A když jsme potkali lásku, víme, co nám v životě chybělo.

Autor citátu: John Ruskin     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Říkat, že můeme milovat jednu osobu celý život, je stejné, jako říkat, že jedna svíčka vydrží hořet, dokud žijeme. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

To nechť je vaší ctí - vždy milovat, než jste milování a nikdy nebýt těmi druhými. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Snad musí člověk dřív pocítit lásku, aby rozuměl dobře přátelství. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti, čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje. Rotterdamský Erasmus | Detail citátu

Omnia vincit amor - Láska vše zmůže. Vergilius Publius Maro | Detail citátu

Měli bychom se vždy milovat tak, jako bychom se viděli naposledy. Annie Girardotová | Detail citátu

Láska se podobá dobré pověsti. Je-li jednou ztracena, již se v té podobě nikdy nevrátí. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Zamilovanost se pozná nejen podle toho, že jeden nepoznává nedostatky na druhém, ale že i sám sebe nepoznává. Giacomo Casanova | Detail citátu

Každá veselá láska je smutná, neboť láska je jako celý svět: je sice hořká, ale sladce chutná. Seifert Jaroslav | Detail citátu

Ani neotužilé tělo nesnáší slunce, ani nepřipravená duše neunese lásku bez utrpení. Plútarchos | Detail citátu

Mužova láska a jeho život není totéž, ženina láska je její celá existence. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Láska stojící na kráse, tak jako krása, brzy umírá. John Donne | Detail citátu

Každý dar i sebemenší je ve skutečnosti veliký byl-li dán s láskou. Pindaros | Detail citátu

Přizpůsobení se jeden druhému není ani tak láska, jako spíše ztráta osobnosti. Auguste Comte | Detail citátu

Láska je představa, která našeptává ženě, že krása jejího milence je sto soutěžit s její. Arezzo Leonardo Bruni d´ | Detail citátu

Nejednou se stává, že s rozkoší ubližujeme právě těm, které milujeme. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

I kdybych tisíci slovy popisujícími lásku stvořil verše, přece by má báseň nevypověděla, co vše chce říct mé srdce. Neboť cit člověka přesahuje daleko hranice jazyka i hranice jeho samého a zakončuje se teprve v druhém. Menšík Radovan | Detail citátu

Láska je z poloviny kráter a z druhé poloviny koupel v rozvířené vroucí vodě. Ernest Hemingway | Detail citátu

Rozejdi se, dokud máš s kým. Bolek Polívka | Detail citátu

Dva milostné dopisy píšeme těžko. První a poslední. Petrarca Francesko | Detail citátu

Láska v nás vytváří skleníkové podmínky pro růst hloupostí. Léon Bloy | Detail citátu

Milujeme, abychom milovali. Pro nic jiného. Moliére | Detail citátu

Velkou známkou lásky je podrobit se vůli toho, koho milujeme. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

S mužovou láskou a obdivem je to stejné jako s ostatními jeho schopnostmi: než zjistí, co jich je doopravdy hodno, musí je mnohokráte promarnit. Shaw George Bernard | Detail citátu

Velká láska jsou jen ostrůvky štěstí a moře neklidu. José von Espronceda | Detail citátu

Nejsilnějším prostředkem proti stárnutí je láska. Mill John Stuart | Detail citátu

Žádná láska se neobejde bez nedorozumění těch, kdo bez sebe nemohou žít. André Brie | Detail citátu

Absolutnost lásky lze poznat podle trvalého nepokoje toho, kdo miluje. Paul Valéry | Detail citátu

O člověka kterého milujeme můžeme bojovat celý život, ale ztratíme ho během několika vteřin. Berdys | Detail citátu

Znovu milovat znamená, že se srdce vysmívá rozumu. Bonville de Theodore | Detail citátu

Milovat znamená bojovat s tisíci překážkami v sobě samém i kolem sebe. Jean Anouilh | Detail citátu

Láska kvete jen v bolesti. Čím jsou vyznání milenců, ne-li výkřikem úzkosti? France Anatole | Detail citátu

The deal is the handshake. The deal is that there won´t be any deals. Mike Krzyzewski | Detail citátu

Jenom když obětujeme hlavu, dobudeme srdce. Turecké přísloví | Detail citátu

Láska je ctnost a vášeň zároveň. Milovat však nelze ze ctnosti, ale z vášně. Assissi St. Aegidius d´ | Detail citátu

Láska není odměna, ale výměna lásky za lásku. Benito Pérez Galdós | Detail citátu

Opravdová láska činí člověka odvážným. Lao´c | Detail citátu

Prosím, nepomáhat. Všechno je už tak dostatečně těžké. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Člověk je roztomilé stvoření jen ve dvou. Richard Dehmel | Detail citátu

Někdy je slovo jako mocný klíč, které otvírá zámky silné jak sám osud. Zeyer Julius | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..