Přátelé mých přátel jsou mými přáteli.

Autor citátu: Francouzské přísloví     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma přátelství

Často si neuděláme čas na své přátele, ale někdy věnujeme spoustu času svým nepřátelům. N.N. | Detail citátu

Málo přátelství by obstálo, kdyby každý věděl, co o něm za zády říká jeho přítel. Blaise Pascal | Detail citátu

Přátelé jsou jako nasolené olivy: čím starší, tím lepší. Japonská přísloví | Detail citátu

Opravdový přítel je ten, kdo Ti nabídne ruku a dotkne se Tvého srdce. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Přátelství mezi mužem a ženo nemůže existovat jako prvotní cit. David Herbert Lawrence | Detail citátu

Přátelé jsou barometr, kterým může člověk měřit výšku svého postavení. Marguerite Blessingtonová | Detail citátu

Zapomínat starých přátelství pro nová je jako vyměňovat plody za květy. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Když se nám vede dobře, znají nás naši přátelé, když se nám vede zle, známe zase my je. William Collins | Detail citátu

Varuj se přátel svého štěstí. České přísloví | Detail citátu

Přátelství jsou většinou jen sdružení vzájemné ochoty mluvit s duhým o sobě. Romain Rolland | Detail citátu

Shovívavý přítel je vlastně nepřítelem, Tedy, jsme sami často sobě největšími nepřáteli. Arenus | Detail citátu

Přátelství mezi dvěma ženami není nic jiného než spiknutí proti třetí. Karr Alphonse | Detail citátu

Nikdo není takovým miláčkem štěstěny, aby nepotřeboval přítele. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Opravdový přítel vždycky uhodne, kdy ho ten druhý potřebuje. Jules Renard | Detail citátu

Přítel je člověk, u něhož si můžeme být jisti, že se na nás spoléhá. François Périer | Detail citátu

Přátelství je plavidlo, které v pěkném počasí unese dva, ale při zlém počasí jen jednoho. N.N. | Detail citátu

Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil. Arabská přísloví | Detail citátu

Přátelství je trvalé, jestliže se oba domnívají, že mají nad tím druhým mírnou převahu. Honoré de Balzac | Detail citátu

Jsou to vztahy mezi lidmi, jež dávají životu cenu. Humboldt Wilhelm von | Detail citátu

Chceš-li ztratit přítele, půjč mu peníze. Česká přísloví | Detail citátu

Největší ozdobou domu je ošlapaný práh. Slovanské přísloví | Detail citátu

Abych tě rozveselil, milý příteli, budu ti vyprávět o svých nových starostech. Karol Irzykowski | Detail citátu

Chceš-li přítele, buď také přítelem. Jiný recept neexistuje. N.N. | Detail citátu

Podej přátelům ruku, ale neměj při tom zavřené prsty. Diogenés | Detail citátu

Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez nichž si svůj život nedovedeme v plném rozsahu představit. Browning Robert | Detail citátu

Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel. Turecké přísloví | Detail citátu

Přátelství je láska bez křídel. Francouzské přísloví | Detail citátu

Přátelé mají mít přednost před králi. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Kde není rovnosti, přátelství nemá trvání Platón | Detail citátu

A vy jste se někdy domníval, že je na světě jediný přítel, který by se choval odmítavě k vaší ženě nebo k vaší dceři, jestliže si zamanula, že jí musí podlehnouti? Denis Diderot | Detail citátu

Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám. Emil Deschamps | Detail citátu

Aby ti probodli srdce, je ti třeba nepřítel i přítel: ten první, aby tě pomluvit, a ten druhý, aby ti to přišel říci. Twain Mark | Detail citátu

Rána od přítele se nehojí. Arabské přísloví | Detail citátu

Někdy si na přátele naříkáme jen proto, abychom předem ospravedlnili, že je opustíme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Nejdůležitějším úkolem přítele je, aby ti byl nablízku, když se mýlíš. Když máš pravdu, jsou po tvém boku téměř všichni. Twain Mark | Detail citátu

Je-li tvůj přítel medový, nemusíš ho proto sežrat celého. Arabská přísloví | Detail citátu

Přítel, kterému jsi pomohl v nouzi, si na tebe vzpomene - až se zase octne v nouzi. Ernest Bloch | Detail citátu

Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je ten, kdo ti pomůže. N.N. | Detail citátu

Každý soucítí s trpícím přítelem, ale sympatizovat s přítelovým úspěchem - to vyžaduje velmi dobrou povahu. Oscar Wilde | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..