Střídání pastvy jde telatům k duhu.

Autor citátu: Anglická přísloví     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma manželství

Manželství je dobré pro dobré. Španělská přísloví | Detail citátu

Manželství je právě tak cenné jako ti, jež spojuje - obvykle tedy nestojí za nic. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Uvažuji o pátém sňatku. Proč ne? Šalomoun měl tisíc žen a jeho jméno zůstalo synonymem moudrosti. Barrymore John | Detail citátu

Manželství je válečné bojiště v malém. Louis Fürnberg | Detail citátu

Že jsi ji miloval, bylo přirozené. Že jsi ji slíbil manželství, byla hloupost. Ale že jsi dodržel slovo, to bylo šílenství. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Ženy se vdávají, aby se zbavily mrzutého šéfa, a dostanou místo něho unaveného manžela. Michael Schiff | Detail citátu

Nevěsta - žena s nádhernými perspektivami - za sebou. N.N. | Detail citátu

Manželství samo o sobě není ani tak dobré, ani špatné. Jeho zdar či nezdar je jedině v nás. André Maurois | Detail citátu

Když se ptali Thaleta, kdy se má člověk ženit, řekl: mladí lidé ještě ne, staří už ne. Bacon Francis | Detail citátu

Vaše manželka vypadá jako zmetek z továrny na čarodejnice. Televize | Detail citátu

Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje nešťastná manželství. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Mezi manžely probíhaly boje místního významu. Emil Krotkij | Detail citátu

Nežeň se pro peníze! Můžeš si je vypůjčit levněji. Skotská přísloví | Detail citátu

Čím déle se člověk neožení, tím je slavnější. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Neexistuje ideální manžel. Ideální manžel zůstává svobodný. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Dívky! Hledáte celoživotního partnera, který je: bohatý, milý, hodný, věrný? V tom případě Vám poradím. Jděte do kina! Christová Ivana | Detail citátu

Manželství má tu výhodu, že v něm může člověk tělesně milovat, i když duševně nemiluje. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Ženy jsou jako rybáři - chvástají se těmi kusy, které jim utekly, a nadávají na ty, co se zakously. N.N. | Detail citátu

Manželství je moře, pro které dosud nevynalezli žádný kompas. Heinrich Heine | Detail citátu

Velké tajemství každého dobrého manželství spočívá v tom, že se považuje každý malér za epizodu - a ne každá epizoda za malér. Harold Nicolson | Detail citátu

Panuje mínění, že Sokrates mohl vydržet s Xantipou jen proto, že byl filosof. Myslím si, že opak je pravdou. Stal se filosofem jen proto, že byl ženatý s Xantipou. Wlater Kiaulehn | Detail citátu

Neexistuje ideální manžel. Ideální manžel zůstává svobodným. Oscar Wilde | Detail citátu

Manželství je jediné nevolnictví, které zákon připouští. Mill John Stuart | Detail citátu

Neexistuje ideální manžel. Ideální manžel zůstává svobodný. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutat násilím. Moliére | Detail citátu

Manželský přístav je jako každý jiný. Čím déle v něm lodi kotví, tím větší je nebezpečí, že zrezivějí. George Bernard Shaw | Detail citátu

Když se člověk žení, je konec všemu. Žárlivá náklonnost ženy, ona podezřívavá, nepokojná a tělesná náklonnost nestrpí vedle sebe vroucné a vřelé příchylnosti, oné příchylnosti ducha, srdce a důvěry, jež existuje mezi dvěma muži. Guy de Maupassant | Detail citátu

Manželství v rozkladu dokáže vykřesat z obou partnerů ty nejhorší vlastnosti. Arthur Hailey | Detail citátu

Manželka je člověk, který se absolutně nezajímá o to, v čem si dobrý, ale dokonale rozumí tomu, v čem jsi špatný. Gabriel Laub | Detail citátu

Než začnete nadávat na manželství, vzpomeňte na menzu. Svatopluk Káš | Detail citátu

Ten mladej chce boxovat. Tak jsem mu poradil, ať se ožení. Stalone Sylvestr | Detail citátu

Snažil jsem se princezně Dianě objasnit určité okolnosti z jejich manželství s princem Charlesem, ale neuspěl jsem, protože princezna zcela postrádá schopnost abstraktního myšlení. Arcibiskup z Cantenbury | Detail citátu

V dobrém manželství jeden od druhého vyžaduje málo. V krásném manželství se všechno dává a přijímá. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Není nic lepšího nad život bez manželství. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Žena lituje každý týden, že se vdala, muž každý den, že se oženil. Orientální přísloví | Detail citátu

Jeho žena: "Jakmile vidíš sukni, zapomínáš, že jsi ženatý." Naopak! To si na to právě vždycky vzpomenu. Mark Twain | Detail citátu

Žena musí mít vždy poslední slovo - bohužel si ho nenechává pro sebe. Hans-Joachim Kulenkampff | Detail citátu

Především v manželství je nutno chyby znát, nikoli nenávidět. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment. Obvykle taky poslední. Rowlandová Helen | Detail citátu

Stará, kdybych tě tenkrát zabil, tak bych dostal 15 let a dneska bych byl už na svobodě. Michálek Jiří | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..