Shovívavý přítel je vlastně nepřítelem, Tedy, jsme sami často sobě největšími nepřáteli.

Autor citátu: Arenus     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma přátelství

Jeden dobrý přítel je dražší než sto příbuzných. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři. Bacon Francis | Detail citátu

Hledat v ženě přítelkyni je o mnoho těžší, než najít u ní přítele. Oldřich Fišer | Detail citátu

Nic není tak nebezpečné jako hloupý přítel. To už je lépe mít moudrého nepřítele. Jean de La Fontaine | Detail citátu

Přátelé jsou jako nasolené slívy, čím starší, tím lepší. Japonské přísloví | Detail citátu

Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele. Menandros | Detail citátu

Nové známé získáváme rádi proto, že nás ještě neznají a budou nás obdivovat víc než ti staří, kteří nás znají příliš. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Největší ozdobou domu je ošlapaný práh. Slovanské přísloví | Detail citátu

Ve dvou se jde i do pekla veseleji. Japonské přísloví | Detail citátu

Opravdové přátelství je ještě vzácnější než opravdová láska. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přátelé mých přátel jsou mými přáteli. Francouzská přísloví | Detail citátu

Chceš-li ztratit přítele, puč mu peníze. České přísloví | Detail citátu

Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit. Démokritos | Detail citátu

Nepřátel se nelekal. Ale byli tam také přátelé. Milan Růžička | Detail citátu

Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele. Anglická přísloví | Detail citátu

Egoisté jsou ti z našich přátel, jimž je naše přátelství lhostejné. Henry de Montherlant | Detail citátu

Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon, jeden by ihned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Myslím, že absolutně nejbáječnější v životě je pocit, že vás někdo potřebuje. Schreiner Olive | Detail citátu

Žádný dům není tak malý, aby nepojal mnoho přátel. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Přítel je člověk, který má tytéž nepřátele jako vy. Abraham Lincoln | Detail citátu

Přítel, kterému jsi pomohl v nouzi, si na tebe vzpomene - až se zase octne v nouzi. Ernest Bloch | Detail citátu

Shovívavý přítel je vlastně nepřítelem, Tedy, jsme sami často sobě největšími nepřáteli. Arenus | Detail citátu

Nemůžete jeden druhému důvěřovat? Pak si také nemůžete navzájem pomoci! Josef Čapek | Detail citátu

Nezištné přátelství je možné jen mezi lidmi stejné příjmové skupiny. Paul Getty | Detail citátu

Co je sladšího než mít někoho, s nímž máš odvahu hovořit o všem tak jako sám se sebou? Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu, nekráčej za mnou, možná tě nedovedu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel... Golichová Aneta | Detail citátu

Jistá míra neinformovanosti o druhém je předpokladem, aby dva lidé zůstali přáteli. Hermann Bahr | Detail citátu

Ochraňuj mě, Bože, před přáteli, před nepřáteli se ochráním sám. Židovské přísloví | Detail citátu

Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti. Láska ze síly, rozkoše a hrůzy. André Maurois | Detail citátu

O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Když vám neštěstí kouká do oken, přátelé tam ani nemrknou. Německá přísloví | Detail citátu

Běžné je označení přátelé, ale věrnost je vzácná. Phaedrus | Detail citátu

Kéž mě prozřetelnost ochrání před přáteli, s nepřáteli se už vypořádám sám! Jindřích IV. | Detail citátu

Přátelství je jediným tmelem, který kdy bude držet svět pohromadě. Woodrow Wilson | Detail citátu

Každý člověk je zrozen pro druhého. Africké přísloví | Detail citátu

První zákon přátelství vyžaduje, abychom si přátelství hleděli a pečovali o něj. Druhý zákon vyžaduje, abychom byli shovívaví, když je první zákon porušen. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Kde není rovnosti, přátelství nemá trvání Platón | Detail citátu

Nevíš, kdo je tvým přítelem, pokud se s tebou neprolomí led. Eskymácké přísloví | Detail citátu

Obnovená přátelství potřebují větší péči než nepřerušená. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Přátelé a ctnostní muži jsou totéž. Aristoteles | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..