Žádná žena se nepokládá za ošklivou.

Autor citátu: Publius Ovidius Naso     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ženy

Žena smlčí každé tajemství, o němž neví. Srbská přísloví | Detail citátu

Žena vám odpustí všechno, jen to ne, že jí nechcete. Alfred de Musset | Detail citátu

Žádná žena není tak atraktivní, aby ještě nezískala ve světě svící a ve večerní toaletě. William Somerset Maugham | Detail citátu

Žena nespokojená se svým mužem si jej přetváří k obrazu svému. Potom začne být nespokojená se svým obrazem. Ladislav Muška | Detail citátu

Žena je docela obyčejný tvor, o němž jsi si udělal krásnou představu. Flaubert Gustav | Detail citátu

Ženy chtějí, abys měl rozum, jen proto, aby tě o něj mohli připravit. Žáček Jiří | Detail citátu

Pokud hovoří ženy o ženách, zdůrazňují u krásných žen především rozum a u rozumných žen především krásu - u páva hlas a u slavíka peří. Valéry Paul | Detail citátu

Žena se stává nebezpečím pro muže jen ve dvou případech - když ji neuspokojí a když ji uspokojí. Gabriel Laub | Detail citátu

Cos pro ženu udělal, na to může zapomenout, nikdy ti ale nezapomene to, cos pro ni neudělal. Maurois André | Detail citátu

Žena je jako lilie, jemný muž se jí neodváží dotknout, ale příjde osel a sežere ji. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Existuje období ve vztahu k ženě, kdy je muž sám sobě cizí a odhaluje se před ní jako věřící před bohem. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Každá žena je hezká ve tmě, zdálky nebo pod deštníkem. Japonská přísloví | Detail citátu

Ženy jsou čím dál dražší. Vydržovat si milenku nemůže muž, jehož žena není zaměstnaná. Dušan Radovič | Detail citátu

Ženy čtou lépe v cizím srdci než ve vlastním. Jean Paul | Detail citátu

Ani jediná rozumná žena navypráví druhé o chybách svého manžela. André Maurois | Detail citátu

Ženy hledají jemnou duši a mocné tělo. Jean Paul | Detail citátu

Stejně směšná by byla krásná žena, která by se měla za ošklivou, jako duchaplný člověk, kdyby se měl za hlupáka. Přílišná skromnost - vlastně chyba opravdu vzácná - je jakýmsi nevděkem vůči přírodě. Julien Offroy de la Mettrie | Detail citátu

Která chválí cizí muže, snadno vstoupí v cizí lóže. Česká přísloví | Detail citátu

Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími - řekni jen něco a zbytek zataj! Homér | Detail citátu

Neklidná žena v domě přikládá ke starostem bolest. Sumérská přísloví | Detail citátu

Dokonalost ženy je na hony vzdálena její kráse. René Descartes | Detail citátu

Charakter ženy se pozná podle toho, k čemu dá svolení. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Nikdo se neraduje z pomsty víc jak žena. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Ženy, které se dobře vdaly, jezdí do práce autem. Vozí je muži, kteří se špatně oženili. Dušan Radovič | Detail citátu

Žena věrná, milá, jest divná co vrána bílá. Česká přísloví | Detail citátu

Toužím po muži laskavém a chápavém - je to snad příliš, chtít milionáře? Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Neštěstí je v tom, že ženy, které jsou šťastné se s tím nespokojí. Jablonskij | Detail citátu

Křehkosti, tvé jméno je žena. Shakespeare William | Detail citátu

Je mi líto každé mladé ženy, jejíž tělo není středem pozornosti a tudíž zahálí. Matthias Claudius | Detail citátu

Čtu ve svém muži jako v knize, ale jiné knihy mám také ráda. Německé přísloví | Detail citátu

V Apokalypse se mluví o koních, že mají sílu v tlamách a zadcích. Co je v Apokalypse řečeno o koních, možno ve skutečnosti říci též o ženách. Jonathan Swift | Detail citátu

Žena je něžnější než květ, ale tvrdší než kámen. Baudelaire Charles | Detail citátu

Ženy čtou lépe v cizím srdci než ve vlastním. Paul Jean | Detail citátu

Ženy sice mají oproti mužům řadu předností, ale nebýt mužů, bylo by na světě málo přátelství, málo poezie a vůbec žádná sranda. Žáček Jiří | Detail citátu

Ženy jsou množina prvků, které se liší v nepodstatných znacích, a proto se nevyplatí detailně zkoumat více než jeden prvek množiny. Matematik x.y. | Detail citátu

Mnoho žen má dost rozumu mluvit v pravý čas, málokteré však dokáží v pravý čas mlčet. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Nikdy nedůvěřujte ženě, která vám poví, kolik jí je opravdu let. Žena, která vám řekne toto, je schopna říci vám cokoli. Oscar Wilde | Detail citátu

Když mluvíte se ženou, poslouchejte především co vám říkají její oči. Hugo Victor | Detail citátu

Korunou každé ženy je láska. Euripidés | Detail citátu

Krásná žena nemá být příliš inteligentní. To rozptyluje pozornost. Achard Marcel | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..