V manželství bývá nejednou vítězem ten, kdo se jím nezdá.

Autor citátu: Balthasar Hans Urs von     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma manželství

Manželství je nejnemravnější ze všech lidských zřízení. V tom tkví tajemství, proč je tak populární. George Bernard Shaw | Detail citátu

Je sice pravda, že mnoho mužů nenalezne v manželství vždy to, v co doufali. Na druhé straně je však pravda, že je tam naštěstí zřídka čeká i to, co si zaslouží. Chaplin Charles Spencer | Detail citátu

Manželství je vyzvání přírody na souboj. Romain Rolland | Detail citátu

V manželství chce každý z partnerů vysokou závislost svého druha na sobě a je ochoten poskytnout závislost o něco menší. N.N. | Detail citátu

Je sice pravda, že mnoho mužů nenalezne v manželství vždy to, v co doufali. Na druhé straně je však pravda, že je tam naštěstí zřídka čeká i to, co si zaslouží. Charlie Chaplin | Detail citátu

Moderní žena zná oblíbená jídla svého muže a zná také restauraci, kde je podávají. N.N. | Detail citátu

Muži nežeňte-se, nebo se aspoň do ženění tak nežeňte. Václav Dušek | Detail citátu

Tři zlé věci v domě? Kouř, štěnice a zlá žena. Dánská přísloví | Detail citátu

Manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí. Sainte-Beuve Charles Augustin | Detail citátu

Čím časněji vstáváš, tím více práce stihneš. Čím dříve se oženíš, tím včasněji se ti dostane pomocníka. Čínská přísloví | Detail citátu

Dvoření před svatbou je velmi duchaplný prolog k velmi nudné hře. William Congreve | Detail citátu

Líp vlézt na půdu než být v domě se svou ženou v páru, jež má tak radost z potyček a svárů, že co chce manžel, má vždy nerada. Geoffrey Chaucer | Detail citátu

Nejšťastnější manželství by bylo mezi hluchým mužem a slepou ženou. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Moderní manželství můžeme pochopit jen ve světle minulosti, jež v něm přežívá. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Kdo si nevzal ženu, toho jako by byla jen půle. Talmud | Detail citátu

Pokud věrnost není vzájemným darem, pak je nejpošetilejší ze všech marnotratnictví. Schnitzler Arthur | Detail citátu

Nevyhrožujte manželce rozvodem, pokud jí nechcete udělat radost. Shaw George Bernard | Detail citátu

Není nad ubožejší věc než manžel. Vilardová Ester | Detail citátu

Hlavní věcí v životě je zvládat strach, hlavní věc v manželství je učit se zvládat nudu. Gabriel García Márquez | Detail citátu

Manželství je nejrychlejší způsob, jak zkazit dobrý vztah. Lansky Paul | Detail citátu

Pohlavní styk s manželkou po pětiletém manželství by měl být prohlášen za krvesmilstvo a trestán žalářem. Bohumil Hrabal | Detail citátu

Tajemstvím dobrého manželství je, že řadovému představení je vždy znovu dodávána premiérová atmosféra. Max Ophüls | Detail citátu

Chodíš-li bez knoflíků u kabátu, musíš se oženit anebo rozvést. Douglas Kirk | Detail citátu

Manželství je velké zlo. Nesmíme však zoufat. Dobrý advokát to spraví. Alexander Roda Roda | Detail citátu

Na každého muže, který mluví ze spaní, přijde nejméně deset, kteří mlčí a přitom se blaženě usmívají. Karl Farkas | Detail citátu

Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment. Obvykle taky poslední. Rowlandová Helen | Detail citátu

Manželství je dlouhá konverzace, přerušovaná hádkami. Stevenson Robert Luis | Detail citátu

Muži si nás neberou, my mužům pomáháme, aby si nás vzali. Coletteová Gabrielle Sidonie | Detail citátu

Nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Bass Eduard | Detail citátu

Vzdychá-li muž, je buď krátce zamilovaný, nebo dlouho ženatý. Fišer Oldřich | Detail citátu

Manžel, který si zamane překvapit svou ženu, bývá obvykle sám překvapen. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Manželství je jediné dobrodružství dostupné i zbabělým. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Mnozí manželé jsou jako neúspěšní členové patroly - nemají co hlásit. Gunther Philipp | Detail citátu

Manželské štěstí je umění být šťasten ve dvou tak, jak by mohl být každý z obou, kdyby zůstal sám. Marcel Soubirau | Detail citátu

Hádky slouží v manželství k tomu, aby si mohl jeden od druhého na chvíli odpočinout. Johannes Eckhart | Detail citátu

Voda, oheň i nevěsta nikdy nevědí kdy přestat. Polská přísloví | Detail citátu

Manželství je spojení muže a ženy a spoluúčast v celém životě, sdílení božského i lidského zákona. Herennius Modestinus | Detail citátu

Spisovatel, říkával Diderot, může mít milenku, která píše knihy, musí však mít manželku, která mu žehlí košile. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Muž, který nevidí na své manželce chyby, je vdovec. Lansky Paul | Detail citátu

Příroda spojila muže a ženy manželskými svazky. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..