Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost, nikoliv jako specialista.

Autor citátu: Albert Einstein     Téma: ostatní

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ostatní

Metafora je poznávací znak génia. Člověk, který dovede vytvořit dobrou metaforu, dovede rozpoznat i to, co se sobě vzájemně podobá. Aristoteles | Detail citátu

Mír se má zjednávat vítězstvím, nikoliv jednáním. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Too many rules and too much predictability absolutely kill creativity. Mike Krzyzewski | Detail citátu

Život je vlastně celkem jednoduchý a zkomplikuje se jen tím, že sami na komplikovanosti trváme. Konfucius | Detail citátu

Špatné je zlé konat, ale ještě horší je zlému přihlížet. Jan Werich | Detail citátu

Hlupáci opovrhují moudrostí i učením. Bible | Detail citátu

Vynikající a skvělý osud vzbuzuje závist. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Nejhorší ze všech tragédií není zemřít mladý, nýbrž žít do pětasedmdesáti, a přece nikdy nežít doopravdy. Martin Luther King | Detail citátu

Je třeba dvou let, než se naučíme mluvit. A padesáti, než se naučíme mlčet. Ernest Hemingway | Detail citátu

Jen málo věcí je tak mocných jako omluva za naše slova a činy. T.Jacobs-Stewartová | Detail citátu

Neznám člověka, který by nepracoval lépe v ovzduší chvály a uznání, než v ovzduší kritiky. Charles Schwab | Detail citátu

Jsou pomluvy, před kterými i nevinní ztratí odvahu. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

To, co minulo, už nemůžeme změnit. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Jednoduchost je obtížnější než se obvykle zdá. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Za svůj dlouhý život jsem pochopil jedno - ve srovnání s objektivní realitou je naše věda dětinská a prostá, ale přece je tím nejlepším co vůbec máme. Albert Einstein | Detail citátu

Právo se tolikrát zmenšuje, kolikrát se zvětšuje moc. Publius Cornelius Tacitus | Detail citátu

Má slova znamenají to co chci, aby znamenala. H.S. Dumpty | Detail citátu

Za starých časů muži studovali sami pro sebe. Dnes muži studují, aby učinili dojem na jiné lidi. Konfucius | Detail citátu

Krása je lepším doporučením, než všechny listy. Aristoteles | Detail citátu

Hvězdy bohatě odměňujte a těm, kteří podávají slabý výkon ukažte dveře. Jack Welch | Detail citátu

Kdyby muži neměli pod bederní rouškou tu věcičku, nebyly by války. Mika Waltari | Detail citátu

Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Kapka štěstí je cennější než sud moudrosti. Diogenés | Detail citátu

Nehledejte chválu. Hledejte kritiku. Paul Arden | Detail citátu

Jak mám vědět, co jsem řekl, dokud jsem na to neslyšel odpověď? Norbert Wiener | Detail citátu

Nevěř ničemu, ani tomu, co říkám já. Věř jen tomu, co si sám ověříš. Buddha | Detail citátu

Nejsem nerozumný. Jenom nemám týž rozum jako vy. Diogenés | Detail citátu

Jak může být smrt zlá, když v její přítomnosti o ní nevíme? Diogenés | Detail citátu

Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. František Palacký | Detail citátu

Užij dne! Quintus Horatius | Detail citátu

Fantazie je nevyčerpatelným stvořitelem nových světů. Paul Eluard | Detail citátu

Aby se člověk neopakoval, nekecal, nemluvil ve frázích, potřebuje se dostat k jednoduchosti. Jaromír Štetina | Detail citátu

Radost, kterou způsobíme druhému, má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější. Móhandás Gándhí | Detail citátu

Nikdy neříkej, že něco nejde. Vždy se totiž najde iniciativní blbec, který neví, že to nejde a udělá to! šákulik | Detail citátu

Láska je to, co je na světě nejsilnější, přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího. Móhandás Gándhí | Detail citátu

V demokracii je to složité. Je třeba, aby se v ní angažovali všichni. Václav Havel | Detail citátu

Nikdy jsem se nenaučil jedinou věc při mluvení. Poslouchejte! Larry King | Detail citátu

Lidé, kteří mají cíl, uspějí, protože vědí, kam směřují. Earl Nightingale | Detail citátu

Rada skeptikům: být skeptický vůči vlastní skepsi! Johannes Becher | Detail citátu

Každé skutečné dobrodružství vzniká nárazem fantazie na skutečnost. Karel Čapek | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..