Nesnaž se vědět všechno, nebo se nenaučíš nic.

Autor citátu: Démokritos     Téma: ostatní

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ostatní

Každá doba uskuteční nějaký sen doby předešlé. Jan Neruda | Detail citátu

Skutečnost předstihne každou fantazii, poněvadž fantazie přece jen musí počítat s jakousi pravděpodobností. Mark Twain | Detail citátu

Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu. Jan Hus | Detail citátu

Nejsem nerozumný. Jenom nemám týž rozum jako vy. Diogenés | Detail citátu

Nebezpeční jsou snílci bez fantazie. Jiří Žáček | Detail citátu

Zlo samo sebe ničí. Aristoteles | Detail citátu

Mudrc je povznesen nad všechny urážky, jež mu může někdo říci. Moliére | Detail citátu

Opak mluvení není naslouchání. Opak mluvení je čekání na to, až se dostanu ke slovu. Frank Lebowitz | Detail citátu

Skoro všichni lidé umřou na léky, nikterak na nemoce. Moliére | Detail citátu

Život je vlastně celkem jednoduchý a zkomplikuje se jen tím, že sami na komplikovanosti trváme. Konfucius | Detail citátu

Fantazie opuštěná rozumem plodí nemožné stvůry. Spojená s ním je matkou všech umění a zdrojem jejich zázraků. Francisco de Goya | Detail citátu

Potřebujeme aktivní a autentické občanství každého z nás. Václav Klaus | Detail citátu

Co se týče předpovídání budoucnosti mají ekonomové a meteorologové mnoho společného. Ronald Coase | Detail citátu

Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí. Jan Hus | Detail citátu

Jen málo věcí je tak mocných jako omluva za naše slova a činy. T.Jacobs-Stewartová | Detail citátu

Láska je jediným bohatstvím, které se nedá ukrást. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Bohatství a postavení plodí pýchu, pýcha vyvolává pohromu. LAOC´ | Detail citátu

Argument is the worst sort of conversation. Jonathan Swift | Detail citátu

Fantazie potřebuje opěrné body. Erich von Däniken | Detail citátu

Nehledejte chválu. Hledejte kritiku. Paul Arden | Detail citátu

Neříkej že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dny, kdy to bude daleko horší. Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich | Detail citátu

Jestliže jste stejní jako vaše konkurence, raději nabídněte nízkou cenu. Jack Trout | Detail citátu

Má slova znamenají to co chci, aby znamenala. H.S. Dumpty | Detail citátu

Pravda je jen to, co jest dobrem všech. Jan Hus | Detail citátu

Za starých časů muži studovali sami pro sebe. Dnes muži studují, aby učinili dojem na jiné lidi. Konfucius | Detail citátu

Míříte-li příliš vysoko, můžete minout cíl. A.A Lazarus | Detail citátu

Touha po pravdě je umlčována odpověďmi, které mají váhu autority, s níž nelze diskutovat. Paul Tillich | Detail citátu

Smutní nenávidí veselé, veselí smutné. Quintus Horatius | Detail citátu

Jestliže chceme být jednou veliký národ (a velikost národa není určena velikostí území, nýbrž velikostí ducha), pak nám nezbude nic jiného, než na sobě dlouho pracovat. Jan Werich | Detail citátu

Jak milý tvor je člověk, když je člověkem. Menandros | Detail citátu

Vážná onemocnění se léčí odvážnými prostředky. Lucius Annaeus Seneca st. | Detail citátu

Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Jenom bude-li mít blízko k druhým lidem, přiblíží se člověk sám sobě. Johannes Becher | Detail citátu

Hrst trpělivosti má větší hodnotu, než pytel rozumu. Nizozemské přísloví | Detail citátu

Iluze je první ze všech radostí. Voltaire | Detail citátu

Právo mluvit si musíte zasloužit! Dale Carnegie | Detail citátu

Život je to, co se děje, když se zabýváme jinými věcmi. John Lennon | Detail citátu

Jedna nepravda ze sebe rodí tisíce jiných a jedna libovůle zruší na tisíce pravd. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Nemodli se, ale jednej! Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné. John Kennedy | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..