Příliš žvanit začnou ženské teprve tehdy, když zestárnou. Když jsou mladé, zamlčí nám toho až příliš.

Autor citátu: Nestroy Johann Nepomuk     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ženy

Muž, který by mohl žíti vedle ženy tak volně, jak to předpokládá přátelství, a nevzplane nikdy touhou, odporuje vší přirozenosti. Maurois André | Detail citátu

Nejsilnější voda na světě jsou ženské slzy. Morley John | Detail citátu

Korunou každé ženy je láska. Euripidés | Detail citátu

Žena je překážkou, není-li vzpruhou. Jevgenij Abramovič Baratynskij | Detail citátu

Žena touží být raději čas od času přemožena mužovou silou, než denně laskána jeho slabostí. Bidpaj | Detail citátu

Žena odpustí všechno kromě toho, že nevzbudila touhu. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Žena je nejen věčnou, ale prvotní inspirací nejen v umění, ale ve všem konání. Miroslav Horníček | Detail citátu

V mládí ženy milujeme, ve stáří jim rozumíme. Finská přísloví | Detail citátu

Ženy nutno milovat takové jaké jsou, anebo žádné. Louis de Boissy | Detail citátu

Žená, která není hloupá, potká dříve nebo později trosku a pokusí se ji zachránit. Někdy se jí to podaří. Ale žena, která je hloupá potká dříve nebo později zdravého muže a udělá z něj trosku. Podaří se jí to vždycky. Cesare Pavese | Detail citátu

Žena by se necítila milována, kdyby vztah muže k ní byl bez lichotek. Karl Ferdinand Gutzkow | Detail citátu

Žena ztichne na celé hodiny, když hovoříš o ní. Vittorio de Siza | Detail citátu

Žena je bytostí, který vrhá největší stín nebo největší světlo do našich snů. Baudelaire Charles | Detail citátu

Žárlivost je hrozná vášeň, podobá se lásce. Je však jejích pravým opakem, nechce dobro milovaného, nýbrž jeho závislost a svoje vítězství nad ním. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Čím krásnější je žena, tím má být upřímnější, neboť jen upřímností může působit proti škodě, kterou může zavinit její krása. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Život ženy obíhá po kružnicích citu. Život muže stoupá po přímkách intelektu. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Ženy bez mužů vadnou, muži bez žen hloupnou. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Kdyby muži vyhynuli. tak bychom si my ženy o tom 3 dny povídaly a pak bychom si našly jiné zvíře. Bubílková Zuzana | Detail citátu

Člověk nedokáže říct ženě něco krásného o ní samé, aby to už dlouho nevěděla. Pierre la Mure | Detail citátu

Sto mužů může vytvořiti tábor, ale jenom jedna žena může vytvořit domov. Čínské přísloví | Detail citátu

Jestliže muž odmítne ženino milostné nabíhání, vyvozuje z toho postižená obvykle jeden ze dvou závěrů - buď že je ten muž homosexuál, nebo že je impotentní. William Somerset Maugham | Detail citátu

Zprvu si ženy stěžují na dotěrné muže, později na nevšímavé. Milan Kenda | Detail citátu

Žena je nebezpečím pro každý ráj. Paul Claudel | Detail citátu

Ach, bože, žena, jaký je to divný sklad, co při ní krásy a co velkých vad. Jan Neruda | Detail citátu

Žena je jako pes nejprve kousne a pák ránu olízne. Anicius Manlius Boëthius | Detail citátu

Existují základní tvary krásy: žena, kůň a loď. Čínské přísloví | Detail citátu

Důvody, proč se některé krásné ženy nemohou provdat, mohou být dva: Buď příliš často říkaly ne nebo příliš často ano. Shaw George Bernard | Detail citátu

Ženské se ucházejí, nabízejí a podbízejí. Přesný opak toho, po čem chlap prahne. Zdena Frýbová | Detail citátu

Bylo by dobré klesnout do náruče ženy a přitom neupadnout do jejích rukou! Montherlant Henry de | Detail citátu

Ženy se nikdy neohlížejí. Jen jedna se pokusila tak učinit, a ta se proměnila v solný sloup. Shakespeare William | Detail citátu

Žádný muž nikdy přesně neví, proč ho žena miluje. Erskine John | Detail citátu

Mladá žena starému - do nebe kočár. Polské přísloví | Detail citátu

Žena nechť není jen poctivá, ale nechť i tak vypadá. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Žena je cílem činnosti mužů a pramenem jejich rozhodování a tím se jim zároveň jeví jako míra hodnot. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Mám rád ženy drobných postav. Malá žena nás činí většími o to, oč je sama menší. Ale nejde tady jen o měřítka fyzická. Malá žena z nás činí rytíře, což je pocit sice původu feudálního, ale únosný i pro muže pokrokové. Miroslav Horníček | Detail citátu

Ženy nejsou stvořeny k běhu. Když prchají, tedy proto, aby byly dostiženy. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Cos pro ženu udělal, na to může zapomenout, nikdy ti ale nezapomene to, cos pro ni neudělal. Maurois André | Detail citátu

Žena je stará tehdy, když již ona sama si nepřipadá mladá. Orientální přísloví | Detail citátu

Nechtěla před nikým nic skrývat, proto se před každým ochotně svlékla. Lech Przeczek | Detail citátu

Žena se vždy obětuje, pokud ji k tomu dáte příležitost. Je to její oblíbená forma sebeuspokojení. William Somerset Maugham | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..