Dvoření před svatbou je velmi duchaplný prolog k velmi nudné hře.

Autor citátu: William Congreve     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma manželství

Neexistuje ideální manžel. Ideální manžel zůstává svobodný. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Manželství je věda. Balzac Honoré de | Detail citátu

Zaručený způsob, jak žena dosáhne toho, aby se dotírající muž držel zpátky, je provdat se za něho. Pelham Grenville Wodehouse | Detail citátu

V případě nevěry: Zatloukat, zatloukat, zatloukat. Plzák Miroslav | Detail citátu

Manželství je moře, pro které dosud nevynalezli žádný kompas. Heinrich Heine | Detail citátu

Manželství je opravdu hroznou přítěží - hlavně pro neženaté. Oscar Wilde | Detail citátu

Nevím už, který moudrý člověk byl toho mínění, že na světě je pouze jedna dobrá žena. A radil, aby si každý ženatý muž myslil, že je to ta jeho. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Neexistuje ideální manžel. Ideální manžel zůstává svobodným. Oscar Wilde | Detail citátu

Při svatebním obřadu má tvář vítěze žena, při rozvodu je tomu naopak. Plzák Miroslav | Detail citátu

Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, již přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout. Kafka Franz | Detail citátu

V manželství bývá nejednou vítězem ten, kdo se jím nezdá. Hans Urs von Balthasar | Detail citátu

Všichni muži hledají ideální ženu - bohužel vždycky až po svatbě. Helen Rowlandová | Detail citátu

Moderní žena zná oblíbená jídla svého muže a zná také restauraci, kde je podávají. N.N. | Detail citátu

Každá žena vzpomíná s láskou na muže, který si ji chtěl vzít, každý muž na ženu, která ho odmítla. V. B. Shore | Detail citátu

Dnešní ženy požadují, aby muži vstupovali do manželství čistí jako ony. Nu, nepožadují-li více... Alexander Roda Roda | Detail citátu

V manželství existují jen povinnosti a žádná pravda. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Mnozí manželé jsou jako neúspěšní členové patroly - nemají co hlásit. Gunther Philipp | Detail citátu

Manželství je dohoda mezi dvěma lidmi, kteří se pak už často nikdy nedohodnou. Oldřich Fišer | Detail citátu

Manželství s dobrou ženou je jako přístav v bouři, manželství se špatnou ženou je jako bouře v přístavu. Vauvenargues Luc de Clapiers de | Detail citátu

Manželství je jediné nevolnictví, které zákon připouští. Mill John Stuart | Detail citátu

Zásada ženatých mužů - co je v domě, není pro mě. Václav Dušek | Detail citátu

Manželství je spojení muže a ženy a spoluúčast v celém životě, sdílení božského i lidského zákona. Herennius Modestinus | Detail citátu

Manželství je právě tak cenné jako ti, jež spojuje - obvykle tedy nestojí za nic. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Všechny romantické příběhy v manželství končí. Thomas Hardy | Detail citátu

Dosť času je dva roky pred smrťou sa oženiť. Slovenské přísloví | Detail citátu

Špatného manžela lze zcela jednoduše opustit a začít znovu. S dobrým manželem musíme vydržet celý život. Proto není větší trest pro ženu než dobrý manžel. Ephraim Kishon | Detail citátu

Manželství jsou psí dni s umělým kropením. Japonská přísloví | Detail citátu

Střídání pastvy jde telatům k duhu. Anglická přísloví | Detail citátu

Rodinný život je zásah do života soukromého. Karl Kraus | Detail citátu

Na světě existuje nanejvýš jedna zlá žena. Bohužel, každý jen tu svou má za jedinou. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Manželství je bitevní pole a ne záhon růží. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Čím déle se člověk neožení, tím je slavnější. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Muž má být stále zamilován. Proto se nemá ženit. Oscar Wilde | Detail citátu

Vlastnost, která se líbí u ctitele, bývá odmítána u manžela. Moliére | Detail citátu

Muž, který si bere nehezkou dívku, je prachobyčejný lenoch. Françoise Saganová | Detail citátu

Manželství je výzva přírodě na souboj. Romain Rolland | Detail citátu

Neexistuje ideální manžel. Ideální manžel zůstává svobodný. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Manželé se musí vystříhat svárů, když láska není již silná natolik, aby usmiřovala. Jean Rostand | Detail citátu

Ze všech vážných věcí je manželství ta nejsměšnější. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Zásoba dobrých žen vysoko překračuje zásobu mužů, kteří by si je zasloužili. Robert Graves | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..