A management buzzwords is like a movie star with whom we fall in love.

Autor citátu: Dr. Moog     Téma: ostatní

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ostatní

Nevěř ostnatému drátu, byť by se stokrát tvářil jako stonek růže. Karel Kryl | Detail citátu

Stáří se nevysmívej - vždyť k němu směřuješ. Menandros | Detail citátu

Fantazie není ve skutečnosti nic jiného než druh paměti osvobozené od řádu času a prostoru. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Člověk je nejinteligentnějším z živočichů - a taky nejpošetilejší Diogenés | Detail citátu

Někdy stačí zašeptat, jindy je nejlepší křičet. J.D. Loori | Detail citátu

Hlupáci opovrhují moudrostí i učením. Bible | Detail citátu

Budoucnost patří lidem, kteří vidí příležitosti před tím než ji vidí ostatní. Theodore Levitt | Detail citátu

Too much can confuse you. Jack Trout | Detail citátu

Místo a prostředí samo návod a radu dá nám. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Problémy světa nemohou vyřešit skeptikové a cynici, jejichž obzory jsou omezené viditelnou realitou. Potřebujeme muže a ženy, kteří dokážou snít o věcech, které nikdy nebyly. J.F. Kennedy | Detail citátu

Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Slova nepřehluší srdce a cit. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Fantazie, to není představovat si, co věci nejsou, ale udělat něco, co by mohly být. Karel Čapek | Detail citátu

Too many rules and too much predictability absolutely kill creativity. Mike Krzyzewski | Detail citátu

Nikdy nepodceňujte naslouchání. Je to jedna z nejdůležitějších dovedností, kterou se můžete naučit. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Fantazie potřebuje opěrné body. Erich von Däniken | Detail citátu

Lékaři předepisují léky, o nichž toho málo vědí, proti nemocem, o nichž vědí ještě míň, lidem, o kterých nevědí vůbec nic. Voltaire | Detail citátu

Láska je jediným bohatstvím, které se nedá ukrást. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Být č.1 je úžasné, č.2 v pořádku, č.3 těžké, č.4 téměř ztracené, č.5 Cože? Proč? Kjell A Nördström | Detail citátu

Ti, co ví nemluví. Ti, co mluví, nevědí. Lao Tse | Detail citátu

Škola hrou. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Důvtipný muž musí být tak chytrý, aby rozestavěl na vhodná místa lidi, kteří jsou mnohem chytřejší než on. John Kennedy | Detail citátu

Jsou pomluvy, před kterými i nevinní ztratí odvahu. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Monolog váš svět zmenšuje. Dialog ho zvětšuje. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Pud je spíš líný, pokud ho nedráždí fantazie. Benjamin Franklin | Detail citátu

Má-li někdo tak málo fantazie, že musí podpírat své lži důkazy, pak by měl říci raději rovnou pravdu. Oscar Wilde | Detail citátu

Nezapomeňte nikdy, co vám kdo řekl v hněvu! Johannes Becher | Detail citátu

Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí. Jan Hus | Detail citátu

Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných. Charles Dickens | Detail citátu

Fantasté jsou lidé, kteří nemají dost fantazie, aby pochopili skutečnost. Gabriel Laub | Detail citátu

Poznejte svou konkurenci. Vyhněte se jejich silným a využijte jejich slabé stránky. Jack Trout | Detail citátu

Pravda je jen to, co jest dobrem všech. Jan Hus | Detail citátu

Za starých časů muži studovali sami pro sebe. Dnes muži studují, aby učinili dojem na jiné lidi. Konfucius | Detail citátu

Kdo chvíli stál, již stojí opodál - den žádný dvakrát se již nenarodí, čin dvakrát neuzraje. Jan Neruda | Detail citátu

Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu. Jan Hus | Detail citátu

Kapka štěstí je cennější než sud moudrosti. Diogenés | Detail citátu

Potřebujeme aktivní a autentické občanství každého z nás. Václav Klaus | Detail citátu

Destiny is not a matter of chance, it is a matter of choice! It is not a thing to be waited for, it is a thing to be achieved. W.J.Bryan | Detail citátu

Člověk mnoho vydrží, má-li cíl. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Závistiví člověk chudne štěstím druhého. Quintus Horatius | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..