Život je cesta, ktorá nás skúsenosťami učí byť lepšími. Téma: život | Detail citátu

Život je možnosť poznať seba samého v skúškach. Téma: život | Detail citátu