I velká láska je jen malou náhradou za první lásku.

Autor citátu: Addison Joseph     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Láska k bližnímu začíná u sebe sama. Nestroy Johann Nepomuk | Detail citátu

Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem. Sandová George | Detail citátu

Velké srdce, stejně jako nesmírný oceán, nikdy nezamrzá. Ludwig Börne | Detail citátu

Láska i v té nejohavnější podobě vždycky zanechává v ústech sladkou příchuť. Jean Dutourd | Detail citátu

Láska je vždy odpovědí, ale když na tuto odpověď čekáme, sex nám podhodí vždy hodně otázek. Allen Woody | Detail citátu

Empatie je ochota naladit se na pocity ostatních lidí, všímat si jejich nevyslovených přání a rozumět jejich potřebám. T.Jacobs-Stewartová | Detail citátu

Láska žádá všechno a úplně právem. Ludwig van Beethoven | Detail citátu

Láska to je nadání pro pokoru a odpouštění. Ernst Moritz Arndt | Detail citátu

Láska nikdy nezahálí, spokojenost často. František z Assisi | Detail citátu

Láska dokáže najít vstup do srdce otevřeného, ale i do srdce obrněného, pokud není dost bdělé. Roger Bacon | Detail citátu

Láska vám může srdce naplnit, pak zlomit a to zlomené srdce znovu vyléčit. To jsou slova na velkou bolest. Fulghum Robert L. | Detail citátu

Malá láska soudí přísně a zaniká, velká odpouští a tím se dále zvětšuje. Ernest Hemingway | Detail citátu

Láska dovede pohnout sluncem i hvězdami. Alighieri Dante | Detail citátu

Láska nemůže být květem mezi stěnami. Ona chce celého světa bez mezí. Láska je strom na hoře - strom, který rostl. N.N. | Detail citátu

Láska by měla být sportem, omezujícím se přísně na dva jedince. Ale kolik dnešních žen a mužů ji dovede chápat jen v celém mužstvu. Albert Einstein | Detail citátu

Láska je jen tenkrát zábavná, je-li hrou citů, jež nespoutávají. Joseph Addison | Detail citátu

Láska má jen potud cenu, pokud je spontánní. Robert-Pierre Desnos | Detail citátu

Kouzlo lásky spočívá v tom, že nevíme, že i ona jednou skončí. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Láska se rodí z kombinace rozumu s nerozumem. Marcel Achard | Detail citátu

Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co v životě jsme postrádali. Ruskin John | Detail citátu

Jsou veliké a nesmírné lásky a přece nás nevyrvou z našeho osudu, ani nevysvobodí, vždy se vracíme zpět do svého života. Schulz Karel | Detail citátu

S pohledy je tomu v lásce jako s doušky vína - první je lhostejný, druhý zaujme, třetí okouzlí. Jean Anouilh | Detail citátu

Láska spočívá v tom, že mnoho lidí nemilujeme, i když jsou dokonalí a některé milujeme, i když jsou nedokonalí. Achille Charles de Broglie | Detail citátu

Hlad a láska určují veškeré lidské dějiny. Buddha | Detail citátu

I velká láska je jen malou náhradou za první lásku. Joseph Addison | Detail citátu

Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den. Vladislav Vančura | Detail citátu

Láska jen tenkrát trvá, když stále něco očekává. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Láska je manželství duší. Elizabeth Browningová | Detail citátu

Líbám, tedy žiji. Heine Heinrich | Detail citátu

Mít někoho rád mnohdy znamená více než ho milovat. Robert Browning | Detail citátu

Láska udržuje svět v pohybu. Dautdet Alphonse | Detail citátu

První podmínkou lásky k ženě je souhlasit s jejíma očima. Burns Robert | Detail citátu

Láska je jako slza. Začíná v oku a končí v srdci Neznámý autor | Detail citátu

Když milujeme, býváme pověrčiví. Anatole France | Detail citátu

Kdo řekl, že je láska slepá? Vždyť je to právě ona, kdo objevuje krásy, kde druzí nevidí nic. Frossard André | Detail citátu

Umění lásky je uměním do slova a do písmene a jako každé jiné umění má svoje větší i menší talenty a svoje génie. František Xaver Šalda | Detail citátu

Láska je druh války. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Láska je jen tenkrát zábavná, je-li hrou citů, které nespoutávají. Addison Joseph | Detail citátu

Velká láska, to je pro naše smysly něco zcela nepochopitelného, co již hraničí s mystériem. Georg Foerster | Detail citátu

Láska je jak cigareta bílá, když dohořívá, zapálí se jiná. N.N. | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..