Láska je dobrá omluvenka pro každou špatnost.

Autor citátu: Joseph Babbit Bashforth     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Nejstarší úděl života je něco anebo někoho tak vroucně milovat, aby proto musel člověk nenávidět jiné. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Láska je pro ženu zrcadlo, v němž hledá svůj vlastní protějšek. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Zapomenout. Zapomenout, to se řekne lehce. Ale moje srdce zapomenout nechce. I.M. | Detail citátu

Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem - láska znamená milovat. Erich Fromm | Detail citátu

Kdykoli jsem odolal pokušení, bylo to krásné, ale když jsem mu podlehl, bylo to stokrát krásnější. Heine Heinrich | Detail citátu

Láska jedněch je jiným nepochopitelná, jejich věrnost ještě méně. Ernest Hemingway | Detail citátu

Láska je poezií smyslů. Honoré de Balzac | Detail citátu

Láska je spíše břemenem života, než jeho ulehčením. James Hilton | Detail citátu

Láska jsou dveře, jimiž můžete opustit čas. Osho (Rajneesh Chandra Mohan Jain) | Detail citátu

Když opravdu milujete, je třeba naučit se odpouštět a umět rozlišit podstatné od nepodstatného. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Milujte tak, abyste se nezamilovali, chcete-li být šťastni. Binet Alfréd | Detail citátu

Velká láska, to je pro naše smysly něco zcela nepochopitelného, co již hraničí s mystériem. Georg Foerster | Detail citátu

Po celém světě vidíme důkazy zaslepení, a přesto nechceme prohlédnout, zaslepení je společné všem lidem. T.A.Harris | Detail citátu

Láska se rodí z nekonečné touhy učinit pomíjivost věčností. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

V lásce končí všechny cesty stejně - rozčarováním. Oscar Wilde | Detail citátu

Jenom tehdy milujeme skutečně, pokud milujeme bez příčiny. Anatole France | Detail citátu

Láska je aktivní péče o život a růst toho, co milujeme. Kde tato aktivní práce chybí, tam není láska. Erich Fromm | Detail citátu

Láska jen tenkrát trvá, když stále něco očekává. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Milovat znamená stárnout ruku v ruce. Aragon Louis | Detail citátu

Láska začíná láskou a od nejsilnějšího přátelství může pokročit jen ke slabé lásce. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Láska se rodí z kombinace rozumu s nerozumem. Marcel Achard | Detail citátu

Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná. Gorkij Maxim | Detail citátu

Láska a přátelství se vylučují. Jean de la Bruyére | Detail citátu

V lásce neplatí žádná pravidla. Snažit se své city ovládnout? K čemu to všechno? Nakonec rozhodne srdce, a nám nezbývá nic jiného, než jej poslechnout. Coelho Paulo | Detail citátu

Člověk může být v lásce šťasten, jen když přestal milovat sebe sama. Nikolaj Vasiljevič Gogol | Detail citátu

Předstíraná láska je horší než nenávist. Plinius Mladší | Detail citátu

Co nám udělá stáří, když jsme dva? Stendhal | Detail citátu

Veliká láska nemůže trvat příliš dlouho. Jean Dutourd | Detail citátu

Láska je jakýmsi svátkem samoty dvou lidí. Henrich Leberecht Fleischer | Detail citátu

Láska začíná očima, dokončuje ji jazyk. Publilius Syrus | Detail citátu

Velká láska je často k smíchu, zejména není-li sdílena. Archibald Joseph Cronin | Detail citátu

Nemohu společně s tebou, však ani bez tebe žít. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Co nám udělá stáří, když jsme dva. Stendhal | Detail citátu

Láska je jako karavanní tábor, nenajdeš tam nic, co jsi s sebou nepřinesl. Perské přísloví | Detail citátu

Nedělejte problémy z nevěry! Je to spíše touha po změně způsobu milování, než změně osoby milence. Caballerová Fernán | Detail citátu

Mé štěstí v lásce spočívá v tom, že žena kterou miluji na mně nelpí. Barbory Arne Svensen | Detail citátu

Počátek a konec lásky vyznačují se stejnou rozpačitostí, kterou pociťujeme, jsme-li spolu sami. Bruyére Jean de La | Detail citátu

V lásce má člověk vyzkoušet i to, co nemiluje. Ivan Alexejevič Bunin | Detail citátu

Lidé se rozcházejí kvůli tomu, kvůli čemu se do sebe zamilovali. Americké přísloví | Detail citátu

Láska má mnoho společného z pohádkou, manželství naproti tomu s realistickým příběhem. Henry Fielding | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..