Láska je bezvýhradná touha být bezvýhradně milován.

Autor citátu: Allen Ginsberg     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Říkat, že můžete milovat jednu osobu celý život, je totéž co říkat, že jedna svíce vydrží hořet, pokud jste živ. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Láska umírá jakmile nalezneme protivenství. Její pravou podstatou je volnost. André Maurois | Detail citátu

Jen v otevřenosti a svobodě žije opravdová láska. Nováková Milena | Detail citátu

Život bez hříchů je jako život bez lásky. Bianka | Detail citátu

I když bereme v úvahu, že láska netrvá stále, přece nade vším vítězí. Claude Achille Debussy | Detail citátu

Láska dokáže najít vstup do srdce otevřeného, ale i do srdce obrněného, pokud není dost bdělé. Roger Bacon | Detail citátu

Každý člověk je samostatný svět. Není do něj jiné cesty než přes most lásky. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

I velká láska vyžaduje odpočinout si jeden od druhého. Georges Braque | Detail citátu

Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná. Maxim Gorkij | Detail citátu

Láska je nedefinovatelný pocit, který komplikuje normální běh života, zejména sexuálního. Gabriel Laub | Detail citátu

Nic nemá na světě takovou cenu, abychom se kvůli tomu mohli odvrátit od toho, co milujeme. Camus Albert | Detail citátu

Ze všeho, co je věčné, je láska nejkratší. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Oč bývá těžší přístup k lásce, tím prudší oheň vždy vdechuje syn Venušin milenci. Kosmas | Detail citátu

Ke zrození lásky stačí docela malá naděje. Naděje potom může po dvou nebo třech dnech minout a láska je přesto na světě. Stendhal | Detail citátu

Láska přináší jen samý nepokoj a strach. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Láska dovede pohnout sluncem i hvězdami. Alighieri Dante | Detail citátu

Láska je sice slepá, ale sousedky nikdy. Richter Václav | Detail citátu

Existuje fůra chytrých a elegantních definic lásky, existuje i heslo láska v encyklopediích, ale protože jsme každý jiný, každý také miluje jinak. Člověk velkorysý velkoryse, malicherný malicherně, křivák křivácky. Zkazit se dá všecko. I láska. Žáček Jiří | Detail citátu

Láska je věc, kterou lze mít, nikoliv vlastnit. Lucas Durtain | Detail citátu

Mé štěstí v lásce spočívá v tom, že žena kterou miluji na mně nelpí. Barbory Arne Svensen | Detail citátu

Moucha, štěnice a člověk jsou jedinými živočichy, kteří milují v každém období. Pitigrilli | Detail citátu

Všechno, čeho se dotkne láska, je zachráněné od smrti. Rolland Romain | Detail citátu

Pochybená láska - pochybený život. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Láska objevuje na milované osobě stále nové světadíly. Vincent van Gogh | Detail citátu

Láska i v té nejohavnější podobě vždycky zanechává v ústech sladkou příchuť. Jean Dutourd | Detail citátu

Měkké je mocnější než tvrdé. Voda je mocnější než skála. Láska je mocnější než síla. Hermann Hesse | Detail citátu

Láska má všechny vegetační schopnosti, ale jen v srdci ženy dozrává. Henry Bordeaux | Detail citátu

Láska je to čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Kárová Dominika | Detail citátu

Ptali se zamilovaného: "Proč pláčeš?" Odpověděl: "Abych se nesmál." Turecká přísloví | Detail citátu

Láska začíná láskou a od nejsilnějšího přátelství může pokročit jen ke slabé lásce. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Sílu lásky dosahuje pouze skutek. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Když tě miluji - co je ti po tom. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Richard Aldington | Detail citátu

Vrabec je malý ptáček, ale má srdce i žluč. Čínské přísloví | Detail citátu

Láska je jako dlouhá černá chodba s dveřmi. Jsou dvě věci, které za těmi dveřmi mohou být. Buď ochota a porozumění. Nebo Zklamání a odmítnutí. Janáčková Kristýna | Detail citátu

Jediné vítězství nad láskou je útěk. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Láska by přinutila i psa štěkat v rýmech. Henrich Leberecht Fleischer | Detail citátu

Láska by měla odpouštět všechny hříchy, jenom ne hříchy vůči sobě. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Láska smyslná je láska, která jedině má smysl. Fišer Oldřich | Detail citátu

Láska má tu vlastnost, že co se v ní nepodaří napoprvé, to je v ní navždy ztraceno. Charles Aznavour | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..