Opravdové, vřelé, hluboce povrchní slovní přátelství je to, na něž se.

Autor citátu: André-Pierre Dac     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka
Mahjong

Další citáty pro téma přátelství

Vždy za svou měj chybu svého přítele. Publilius Syrus | Detail citátu

Přátelství dvou žen je úkladem proti té třetí. Alphonse Karr | Detail citátu

Přítel, kterému jsi pomohl v nouzi, si na tebe vzpomene - až se zase octne v nouzi. Ernest Bloch | Detail citátu

Mít rád je víc, než milovat. Shakespeare William | Detail citátu

Shovívavý přítel je vlastně nepřítelem, Tedy, jsme sami často sobě největšími nepřáteli. Arenus | Detail citátu

Střídám své manžely, ale ne své přátele. Brigitte Bardotová | Detail citátu

Přátelství je rovnost. Pythagoras | Detail citátu

Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež. Pierre Bonnard | Detail citátu

Přátelství a láska potřebují důvěru, tu nejhlubší a nejopravdovější. Humboldt Wilhelm von | Detail citátu

Drž se nové cesty a starého přítele. Slovenská přísloví | Detail citátu

Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat. Jen blázen se dá dvakrát kousnout stejnou zmijí. Bernard Thomas | Detail citátu

Přátelství násobí radost a dělí žalost. Francis Bacon | Detail citátu

Být sám a bez přátel znamená vést život plný nebezpečí a strachu. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Dobrý přítel přinese topení, když svět zapadne sněhem. Čínské přísloví | Detail citátu

Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele. Anglická přísloví | Detail citátu

Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému. Dickens Charles | Detail citátu

Vynášíme-li se oddaností svých přátel, není to ani tak z vděčnosti k nim, jako proto, aby vznikl dojem, že si jejich oddanost plně zasluhujeme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Čtyřicátník nejenže nevyžaduje věrnost, ale cítí se bezpečněji, mají-li jeho přítelkyně vážné známosti. Milan Kundera | Detail citátu

Kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství. Démokritos | Detail citátu

Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez nichž si svůj život nedovedeme v plném rozsahu představit. Browning Robert | Detail citátu

Dobré jest i v pekle míti přítele. N.N. | Detail citátu

Většina přátelství jsou jenom sdružení vzájemné ochoty, aby lidé mluvili o sobě s někým jiným. Romain Rolland | Detail citátu

Nepřijde jediný přítel k tomu, kdo nemá už nic. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Jistého přítele poznáme v nejisté situaci. Latinská přísloví | Detail citátu

U koho nevydrží dlouho vyzkoušení přátelé, má špatnou povahu. Démokritos | Detail citátu

Jsem raději zrazen falešným přítelem, než bych zklamal přítele pravého. André Maurois | Detail citátu

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele. Bacon Francis | Detail citátu

Přátelství založené na obchodu je mnohem lepší než obchod založený na přátelství. John Davison Rockefeller | Detail citátu

Kdyby všichni lidé věděli, co jedni říkají o druhých, neexistovali by na světě ani čtyři přátelé. Pascal Blaise | Detail citátu

Před navázáním přátelství rozvažuj, po navázání věř. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Přátelství je slunce, co nikdy nezapadá. N.N. | Detail citátu

Jsou to vztahy mezi lidmi, jež dávají životu cenu. Humboldt Wilhelm von | Detail citátu

Měňte své radovánky, ale nikdy neměňte své přátele. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Co se nazývá přátelstvím, bývá jen spolkem na ochranu zájmů a výměnou dobrých služeb. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přátelství jsou většinou jen sdružení vzájemné ochoty mluvit s duhým o sobě. Romain Rolland | Detail citátu

Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem. Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi jej celým srdcem. Mluv s ním otevřeně jako sám se sebou. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Máš-li přítele, navštěvuj jej často, protože cesta, po které se nechodí, zůstává trním a křovím. Orientální přísloví | Detail citátu

Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat. Tristan Bernard | Detail citátu

Objevíš-li nové přátele, nezapomeň na ty staré. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..