Život je jen půjčka, kterou splácíme s úroky.

Autor citátu: Odlas Jiří     Téma: život

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma život

Jen tak jsi hoden pravdy a žití, když rveš se o ně den co den. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Ať žiješ sebedéle, prvních dvacet let je nejdelší polovina tvého života. Robert Southey | Detail citátu

Život se skládá z možností, které jsme nevyužili. N.N. | Detail citátu

V životě je často rozdíl mezi tím, co chceme a co musíme dělat. Peter Urs Bender | Detail citátu

Vzpomínky nám zkrašlují život, ale jen zapomínáního činí snesitelným. Balzac Honoré de | Detail citátu

To jediné, co opravdu máme je současná chvíle, nyní. Sogjal Rinpočhe | Detail citátu

Dokud žijeme, učme se, jak žít. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Úcta k životu je nejvyšší instance. Albert Schweitzer | Detail citátu

Jsou lidé, kteří tráví život tím, že hledají v chování jiných důvody ke zlosti. Chamberlain Diane | Detail citátu

Člověk má vynaložit na to, aby si zjednodušil život, stejné úsilí, jaké vynakládá, když si ho komplikuje. Bergson Henri | Detail citátu

Tohle je nejkrutější - umění žít záleží v tom, že umíme ukrývat před osobami, jež jsou nám nejdražší, radost z toho, že jsme s nimi - jinak je ztrácíme. Cesare Pavese | Detail citátu

Život je neustálé odvádění pozornosti, jež nedovolí ani, abychom si uvědomili, od čeho to odvádí. Franz Kafka | Detail citátu

Sněte o tom o čem chcete snít, jeďte tam kam chcete jet, buďte tím kým chcete být, protože život je jen jeden a jen jedna šance dělat všechny věci, které chcete dělat. Zemková Michaela | Detail citátu

Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost. Hugo Victor | Detail citátu

Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností. Sigmund Freud | Detail citátu

Všichni lidé nacházejí v životě něco příjemného. A to jim pomáhá dál žít. Právě k tomu se uchylují, když jsou u konce svých sil. Albert Camus | Detail citátu

Dejte si co nejvíc práce, abyste doopravdy žili. William Saroyan | Detail citátu

Kdykoli se člověk usměje, tím spíše pak když se zachechtá, trochu si ten capart života nastaví. Sterne Lawrence | Detail citátu

Není možné, aby člověk žil slastně, nežije-li rozumně, krásně, spravedlivě, a není možné, aby žil rozumně, krásně a spravedlivě, a nežil přitom šťastně. Aristoteles | Detail citátu

Přijde, co má přijít. Aischylos | Detail citátu

Čekání je vlastně požár času života. Miroslav Holub | Detail citátu

Život nás požírá, my život utrácíme - kdo z nás bude s tím druhým dříve hotov? Josef Čapek | Detail citátu

Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. Brown H. Jackson | Detail citátu

Život je velmi krásný a velmi těžký - a právě proto nesmí v nás býti špatný. Josef Čapek | Detail citátu

Tisíce lidí hledá marně až do svého skonu smysl života. Antonín Macek | Detail citátu

Život je boj bez vítěze. Odlas Jiří | Detail citátu

Je nutno jíst, abys žil, ne však žít, abys jedl. Jules Laforgue | Detail citátu

Život nestojí za nic. Ale to nic si ceníme zatraceně vysoko. Ladislav Muška | Detail citátu

Představme si množství lidí v řetězech a všechny odsouzené k smrti. Každého dne jsou někteří vražděni před očima ostatních ti, kteří zůstávají naživu vidí v osudu svých druhů svůj vlastní osud. S bolestí a bez naděje pohlížejí jeden na druhého a čekají, až i na ně dojde. Toto je obraz lidského údělu. Pascal Blaise | Detail citátu

Kdo se táže po smyslu života, klade otázku špatně. Otázky nám pokládá život a na nás je, abychom na ně odpovídali. Viktor Emil Frankl | Detail citátu

Buďte samouci, nečekejte až vás život naučí. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Život je boj o právo na lásku, jejímž plodem je spokojenost se sebou samým. Giordano Bruno | Detail citátu

Měli bychom vyjít od posledního dechu člověka, abychom pochopily jakou podobu měl jeho život a jaký význam náleží čemukoliv co prožil. Teprve smrtí je hotovo mládí i narození člověka. Fuks Ladislav | Detail citátu

Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně. Pitigrilli (Segre Dino) | Detail citátu

Člověk se nesmí pokoušet vstoupit do života druhých proti jejich přání. Mauriac François Charles | Detail citátu

Není hoden života, pro koho nemá život cenu. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Každý člověk má jenom tolik minut, hodin a dní kolik jich využije. Zig Ziglar | Detail citátu

Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo, podle toho čemu dáme přednost. Michel de Montaigne | Detail citátu

Kdo si ustavičně obléká cizí životy, jeho vlastní mu sežerou moli. Jiří Žáček | Detail citátu

Každý dobře prožitý život, je druhý život. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..