Odvaha je počátkem činu, osud je však pánem konců.

Autor citátu: Démokritos     Téma: ostatní

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ostatní

Jen milovat je málo. Člověk musí milovat svého bližního více než sebe. Teprve pak se cítí být božsky milován. Buddha | Detail citátu

Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. František Palacký | Detail citátu

Člověk je nejinteligentnějším z živočichů - a taky nejpošetilejší Diogenés | Detail citátu

Neříkej že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dny, kdy to bude daleko horší. Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich | Detail citátu

Ovládej vášeň, neposlouchá-li, poroučí. Quintus Horatius | Detail citátu

Toto je největší nespravedlnost ve válce: úspěch si přivlastňují všichni, nezdar přičítají jednomu. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Rozum se na delší dobu zastaví v životě mnohokrát. Srdce jen jednou. Nizozemské přísloví | Detail citátu

Co slíbíš, to splň! Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš. Bible | Detail citátu

Jak milý tvor je člověk, když je člověkem. Menandros | Detail citátu

Dobrá komunikace má stejně povzbuzující účinky jako káva a stejně obtížně se po ní usíná. A.M. Lindbergh | Detail citátu

Má slova znamenají to co chci, aby znamenala. H.S. Dumpty | Detail citátu

Cíle jsou jako sny. Probuďte se a uvědomte si realitu. Steve Rivkin | Detail citátu

Výchova odkrývá schopnosti, netvoří je. Voltaire | Detail citátu

Cestu buď najdu, nebo udělám. Hannibal | Detail citátu

Hlad je špatným rádcem. Vergilius | Detail citátu

Nakonec je šavle vždy přemožena duchem. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Již se známe na tolik, že se nemusíme stydět před sebou chvíli mlčet. Jakub Bedrich Kuba | Detail citátu

Jenom bude-li mít blízko k druhým lidem, přiblíží se člověk sám sobě. Johannes Becher | Detail citátu

Odvaha je počátkem činu, osud je však pánem konců. Démokritos | Detail citátu

Co chceš, můžeš. Tomáš Baťa | Detail citátu

Fantazie je důležitější než vědění. Albert Einstein | Detail citátu

Nevidíme, co je možné, protože fantazírujeme o nedosažitelném. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

V demokracii je to složité. Je třeba, aby se v ní angažovali všichni. Václav Havel | Detail citátu

Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné. John Kennedy | Detail citátu

Přítel miluje vždy, za nesnází se stává bratrem. Bible | Detail citátu

Zkoumáme-li všechny velké pravdy, zjistíme nakonec, že jsou jednoduché a snadno pochopitelné; pokud ne, nejde o velké pravdy. Napoleon Hill | Detail citátu

Při nedorozumění s vašimi milovanými, řešte pouze vzniklou situaci. Netahejte do toho minulost. Dalajlama | Detail citátu

Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Jan Werich | Detail citátu

Je otázka, co je pro vědce významnější, zda znalost faktů či fantazie. Albert Einstein | Detail citátu

Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Nezapomeňte nikdy, co vám kdo řekl v hněvu! Johannes Becher | Detail citátu

Iluze je první ze všech radostí. Voltaire | Detail citátu

Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou. Buddha | Detail citátu

Jak může být smrt zlá, když v její přítomnosti o ní nevíme? Diogenés | Detail citátu

Business is like a car. It will not run by itself except downhill. Americké přísloví | Detail citátu

Společnosti se musí naučit zapomínat, škrtat a ničit tak, aby mohli stavět znovu. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Zamilovaný hledí jen očima své lásky. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Stáří se nevysmívej - vždyť k němu směřuješ. Menandros | Detail citátu

Jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna libovůle zruší na tisíce pravd. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Jednoduché neznamená prostoduché. Warren Buffet | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..