Žena - zázrak boží. Zejména, má-li v těle ďábla.

Autor citátu: Alphonse Allais     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ženy

Chytrá žena se svého muže neptá, kde byl, chytrá žena to ví. Marcel Achard | Detail citátu

Mnoho žen má dost rozumu mluvit v pravý čas, málokteré však dokáží v pravý čas mlčet. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Když jsou svíce zhasnuty, všechny ženy jsou krásné. Plútarchos | Detail citátu

Měla tak hluboký výstřih, že ho očima těžko přeskočil. Josef Poláček | Detail citátu

Uzavře-li muž se ženou přátelství, míní tím, že to dělá proto, že nemohl dosáhnout více. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Žena se musí rozhodnout. S mužem ženami milovaným není klidná. S mužem ženami nemilovaným není šťastná. Anatole France | Detail citátu

Dokonalost ženy je na hony vzdálena její kráse. René Descartes | Detail citátu

Každá žena je hezká ve tmě, zdálky nebo pod deštníkem. Japonská přísloví | Detail citátu

Zdála se mi tak žádoucí. Dokud jsem ji podezříval, že mě klame. Moravia Alberto (Alberto Pincherle) | Detail citátu

Když má líná žena mouku, tak nemá síto. A když má síto, tak nemá mouku. Italská přísloví | Detail citátu

O co lépe by mnohé ženy vypadaly, kdyby byly zdrženlivější při pokusech opravit přírodu. Ringgold Wilmer Lardner | Detail citátu

Žena je bytostí, který vrhá největší stín nebo největší světlo do našich snů. Baudelaire Charles | Detail citátu

Náboženství prokázalo velkou službu lásce tím, že ji vyhlásilo za hřích. France Anatole | Detail citátu

Žena se stává nebezpečím pro muže jen ve dvou případech - když ji neuspokojí a když ji uspokojí. Gabriel Laub | Detail citátu

Moje žena byla především nezralá. Když jsem třeba byl ve vaně a ona přišla domů, potápěla mi lodičky. Woody Allen | Detail citátu

Žádná žena se nepokládá za ošklivou. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Nemůžeme milovat toho, koho se bojíme, ani toho kdo se bojí nás. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Chytrou ženu je těžké milovat, ale ještě těžší přestat. Jablonskij | Detail citátu

Některé ženy se zásadně nesnášejí, ale pomluvají-li nějakou třetí, hned mezi nimi vznikne jakási sympatie. Shaw George Bernard | Detail citátu

Žádná žena nemůže pochopit, jak to přijde, že se jiná žena líbí nějakému muži. Lin Yutang | Detail citátu

V den, kdy se žena vzdává tobě, dělá, jako by ti prokazovala kdoví jakou milost. Avšak vytkneš-li jí, že se vzdala jinému, odpoví ti, že onen dotyk je příhodou bez jakéhokoliv významu. Pitigrilli | Detail citátu

Žena odkládá svůj stud, když odložila košilku. Geoffrey Chaucer | Detail citátu

Aby se člověk zalíbil ženě buď velmi krásné, nebo velmi ošklivé, musí chválit její inteligenci, aby se zalíbil ostatním, musí vychvalovat jejich krásu. Chesterfield Clark Austin | Detail citátu

Příroda přikázala ženě "buď krásnou, můžeš-li, chytrou, chceš-li, moudrou a uvážlivou však musíš být neustále.". Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Se ženami je to jako s gramatikou, je mnoho více výjimek, než pravidel. Immanuel Kant | Detail citátu

Toužím po muži laskavém a chápavém - je to snad příliš, chtít milionáře? Gaborová ZSA ZSA | Detail citátu

Žena buď miluje, nebo nenávidí, nic jiného. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Ženské srdce lze zraňovat i netečností. Miguel Ángel Asturias | Detail citátu

Čím jsou ženy krásnější, tím méně myslí na budoucnost. Honoré de Balzac | Detail citátu

Je pozoruhodné, s jakou lehkostí romantické dívky zapomínají na své sny, když se jim naskytne zjev méně ideální, ale zato bezpečnější. Honoré de Balzac | Detail citátu

Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Žena vám odpustí všechno kromě toho, že nevzbudila touhu. Rousseau Jean Jacques | Detail citátu

Baví se dvě sousedky: To je starej Vomáčka. Žije chudák docela sám. Parchant jeden ... Jiránek Vladimír | Detail citátu

Ženě můžeš vždycky natlouct, ona už bude vědět proč. Arabské přísloví | Detail citátu

Dcera, to je něco jako druhá žena. Moje žena už zná všechny moje myšlenky, všechno, co říkám, ví, v co věřím, co umím i co neumí a co umět nikdy nebudu. A já zase vím všechno o své ženě - dopodrobna. Ale je tady najednou někdo, koho neznáte a kdo nezná vás, někdo, kdo vás má rád v nevinnosti své, a kdo je pro vás oba cizí. Kdosi nesmírně půvabný, kdo vám patří a přitom nepatří... Ernest Hemingway | Detail citátu

Ženy nechtějí rovnoprávnost s muži, ale s jinými ženami. Dušan Radovič | Detail citátu

S ženami je to jako s husami. Všechno na nich můžeš užít - brků, chmýří i masa. Kam hmátneš, vše je hezké a dobré, jen zobák je k ničemu, u hus i u žen. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Žena nás učí nenávidět takovou měrou, jakou zapomíná okouzlování. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Chtěla bych být krásná jako ...náctiletá, charismatická jako ..cetiletá a moudrá jako ..sátiletá. Friedrichová Anna | Detail citátu

Ctnostná žena je poklad a kdo ho má, udělá nejlíp, když se s ním nebude chlubit. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..