V manželství bývá nejednou vítězem ten, kdo se jím nezdá.

Autor citátu: Balthasar Hans Urs von     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma manželství

Manželství - stav skupiny, sestávající z pána, z paní a ze dvou otroků a čítající celkem dva lidi. Ambrose Bierce | Detail citátu

Vdovec je muž odsouzený k doživotnímu žaláři, jemuž byl zbytek trestu prominut. Peirre Veron | Detail citátu

Nejlepším předpokladem dobrého manželství je slepá žena a hluchý muž. František Nepil | Detail citátu

Nevyhrožujte manželce rozvodem, pokud ji nechcete udělat radost. George Bernard Shaw | Detail citátu

Manželku musím vyhledat ve všední den, ne v neděli. Anglické přísloví | Detail citátu

K manželství je třeba odvahy, ale odvahy je zapotřebí také k chladnému a opuštěnému stáří. Stevenson Robert Luis | Detail citátu

Hlavní věcí v životě je zvládat strach, hlavní věc v manželství je učit se zvládat nudu. Gabriel García Márquez | Detail citátu

Kdo vzdělává mou roli, ten šetří mé spřežení a poskytuje mi čas, abych svezl obilí pod střechu. Jsem-li já jeho kapoun, je on můj čeledín. William Shakespeare | Detail citátu

Ženatí muži žijí déle - nebo jim to alespoň připadá. Johann Nepomuk Nestroy | Detail citátu

Vzdychá-li muž, je buď krátce zamilovaný, nebo dlouho ženatý. Oldřich Fišer | Detail citátu

V manželském přístavu se dvě pokojné lodi proměňují v bojové koráby znepřátelených mocností. Gabriel Laub | Detail citátu

Stará, kdybych tě tenkrát zabil, tak bych dostal 15 let a dneska bych byl už na svobodě. Michálek Jiří | Detail citátu

Oženit se znamená zdvojnásobit svoje povinnosti a napůl omezit svá práva. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje nešťastná manželství. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Chodíš-li bez knoflíků u kabátu, musíš se oženit anebo rozvést. Douglas Kirk | Detail citátu

Mít jeden pro druhého čas je v manželství důležitější než mít peníze. Oeser | Detail citátu

Nežeň se pro peníze! Můžeš si je vypůjčit levněji. Skotská přísloví | Detail citátu

Když otec poručí a matka taky, strýc pomůže a teta poradí, když tomu lidi budou chtít a chlapci budou brát - vdám se. Polská přísloví | Detail citátu

Všechna manželství jsou šťastná. Činit nešťastným je může jenom pozdější život v manželství. Francouzská přísloví | Detail citátu

Podařené manželství je div světa. Jan Werich | Detail citátu

Manžel může mít vždy poslední slovo - může požádat o prominutí. Noel Coward | Detail citátu

Dobrá manželství jsou tak vzácná, že by se měla naložit do lihu. Heinrich Heine | Detail citátu

Ve sporu mezi manželstvím a staromládenectvím platí toto: ať zvolíš, co zvolíš, budeš toho litovat Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Manželství je následek epidemie lásky. Karl Georg Büchner | Detail citátu

Manželství je právě tak cenné jako ti, jež spojuje - obvykle tedy nestojí za nic. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Manželka je žena, jež má krásnou a šťastnou budoucnost za sebou. Bierce Ambrose Gwinett | Detail citátu

Ženich musí dokazovat svou lásku, manžel své alibi. Boris Notkin | Detail citátu

Dnes jsme tak vzdělaní, že nás nepřekvapí nic, vyjma šťastného manželství. Oscar Wilde | Detail citátu

Manželství je vyzvání přírody na souboj. Romain Rolland | Detail citátu

Uzavřít manželství je nejdražší metoda, jak si dávat prát prádlo zadarmo. Franklin P. Jones | Detail citátu

Než začnete nadávat na manželství, vzpomeňte na menzu. Svatopluk Káš | Detail citátu

Muž se žení, protože je znuděn, žena se vdává, protože je zvědavá. Oba se zklamou. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Neříká se neprávem, že žena je mužovou polovicí, neboť ženatý muž je už jen polovinou muže. Romain Rolland | Detail citátu

Manželství je tak těžké, že ho musejí nést dva, často i tři. Dumas Alexandr - starší | Detail citátu

Můj manžel je čestný, poctivý, pracovitý člověk. Nechápu, jak jsem si takového vola mohla vzít. Vladimír Jiránek | Detail citátu

Láska je něco za něco, ale manželství je něco za všechno. Odlas Jiří | Detail citátu

V manželství bývá nejednou vítězem ten, kdo se jím nezdá. Balthasar Hans Urs von | Detail citátu

Po zkombinování dvou platů a přestěhování do společného bytu bude mít manželský pár menší kapesné než měl každý z nich za svobodna. Lansky Paul | Detail citátu

Ve štěstí vždycky najdeš kousek domácích pantoflí. Huxley Aldous | Detail citátu

Člověk může být v lásce šťasten jen za předpkladu, že není připoután k manželskému jhu. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..