Dobré vlastnosti nepotlačí nikdy špatné, asi tak jako cukr přidán do jedu, nebrání jedu, aby byl smrtící.

Autor citátu: Arabská přísloví     Téma: dobro vs. zlo

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma dobro vs. zlo

Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a to vše je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Dobro projde často beze stopy, zlo za sebou táhne následky. Knut Hamsun | Detail citátu

Dobro, které může člověk vykonat, je prý neomezené, pokud mu nezáleží na tom, kdo z toho bude mít prospěch. Robert Fulghum | Detail citátu

Na tomto světě jsou dva typy lidí - dobří a zlí. Ti dobří lépe spí a ti zlí se daleko radši probouzejí. Woody Allen | Detail citátu

Nezasluhuje chválu za dobrotu, kdo nedokáže být i zlý. Každá jiná dobrota je obvykle jen pohodlnost nebo nedostatek vůle. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí. Aristoteles | Detail citátu

Nikdo zlý není šťasten. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Lidé si uvědomují dobro pomaleji než zlo. Titus Livius | Detail citátu

Nikdo není tak dobrý, aby si byl vědom, kolik napáchá zla. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Dobré není jen to, co je nové. Nové je naopak to, co je dobré. Jan Werich | Detail citátu

Člověk nebývá ani dobrý ani zlý až do krajnosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Zlo oplácet dobrem, ale nikoho se nebát. Ani pražádného lidského činu, protože pokud člověk zlo oplácí dobrem a šíří jen dobro za všech okolností, bude se povznášet stále výš a nikdy nepoklesne. Tibetská přísloví | Detail citátu

Vždycky čiň dobro. Některé lidi to potěší a zbytek ohromí. Mark Twain | Detail citátu

Víc toužíme po tom, aby nás lidé pokládali za duchaplné než za dobré. Charles Dickens | Detail citátu

Všichni lidé jsou špatní, dokud je nutnost nepřivede k tomu, aby byli dobří. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Což kladné a záporné nemůže sloužit k jednomu a témuž cíli? Nikolaj Vasiljevič Gogol | Detail citátu

Zlo může být vyloučeno jen dobrem. Konfucius | Detail citátu

Zlo nekončí proneseným slovem. Jeho cesta je tím teprve zastoupena. A rány se nehojí tak lehce, jak snadno kámen opustí dlaň. František Kožík | Detail citátu

U žádného člověka nepřicházejí dobré úmysly před špatnými. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Když se ponižuješ, špatně činíš, když činíš špatně, ponižuješ se. Mongolská přísloví | Detail citátu

Kolik je v člověku dobroty, tolik je v něm života. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Když si uvědomíme jak špatní jsou lidé, pak je podivuhodné, jak dobře se chovají. Salvator de Madariaga | Detail citátu

Na člověku jedině dobré - jeho dobrá vůle. Immanuel Kant | Detail citátu

Je nemožné činit zlé, aby z toho vzešlo dobré. N.N. | Detail citátu

Konec jednoho zla je jen krokem k druhému. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Dobré vlastnosti nepotlačí nikdy špatné, asi tak jako cukr přidán do jedu, nebrání jedu, aby byl smrtící. Arabská přísloví | Detail citátu

Jaké zlo budete tolerovat záleží na tom, po jakém dobru toužíte. Richard Sennett | Detail citátu

Jsou i lidé tak povrchní a do větru, že nemohou být ani pořádně zlí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Mnohdy děláš dobrotu, abys mohl beztrestně provést nějakou špatnost. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

I dobro na špatném místě je k ničemu. N.N. | Detail citátu

Člověk je dobrý, to jen lidé jsou špatní. Erich Kästner | Detail citátu

Dobrý skutek je často sám o sobě odměnou. Bennett | Detail citátu

Proti krajnímu zlu je třeba užít krajních prostředků. Latinská přísloví | Detail citátu

Člověk, který zlé hovoří, liší se od toho, který zlé koná, jen nedostatkem odvahy. Marcus Fabius Quintilianus | Detail citátu

Cit člověka je tupější na dobro než na zlo. Titus Livius | Detail citátu

Je iluzí domnívat se, že po zlu musí nutně přijít dobro. Michel de Montaigne | Detail citátu

Když to nejde po dobrém, po zlém to ani nezkoušej. Lech Przeczek | Detail citátu

Se zušlechťováním mravů, s poznáním dobra se lidé stávají obratnějšími v konání zla. Samuel Johnson | Detail citátu

Zlo se vždy rodí tam, kde schází láska. Hermann Hesse | Detail citátu

Kořenem všeho zla je nedostatek poznání. Konfucius | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..