Chyby svých lásek vidíme až po vystřízlivění.

Autor citátu: Rochefoucauld Francois Duc de la     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Milenec nalítne na všechny ženiny rozmary a tam, kde manžel oprávněně pokrčí rameny, je milenec okouzlen. Balzac Honoré de | Detail citátu

Všechny bolesti lidské lze zahojit pomocí léků, toliko na bolest lásky neznáme hojivou mast. Propertius Sextus | Detail citátu

Pro někoho je mnohem lehčí složit hromadu uhlí, než vyznat lásku. Goldoni Carlo Osvaldo | Detail citátu

I když bereme v úvahu, že láska netrvá stále, přece nade vším vítězí. Claude Achille Debussy | Detail citátu

Láska - nedefinovatelný pocit, který komplikuje normální běh života, zejména sexuálního. Laub Gabriel | Detail citátu

Jen malá láska činí nás šťastnými, velká nám přináší utrpení. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Není zamilován ten, kdo nemiluje trvale. Euripidés | Detail citátu

Mít někoho rád mnohdy znamená více než ho milovat. Robert Browning | Detail citátu

Láska přináší nakonec žal, protože jeden musí zemřít dřív než druhý. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Milovat a zůstat rozumný je sotva bohu povoleno. Publilius Syrus | Detail citátu

Jestliže se milenci spolu nenudí, je to proto, že mluví pořád jenom o sobě. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostaví-li se v pokročilém věku. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Z úcty, vděčnosti, soucitu, porozumění se nemůže zrodit vroucí přátelství, ale jen chudokrevná láska. Ludwig Börne | Detail citátu

Láska začíná očima, dokončuje ji jazyk. Publilius Syrus | Detail citátu

Láska je pramen, který překážkami vyrůstá. Jaroslav Vrchlický | Detail citátu

Láska nesnáší totožnost dvou typů lidí. Arión | Detail citátu

Kdyby láska umřela, zpustli bychom docela. Tma stínu by po nás zbyla, bez života, bez těla. Karel Boušek | Detail citátu

Není již života tam, kde není lásky. Balzac Honoré de | Detail citátu

Láska je zvláštní boj, v němž šťastné vítězství patří tomu, kdo nejvíce ztrácí. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Láska je marnivost a sobectví od počátku až do konce. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Líbám, tedy žiji. Heine Heinrich | Detail citátu

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně a nehledá svůj prospěch. Burns Robert | Detail citátu

Láska je povídka v citoslovcích. Baudelaire Charles | Detail citátu

Nikdy nepochopím lásku. Germaniová Natália | Detail citátu

Lásku si nelze vynutit ani vyloudit lichotkami, přichází sama, nehledaná, nečekaná, nežádaná. Pearl Bucková | Detail citátu

Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění. Hippokratés | Detail citátu

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Americké přísloví | Detail citátu

Láska umírá jakmile nalezneme protivenství. Její pravou podstatou je volnost. André Maurois | Detail citátu

Láska je svátost, kterou je třeba přijímat na kolenou. Oscar Wilde | Detail citátu

Láska a nenávist jsou dvě sestry. Kde je jedna, přijde i druhá a potom společně odejdou. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Láska není odměna, ale výměna lásky za lásku. Benito Pérez Galdós | Detail citátu

Láskyplný člověk raději prožívá bolest, než by ji jiným působil. Burns Robert | Detail citátu

Láska která ráno vzplála a večer dohasla, je příští den tak stará, že je obtížné na ni vzpomínat. Lucas Durtain | Detail citátu

Člověk je omylný, ale milovat někoho není omylem nikdy. Rolland Romain | Detail citátu

Milostnou strategii ovládá jenom ten, kdo není zamilován. Pavese Cesare | Detail citátu

Láska je božská, nenávist lidská, jen lhostejnost zvířecká. Lawrence Ferlinghetti | Detail citátu

Nejbolestnější je vedle někoho sedět, jen tak se ho letmo dotýkat, plakat pro něj po nocích, ale vědět, že ho nikdy nemůžeme mít ... Neznámý autor | Detail citátu

Milujeme, abychom milovali. Pro nic jiného. Moliére | Detail citátu

Velké srdce, stejně jako nesmírný oceán, nikdy nezamrzá. Ludwig Börne | Detail citátu

Až se mě jednou zeptáš, co je pro mě důležitější, jestli ty nebo můj život a já odpovím, že můj život, nezlob se, protože ty nevíš, že můj život jsi ty. IMAGER | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..