Životem vládne štěstěna, ne moudrost.

Autor citátu: Cicero Marcus Tullius     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Život se skládá z mnoha malých mincí. Kdo je dovede zvednout, je bohatý. Jean Anouilh | Detail citátu

Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid. Vymeťte zbytečné, spalte chmurné, oprašte příjemné a vyleštěte radostné zážitky své minulosti. Anatole France | Detail citátu

Člověk je zvláštní tvor! Děsí ho, přichází- li o bohatství, avšak zůstává lhostejný k tomu, že nenávratně míjejí dny jeho života. Abú Al Farah | Detail citátu

Život je dlouhý dost, když víš jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Naučil jsem se příliš od života neočekávat. V tom je tajemství každého opravdového pokoje. Shaw George Bernard | Detail citátu

Cítím, že jsem hnán za cílem, který neznám. Až ho dosáhnu, postačí atom, aby mě srazil. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Je lépe se opotřebovat, než zrezivět. Diderot Denis | Detail citátu

Nejdéle nežil ten, kdo se dožil největšího počtu let, nýbrž ten, kdo život nejvíc procítil. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Dobře prožitý život je dlouhý. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Život je pro mne něco jako uhořívající svíce. Něco jako úžasná pochodeň, která se mi na okamžik dostala do rukou a já ji chci donutit planout co nejjasněji, než ji předám dalším pokolením. George Bernard Shaw | Detail citátu

Nerozumní touží po životě, bojící se smrti. Démokritos | Detail citátu

Ať žiješ sebedéle, prvních dvacet let je nejdelší polovina tvého života. Robert Southey | Detail citátu

Cílem není malovat život, ale dát život malbě. Bonnard Pierre | Detail citátu

Dělat, co je správné a rozumné, je v každém období lidského života především nudné. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně. Epikúros ze Samu | Detail citátu

Život bez zkoušek nestojí za žití. Sokrates | Detail citátu

Život je boj bez vítěze. Odlas Jiří | Detail citátu

Život člověka nemoudrého je nevděčný a uspěchaný, stále se jen žene za budoucností. Epikúros ze Samu | Detail citátu

Svět je velké jeviště: Přijdeš, odehraješ a odejdeš. Claudius Claudianus | Detail citátu

Vzpomínat na vše je ztráta času, přemýšlet o budoucnosti též, zbývá se jen ohlédnout na přítomnost, která plyne dál a jež už se stává minulostí. Grünwald Richard | Detail citátu

Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba. Ostrovskij Alexandr Nikolajevič | Detail citátu

Velmi málo lidí, přesně řečeno, žije přítomností - připravují se na jiný život. Swift Jonathan | Detail citátu

Život musí mít smysl, máš-li být skutečně šťastný. Jouard | Detail citátu

Jsou lidé, kteří tráví život tím, že hledají v chování jiných důvody ke zlosti. Chamberlain Diane | Detail citátu

Láska k životu, to je všechno hezké - ale napřed přijde život. John Erskine | Detail citátu

Život patří živým, ten kdo žije, musí počítat se změnami. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Život je jako supermarket, pořád za něco platíme, ale bohužel beze slev! Odlas Jiří | Detail citátu

Loď nemá být jištěna jednou kotvou a život jednou nadějí. Epiktétos | Detail citátu

Poněvadž nám není dopřáno žít, zanechejme něco po sobě jako svědectví, že jsme žili. Gaius Plinius Secundus Maior | Detail citátu

Tajemství úspěchu v životě není dělat co se Vám líbí, ale nacházet zalíbení v tom, co děláme. Edison Thomas Alva | Detail citátu

Žít znamená pozvolna se rodit. Bylo by to trochu příliš pohodlné, kdybychom dostávali hned všechno sušší. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Tam, kde se prolínají všechny hranice a potkávají všechny protiklady, tam je bod, za kterého tryská život. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Život je blbec. Proč bych zrovna já měl být výjimkou? Oldřich Mikulášek | Detail citátu

Člověk se v životě dostane do takových situací, že aby nevypadal jako blázen, musí si jako blázen počínat. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě. Benjamin Franklin | Detail citátu

Tragédií života není to, že něco umírá mladé, ale že zestárne a stane se nepěkným. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Jsi-li něčím nesmírně roztrpčen nebo zkrušen, pak se rozpomeň, že lidský život je mžik a že všichni co nevidět odejdeme. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Nikdy nedovolte včerejšku, aby zneužíval dnešek. Nelson Richard | Detail citátu

Na mnoha pomnících by mělo stát: zemřel ve třiceti, pohřben v šedesáti letech. Lichtenberg Georg Christoph | Detail citátu

Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future. J.F.Kennedy | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..