Je lépe se opotřebovat, než zrezivět.

Autor citátu: Diderot Denis     Téma: život

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma život

Dokud žijeme, žijme naplno.Dum vivimus, vivimus. Seneca Mladší | Detail citátu

Život by byl nesnesitelný, kdybychom nikdy nesnili. To nejlepší na životě je, že v nás vzbuzuje představu čehosi, co v něm vůbec není. Anatole France | Detail citátu

Tajemství úspěchu v životě není dělat co se Vám líbí, ale nacházet zalíbení v tom, co děláme. Edison Thomas Alva | Detail citátu

Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku. Září, protože nechtejí oslnit. Dosahují skvělých věcí, protože nevyhledávají uznání. Jejich moudrost je obsažena v tom, jací jsou, ne v jejich názorech. Odmítají se přít, proto se nikdo nepře s nimi. Lao-c´ | Detail citátu

Proč lidé nežijí ani z poloviny tak, jak vědí, že se má? T.A.Harris | Detail citátu

Jsi-li něčím nesmírně roztrpčen nebo zkrušen, pak se rozpomeň, že lidský život je mžik a že všichni co nevidět odejdeme. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Life is what happens to you while you are busy making other things. John Lennon | Detail citátu

Život věčnosti je jedině v lásce. Jakob Böhme | Detail citátu

Život znamená pracovat, ne mít. Horolezec šplhá na vrchol, aby ho dosáhl, ne aby se ho zmocnil. Tomáš Janovic | Detail citátu

Rozhodl jsem se, že budu žít věčně, a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. Joseph Heller | Detail citátu

Kdo rychle jedná, rychle sklízí plody svých činů. Konfucius | Detail citátu

Život je nanic! Chceme svoje peníze zpět. Rudolf Leonhard | Detail citátu

Život bez zkoušek nestojí za žití. Sokrates | Detail citátu

Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba. Ostrovskij Alexandr Nikolajevič | Detail citátu

Celý život jsem chytře přemýšlel a hloupě jednal. Franz Grillparzer | Detail citátu

Smysl života je radovat se ze života a činit jej pro každou lidskou bytost krásnějším. David Ben Gurian | Detail citátu

Čára našeho života je tragická a nádherná arabeska, črtaná rydlem duše na skle času. Pierre Reverdy | Detail citátu

Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez nichž si svůj život nedovedeme v plném rozsahu představit. Robert Browning | Detail citátu

Občas se musíme vzát něčeho co máme rádi, pro to, pro co žijeme. Hadraba Jaroslav | Detail citátu

Žij život tak, abys byl s ním spokojený, až budeš na smrtelné posteli. Christian Fürchtegott Gellert | Detail citátu

V životě lidském jsou chvíle, kdy i vůl pláče. Hašek Jaroslav | Detail citátu

Jediným učitelem, kterému se sem tam podaří někoho vychovat, je život. Gabriel Laub | Detail citátu

Vždyť ten lidský život je hra kostkami. Když nepadne ti, čeho bylo zapotřebí, tož naprav uměním, co padlo náhodou. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Je třeba znát sebe sama. I kdyby to poznání člověku nepomohlo najít pravdu, alespoň si tak uspořádá vlastní život, a to je nejlepší, co může udělat. Pascal Blaise | Detail citátu

Život je neustálé odvádění pozornosti, jež nedovolí ani, abychom si uvědomili, od čeho to odvádí. Franz Kafka | Detail citátu

Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba. Alexandr Nikolajevič Ostrovskij | Detail citátu

Způsob života budiž střední cestou mezi mravy vzornými a obecně vžitými. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Život nežili ti, kdo jej neprožili, tak jak chtěli. N.N. | Detail citátu

Nikdy přesně neviš, kdy najdeš a kdy ztratíš... Bulharské přísloví | Detail citátu

Ideální by bylo mít dva životy. První proto, abychom mohli dělat všechny chyby, a druhý proto, abychom si jej mohli užít. David Herbert Lawrence | Detail citátu

Žít je jako milovat - všechen rozum je proti tomu a všechen zdraví instinkt je pro. Samuel Butler | Detail citátu

Nic neprospívá tak jako žít v ústraní, málo mluvit s lidmi a mnoho sám se sebou. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Život je jako příklad z matematiky. Počítáš příklad a na konci zjistíš, že jsi někde udělal chybu. Chceš začít znovu, ale nemůžeš - zvoní. N.N. | Detail citátu

Jediný pevný závazek, který se pravidelně opakuje, vnese pořádek do celého ostatního života. Všechno se pak kolem soustředí. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Lidé si komplikují život každodenním pachtěním, ve snaze si život usnadnit (vytvořit si lepší životní podmínky). Novotný Jiří | Detail citátu

Skoro všechno, co člověk v životě koná, je vlastně marné úsilí zastavit čas, vyrýt stopu a zanechat znamení v paměti světa, který tak snadno a rychle zapomíná. Jiří Hubač | Detail citátu

Vzpomínky nám zkrašlují život, ale jen zapomínáního činí snesitelným. Balzac Honoré de | Detail citátu

Život se skládá z možností, které jsme nevyužili. N.N. | Detail citátu

Kamkoli se vydáte, jděte s celým srdcem. Confucious | Detail citátu

Život se podobá zápasu. Musíš pevně stát a bez zakolísání přijímat nečekané rány. Aurelius Marcus | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..