Manželství je úhrnem jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby.

Autor citátu: Ambrose Bierce     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma manželství

Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment. Obvykle taky poslední. Helen Rowlandová | Detail citátu

Existují manželství dobrá, neexistují rozkošná. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Manželka ztrácí v manželství pro manžela rychleji půvab než manžel pro manželku. V lásce je tomu naopak. Charlet Pinot Duclos | Detail citátu

Manželství je kniha, jejíž první kapitola je psána ve verších a další v próze. Beverly Nichols | Detail citátu

Je-li člověk v manželství šťasten, dá se o něm říci, že má štěstí v neštěstí. Žarko Petan | Detail citátu

Každá žena vzpomíná s láskou na muže, který si ji chtěl vzít, každý muž na ženu, která ho odmítla. V. B. Shore | Detail citátu

Muži jsou velmi rozdílní, ale jako manželé jsou jeden jako druhý. Helen Rowlandová | Detail citátu

Manželství z rozumu je spojení dvou lidí, kteří si nerozumějí. Alphonse Karr | Detail citátu

V manželství bývá nejednou vítězem ten, kdo se jím nezdá. Balthasar Hans Urs von | Detail citátu

Svatba je jako pohřeb. Rozdíl je pouze v tom, že na svatbě se tancuje. Židovské přísloví | Detail citátu

Neříká se neprávem, že žena je mužovou polovicí, neboť ženatý muž je už jen polovinou muže. Romain Rolland | Detail citátu

Spousta lidí má manželské trable a ani o tom neví. Oliver Herford | Detail citátu

Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty. André Maurois | Detail citátu

Manželství je tehdy dokonalé, když žena se směje vždy znovu starým vtipům svého muže a muž se nikdy nesměje novým kloboukům své ženy. N.N. | Detail citátu

Moje žena a já jsme se v posledních čtyřiceti letech pokoušeli dvakrát nebo třikrát spolu posnídat, ale bylo to tak nepříjemné, že jsme toho museli nechat. Winston Churchill | Detail citátu

K manželství je třeba odvahy, ale odvahy je zapotřebí také k chladnému a opuštěnému stáří. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Počestná manželka je muži podobná a zároveň mu vládne. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Moderní manželství můžeme pochopit jen ve světle minulosti, jež v něm přežívá. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Manžel, který si zamane překvapit svou ženu, bývá obvykle sám překvapen. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Nešťastná manželství neexistují, jinak by totiž musela existovat i šťastná. Gabriel Laub | Detail citátu

Oženit se je jediná kariéra, kterou lze dosáhnout bez jakékoliv kvalifikace. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Manželství je příliš vážná věc, než aby se přenechala na starost jen manželům. Václav Dušek | Detail citátu

Manželství je opravdu hroznou přítěží - hlavně pro neženaté. Oscar Wilde | Detail citátu

Nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Bass Eduard | Detail citátu

V manželství chce každý z partnerů vysokou závislost svého druha na sobě a je ochoten poskytnout závislost o něco menší. N.N. | Detail citátu

Kdysi byli platonické lásky, dnes jsou platonické manželství. George Bernard Shaw | Detail citátu

Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty. Maurois André | Detail citátu

Manželství je vyzvání přírody na souboj. Rolland Romain | Detail citátu

Protiklady se přitahují - například chudé mladé dívky a bohatí staří pání. Jayne Mansfieldová | Detail citátu

Především v manželství je nutno chyby znát, nikoli nenávidět. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Manželství je tak těžké, že ho musejí nést dva, často i tři. Dumas Alexandr - starší | Detail citátu

Druhé manželství je vítězství naděje nad zkušeností. Samuel Johnson | Detail citátu

Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, již přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout. Kafka Franz | Detail citátu

Dnes jsme tak vzdělaní, že nás nepřekvapí nic, vyjma šťastného manželství. Oscar Wilde | Detail citátu

Takové manželství, to není nějaká betonová stráda. A právě to je celej ten kumšt a celej ten vtip, že v manželství, když si dva lidi rozumějí a mají se rádi, dovedou si vodpustit a můžou se i přát. Jan Werich | Detail citátu

Do manželství se musí skočit, jako se skáče do vody. André Maurois | Detail citátu

Manželství je povinnost poskytovat někdy i čtyřicet let byt a stravu dceři jiného muže. Jean Anouilh | Detail citátu

Manželství je právě tak cenné jako ti, jež spojuje - obvykle tedy nestojí za nic. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Nežeň se pro peníze! Můžeš si je vypůjčit levněji. Skotská přísloví | Detail citátu

Člověk se často žení z náhlého zoufalství a pak toho lituje po celý život. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..