Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné. Téma: ostatní | Detail citátu

Jestli lidstvo neskoncuje s válkou, skoncuje válka s lidstvem. Téma: ostatní | Detail citátu

Důvtipný muž musí být tak chytrý, aby rozestavěl na vhodná místa lidi, kteří jsou mnohem chytřejší než on. Téma: ostatní | Detail citátu

Neptejte se, co může udělat vaše země pro vás. Ptejte se, co můžete vy udělat pro svoji zemi. Téma: ostatní | Detail citátu