme dělat. Peter Urs Bender | Detail citátu

Žádný člověk nikdy nepozná pravdu, neboť i kdyby ji náhodou vyslovili, nevěděli by o tom. Xenofanés | Detail citátu

Chceš-li zklamat člověka, na kterém ti záleží, řekni mu pravdu. N.N. | Detail citátu

Pravda vždy vítězí, někdy se však spokojí s remízou. Turchan Rasiev | Detail citátu

Every season is a journey. Every journey is a lifetime. Mike Krzyzewski | Detail citátu

Zdvořilost je pravda mírněná taktem. Victor de Kowa | Detail citátu

Pravda je královna, která má svůj trůn v nebesích a své panovnické křeslo v srdci božím. Jacques Bénigne Bossuet | Detail citátu

Pravda je popelka, stojí u pootevřených dveří a čeká, až ji pustí, až ji zavolají. Nejraději ji používají k mytí nádobí. Karol Irzykowski | Detail citátu

Pravda se nesmí zaměňovat s názorem většiny. Jean Cocteau | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..