Hlad a láska určují veškeré lidské dějiny.

Autor citátu: Buddha     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Pro mně jsi vzduch. A bez vzduchu se nedá žít! Neznámý autor | Detail citátu

Pro někoho je mnohem lehčí složit hromadu uhlí, než vyznat lásku. Goldoni Carlo Osvaldo | Detail citátu

Hormony nás k sobě přitáhnou, ale pohromdě nás neudrží. William Glasser | Detail citátu

Láska jsou dveře, jimiž můžete opustit čas. N.N. | Detail citátu

Láska to je nadání pro pokoru a odpouštění. Ernst Moritz Arndt | Detail citátu

Chápu společný život. Chápu sex za peníze. Nepochopím lásku. Gore Vidal | Detail citátu

Láska nám nabízí košík slastí a celou nůši strastí. Jaroslav Durych | Detail citátu

Láska je povídka v citoslovcích. Charles Baudelaire | Detail citátu

Láska spočívá v tom, dokázat se smířit s nedostatky toho druhého. Benjamin Franklin | Detail citátu

Největší odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska. Zola Emil | Detail citátu

Žádná láska se neobejde bez nedorozumění těch, kdo bez sebe nemohou žít. André Brie | Detail citátu

Láska, plná pochyb, často vydrží celý život. Ta neochvějná se zhroutí jako domek z karet po prvním otřesu. Jean Giraudoux | Detail citátu

Láska je největší komplikací života, a kdo si život nekomplikuje, není šťasten ani hodinu. Archibald Joseph Cronin | Detail citátu

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Americké přísloví | Detail citátu

První vzdech lásky je posledním povzdechem moudrosti a rozvahy. Bertolt Brecht | Detail citátu

Láska se ptá přátelství: Proč jsi na světě, když existuji já? Protože ty pácháš bolesti a rány, ale já je hojím. Kramná Šárka | Detail citátu

Láska a přátelství je vzájemná ozvěna - jen co dáváš, se vrací zpět. Alexandr Ivanovič Gercen | Detail citátu

Láska je životem ženy a epizodou v životě muže. Paul Jean | Detail citátu

Miluji tě a vím, že v životě nebudu nikoho tak milovat, protože už nikdy nebudu takový, jako v tuto chvíli, jež mizí, zatímco já o ní mluvím a kterou nemohu zadržet ani za cenu svého života. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Pokud chcete, aby byly známy vaše dobré vlastnosti, vyzdvihujte přednosti jiných lidí. Orientální přísloví | Detail citátu

Láska, která miluje ze srdce, je nejbohatší, když dává. Láska, která hovoří o obětech, už přestává být pravou láskou. Emanuel von Geibel | Detail citátu

Láska je 1+1, nevěra 1+2. Odlas Jiří | Detail citátu

Láska je jak vítr. Nevidíš ji ale cítiš. Marcus Aurelius | Detail citátu

Nečistá láska nemůže být hluboká. Francisco de Xaviero | Detail citátu

Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně. Pitigrilli | Detail citátu

Láska je příjemnější než manželství z téhož důvodu, proč jsou romány zábavnější než dějiny. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Milovat muže je jako chytat vodu cedníkem. Milovat ženu je jako držet v ruce ježka. Každý to má těžké a každý si stěžuje. Kdo si stěžuje nepoznal bolest. Kdo jen mlčí hořce trpí. Grosmanová Michaela | Detail citátu

Láska může být i bojištěm. Láska začíná obchvatným manévrem a končí poziční válkou. Aloi Roberto | Detail citátu

Sluneční paprsky dopadají všude rovnoměrně, ale jen když je soustředíte zvětšovacím sklem, mohou zapálit suchou trávu. Dilgo Khjence | Detail citátu

Láska nezná stáří. Stendhal | Detail citátu

Někdy je slovo jako mocný klíč, které otvírá zámky silné jak sám osud. Zeyer Julius | Detail citátu

Nejbolestnější je vedle někoho sedět, jen tak se ho letmo dotýkat, plakat pro něj po nocích, ale vědět, že ho nikdy nemůžeme mít ... Neznámý autor | Detail citátu

Láska je jakýmsi svátkem samoty dvou lidí. Henrich Leberecht Fleischer | Detail citátu

Co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá. František Palacký | Detail citátu

Láska se rodí z kombinace rozumu s nerozumem. Marcel Achard | Detail citátu

Láska jsou dveře, jimiž můžete opustit čas. Osho (Rajneesh Chandra Mohan Jain) | Detail citátu

Láska je pro ženu zrcadlo, v němž hledá svůj vlastní protějšek. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Je pouze jeden jediný originál lásky, ale na tisíc různých kopií. N.N. | Detail citátu

Láska ubírá ducha těm, kdo ho mají a dodává ho těm, kteří ho nemají. Diderot Denis | Detail citátu

Láska začíná tím, že člověk se cítí sám, a končí tím, že po tom člověk touží. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..