Střídání pastvy jde telatům k duhu.

Autor citátu: Anglická přísloví     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma manželství

Především v manželství je nutno chyby znát, nikoli nenávidět. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Mezi manžely probíhaly boje místního významu. Emil Krotkij | Detail citátu

Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty. André Maurois | Detail citátu

Správně vychovaný muž žije u své milenky a umírá u své manželky. Henry Becque | Detail citátu

Bytová krize je stav, kdy svateb přibývá rychleji než staveb. N.N. | Detail citátu

Manželství je úhrnem jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby. Bierce Ambrose Gwinett | Detail citátu

Že se nestydíš bít ženu v neděli, když na to máš pondělí, úterý, středu, čtvrtek, pátek, sobotu... Ilja Ilf | Detail citátu

Manželství je období lidského života, kdy je žena šťastná a muž ženatý. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

V případě nevěry: Zatloukat, zatloukat, zatloukat. Plzák Miroslav | Detail citátu

Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat. Dánská přísloví | Detail citátu

Manželství, toto mistrovské dílo vzniklo, bylo vytvořeno. Když dál dotváříš mistrovské dílo, které je vytvořeno, neuděláš z něho ještě větší mistrovské dílo, ale kazíš je. Utrácíš zbytek svého života na to, že ze středníků děláš tečky a z teček středníky. J. Jones | Detail citátu

Hlavní příčinou rozvodů je manželství. Achard Marcel | Detail citátu

Manželství je povinnost poskytovat někdy i čtyřicet let byt a stravu dceři jiného muže. Jean Anouilh | Detail citátu

Kdyby se lidé brali pouze z lásky, většina lidí by vyhynula. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Do manželství se musí skočit jako se skáče do vody. Maurois André | Detail citátu

Hlavní příčinou rozvodů je manželství. Marcel Achard | Detail citátu

Vdovec je muž odsouzený k doživotnímu žaláři, jemuž byl zbytek trestu prominut. Peirre Veron | Detail citátu

Manželství - tři týdny zbožňování, tři roky hádek, a třicet let tolerance. George Bernard Shaw | Detail citátu

Manželství omezuje jednotlivce, ale dává jistotu celku. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Zaručený způsob, jak žena dosáhne toho, aby se dotírající muž držel zpátky, je provdat se za něho. Pelham Grenville Wodehouse | Detail citátu

Moje žena a já jsme se v posledních čtyřiceti letech pokoušeli dvakrát nebo třikrát spolu posnídat, ale bylo to tak nepříjemné, že jsme toho museli nechat. Winston Churchill | Detail citátu

Nejsou nešťastná manželství, jsou nešťastní lidé a manželství je jen ukazuje. Harry Emerson Fosdick | Detail citátu

Dobré manželství leccos přetrvá, i radost ze života. Gabriel Laub | Detail citátu

Je-li člověk v manželství šťasten, dá se o něm říci, že má štěstí v neštěstí. Žarko Petan | Detail citátu

Manželství bývá zřídkakdy z rozumu, z rozumu je pouze rozvod. Sacha Guitry | Detail citátu

Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje nešťastná manželství. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Žena musí mít vždy poslední slovo - bohužel si ho nenechává pro sebe. Hans-Joachim Kulenkampff | Detail citátu

Láska je něco za něco, ale manželství je něco za všechno. Odlas Jiří | Detail citátu

Dobrá manželství jsou tak vzácná, že by se měla naložit do lihu. Heinrich Heine | Detail citátu

Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje nešťastná manželství. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Všechna manželství jsou šťastná. Činit nešťastným je může jenom pozdější život v manželství. Francouzské přísloví | Detail citátu

Myš před kočkou v návětrné straně, jehně pod kozou, muž pod pantoflem - nešťastníci, předurčení k záhubě. Kurdská přísloví | Detail citátu

Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment. Obvykle taky poslední. Rowlandová Helen | Detail citátu

Před svatbou měj oči otevřené, po svatbě je napůl přivři. Franklin Benjamin | Detail citátu

Nešťastné manželství je jako bolení zubů. Někdy nevíš, který bolí. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Kde je uzavíráno manželství bez lásky, tam brzy vznikne láska bez manželství. Franklin Benjamin | Detail citátu

V dobrém manželství jeden od druhého vyžaduje málo. V krásném manželství se všechno dává a přijímá. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Stará, kdybych tenkrát potkal medvěda, tak ten mě sežral hned, ale ty mě žereš 30 let. Vtip ČR | Detail citátu

Manželství není jako horká rýže, kterou můžeme vyplivnout, když si spálíme ústa. Filipínská přísloví | Detail citátu

Že jsi ji miloval, bylo přirozené. Že jsi ji slíbil manželství, byla hloupost. Ale že jsi dodržel slovo, to bylo šílenství. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..