Nešťastné manželství je jako bolení zubů: někdy nevíš, který bolí.

Autor citátu: Coleridge Samuel Taylor     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma manželství

Jeho žena: "Jakmile vidíš sukni, zapomínáš, že jsi ženatý." Naopak! To si na to právě vždycky vzpomenu. Mark Twain | Detail citátu

Nic proti manželství, ale člověk by si z toho neměl dělat zvyk. William Somerset Maugham | Detail citátu

Jedna hádka se ženou mě stojí víc energie než pět tiskových konferencí. Charles de Gaulle | Detail citátu

Čím déle zůstává člověk neženat, tím je slavnější. Caesar Gaius Iulius | Detail citátu

Vady manželky je třeba potírat nebo snášet. Tím se stane lepší manželka nebo Vy. Varron Allegra | Detail citátu

Počestná manželka je muži podobná a zároveň mu vládne. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Manželství je svobodným svazkem dvou lidí, bojujících neustále o svá práva a nezávislost. N.N. | Detail citátu

Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje nešťastná manželství. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

V manželství bývá nejednou vítězem ten, kdo se jím nezdá. Hans Urs von Balthasar | Detail citátu

Manželství - stav skupiny, sestávající z pána, z paní a ze dvou otroků a čítající celkem dva lidi. Ambrose Bierce | Detail citátu

Rodinný život je zásah do života soukromého. Karl Kraus | Detail citátu

Nejšťastnější manželství by bylo mezi hluchým mužem a slepou ženou. Coleridge Samuel Taylor | Detail citátu

Kdo si nevzal ženu, toho jako by byla jen půle. Talmud | Detail citátu

Ženatý má psí život, ale lidskou smrt, neženatý má psí smrt, ale žije jako člověk. Karatkevič Vladimír | Detail citátu

Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, již přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout. Kafka Franz | Detail citátu

Když si žena vezme svého přítele, ztratí ho a získá špatného manžela. Françoise Saganová | Detail citátu

Ze všech vážných věcí je manželství ta nejsměšnější. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Mít jeden pro druhého čas je v manželství důležitější než mít peníze. Oeser | Detail citátu

Manželství bez hádek, jako svatba bez muziky. Turecké přísloví | Detail citátu

Mládenec si žije jako král a umírá jako pes, ženatý žije jako pes a umírá jako král. Jean Anouilh | Detail citátu

Kde je uzavíráno manželství bez lásky, tam brzy vznikne láska bez manželství. Franklin Benjamin | Detail citátu

Bytová krize je stav, kdy svateb přibývá rychleji než staveb. N.N. | Detail citátu

Poměr, který se vytvoří šťastným manželstvím, je tak intimní a tak proniká celým životem obou stran, že nikdo nemá ve svém životě současně místa pro víc než jeden takový poměr. George Bernard Shaw | Detail citátu

Můj manžel je čestný, poctivý, pracovitý člověk. Nechápu, jak jsem si takového vola mohla vzít. Vladimír Jiránek | Detail citátu

Manželství je památka na lásku. Helen Rowlandová | Detail citátu

Manželé se musí vystříhat svárů, když láska není již silná natolik, aby usmiřovala. Rostand Jean | Detail citátu

Manželství je dohoda mezi dvěma lidmi, kteří se pak už často nikdy nedohodnou. Oldřich Fišer | Detail citátu

Vydařené manželství je div světa. Copak by se dnes mluvilo o Filémonovi a Baukidě, kdyby to nebyl div světa? Tři tisíce let se vzpomíná na dva neznámé lidi jen proto, že se jim vydařilo manželství. Jan Werich | Detail citátu

Spokojené manželství je, když žena ví co chce, a manžel jí to uskuteční. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Zklame-li se v lásce muž, zůstane starým mládencem. Zklame-li se v lásce žena, vdá se. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Kdo nemá, s kým by se vadil, pojmi sobě ženu. Česká přísloví | Detail citátu

Přiznání je polehčující okolnost u soudu, ne v manželství. Sobotka Jan | Detail citátu

Mužové žen, které se nám líbí, jsou vždy hlupáci. Georges Feydeau | Detail citátu

Ideální žena je ta, která je vám věrná, zahrnuje vás péčí a něhou, jako byste byl jejím milencem. Marcel Achard | Detail citátu

Velkou otázkou v manželství je, zda lze udržet lásku pří životě konzervami. Maurice Chevalier | Detail citátu

Manžel, který si zamane překvapit svou ženu, bývá obvykle sám překvapen. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Vlastnost, která se líbí u ctitele, bývá odmítána u manžela. Moliére | Detail citátu

Žena potřebuje lásku tichou a klidnou, podobnou matné lampě v budoáru, která je příliš tlumená na to, aby při ni muž mohl pracovat, ale dost jasná, aby nemohl usnout. Ilja Grigorjevič Erenburg | Detail citátu

Existují manželství dobrá, neexistují rozkošná. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Manželství je právě tak cenné jako ti, jež spojuje - obvykle tedy nestojí za nic. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..