Většina mužů pokládá manželství spíše za závazek než za lásku.

Autor citátu: Cyrano de Bergerac     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma manželství

Manžel nemá nikdy chodit první spát ani poslední se probouzet. Balzac Honoré de | Detail citátu

Manželství bez hádek, jako svatba bez muziky. Turecké přísloví | Detail citátu

Kdyby manželé spolu nežili, bylo by více šťastných manželství. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Proti zkušené ženě má muž jedinou zbraň - svůj klobouk. Vždy si jej může nasadit a prchnout. John Barrymoore | Detail citátu

Muži si nás neberou, my mužům pomáháme, aby si nás vzali. Gabrielle Sidonie Coletteová | Detail citátu

Dost času je dva roky pred smrtí se oženit. Slovenská přísloví | Detail citátu

Oženit se je jediná kariéra, kterou lze dosáhnout bez jakékoliv kvalifikace. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Kdo si nevzal ženu, toho jako by byla jen půle. Talmud | Detail citátu

Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení. Oscar Wilde | Detail citátu

Vlastnost, která se líbí u ctitele, bývá odmítána u manžela. Moliére | Detail citátu

Mzda je jako manželka - jinému ji závidíme, se svou nevystačíme. Gabriel Laub | Detail citátu

Nešťastné manželství je jako bolení zubů: někdy nevíš, který bolí. Coleridge Samuel Taylor | Detail citátu

Špatná manželka, která umí vařit a nevaří, ještě horší ta, která neumí vařit a vaří. Neděla Milan | Detail citátu

I když se žena divá do očí svému muži sebeněžněji, má být ráda, když mu semtam vidí paty. Michel de Montaigne | Detail citátu

Poslušnost je to, co žena při svatbě svému muži slibuje a co pak od něho vyžaduje. Karl Farkas | Detail citátu

Manželství je příliš vážná věc, než aby se přenechala na starost jen manželům. Václav Dušek | Detail citátu

Ano, manželé mají žít věčně spolu, aby byli potrestání za hloupost, že se vzali. Gustave Flaubert | Detail citátu

Naposledy se manželský pár shodne, když oba řeknou ano. Lansky Paul | Detail citátu

Láska dává všechno, ale jen milencům. Po svatbě potřebují více, než klenbu nebes a koberec louky. Honoré de Balzac | Detail citátu

Jeden dobrý manžel má hodnotu dvou dobrých manželek, neboť věci mají tím větší cenu, čím jsou vzácnější. Franklin Benjamin | Detail citátu

Nešťastná manželství neexistují, jinak by totiž musela existovat i šťastná. Gabriel Laub | Detail citátu

Je nutno mít úctu ke svobodě člověka, s kterým žijeme. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Detail citátu

Červánku vstávej!!! Den je plný žab a ropuch. Zaspali jsme. (Česká snoubenka - Libuše Šafránková, budí svého snoubence). Skála Miroslav | Detail citátu

Jediná omluva pro sňatek z lásky je nepřekonatelná vzájemná náklonnost. George Bernard Shaw | Detail citátu

Všechna manželství jsou šťastná. Činit nešťastným je může jenom pozdější život v manželství. Francouzská přísloví | Detail citátu

Manželství a makaróny chutnají jen zatepla. Italská přísloví | Detail citátu

Manželství je bitevní pole a ne záhon růží. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Manželka je přirozeným nepřítelem každého muže. Dostojevskij Fjodor Michajlovič | Detail citátu

Tři zlé věci v domě? Kouř, štěnice a zlá žena. Dánská přísloví | Detail citátu

V manželství se muž líbí ženě déle než naopak. Z mnoha důvodů uvedu aspoň ten, že muž v manželství ztrácí méně krásy, protože jí do něho jen málo vnesl. Jean Paul | Detail citátu

Manželství je věda. Honoré de Balzac | Detail citátu

Manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí. Sainte-Beuve Charles Augustin | Detail citátu

Domácí obědy jsou levné, nepočítáme-li náklady na manželství. Gabriel Laub | Detail citátu

Muži si nás neberou, my mužům pomáháme, aby si nás vzali. Coletteová Gabrielle Sidonie | Detail citátu

Je nespravedlivé zakazovat kněžím ženitbu. Čím si zasloužili toto privilegium? Ramón Sánchez | Detail citátu

Sedmi let je třeba, aby se znovu vrátil první rok manželství. Francouzská přísloví | Detail citátu

Manželství může být rozbouřeným jezerem, ale celibát je vždy zabahněným napajedlem. Thomas Love Peacock | Detail citátu

Nic není těžšího než najít přesnou definici pro to, co je každému jasné. Eduard Petiška | Detail citátu

Běda domu, kde slepice vládne a kohout mlčí. Španělské přísloví | Detail citátu

Muž, který nevidí na své manželce chyby, je vdovec. Lansky Paul | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..