I velká láska je jen malou náhradou za první lásku.

Autor citátu: Addison Joseph     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Láska by měla být něžnou hrou citů, nikoliv násilným používáním těl. Lucas Durtain | Detail citátu

Kolik je v člověku dobroty, tolik je v něm lásky. Ralph Waldo Enerson | Detail citátu

Láska není tam, kde se objevuje dokonalost, ale kde se jeví některé přednosti, pro něž přehlížíme mnoho nedostatků. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Detail citátu

Nemohu společně s tebou, však ani bez tebe žít. Gaius Valerius Martialis | Detail citátu

Láska je velmi skutečná, jednou to poznáš, ale má jednoho nepřítele a tím je život. Anouilh Jean | Detail citátu

Láska odpouští prohřešky, nikoliv však ty, které se týkají jí samé. Jakub Deml | Detail citátu

Láska, víno a noc, to nemůžeš k mírnosti radit. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Vše, co se v životě člověka odehrává bez lásky, je nudné, unavuje člověka a vyvolává v něm deziluzi nad smyslem života. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Moucha, štěnice a člověk jsou jedinými živočichy, kteří milují v každém období. Pitigrilli | Detail citátu

Láska je božská, avšak milování samo není víc než živočišné. Johannes Eckhart | Detail citátu

Láska je touha ploditi v kráse. Platón | Detail citátu

Jestliže jsme si láskou ženy jisti, zkoumáme její krásu: pochybujeme-li o jejím srdci, nemáme kdy se starat o její obličej. Stendhal | Detail citátu

Láska je povídka v citoslovcích. Baudelaire Charles | Detail citátu

Mé štěstí v lásce spočívá v tom, že žena kterou miluji na mně nelpí. Barbory Arne Svensen | Detail citátu

Čím víc máme lásky, tím lehčeji projdeme životem. Kant Immanuel | Detail citátu

Jen tehdy milujeme skutečně, když milujeme bez příčiny, nekonečně svými hvězdami,nebo jako moře svými vlnami. Franke Adam | Detail citátu

Světu jsi možná jen jednou osobou, ale jedné osobě můžeš být celým světem. Wagger Henrich Karl | Detail citátu

Svěží vydrží jen láska, do níž je přimíseno trochu ledu. Michele Morganová | Detail citátu

Nebýt milován, to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí. Camus Albert | Detail citátu

Nic na světě nemá takovou cenu, abychom se museli vzdát toho, co milujeme. Albert Camus | Detail citátu

Láska a nenávist jako noha nohu doplňuje, aby byl možný pohyb, jsouce obě poslušny jedné vůle. Charles Dickens | Detail citátu

Žádné dílo lásky nevzkvete z pocitu viny, ze strachu nebo z prázdnoty srdce, tak jako žádné účelné plány do budoucna nemohou vytvořit ti,kdo nejsou schopni žít právě nyní. Watts Alan | Detail citátu

Nemůžeme milovat toho, koho se bojíme, ani toho, kdo se bojí nás. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Pochybujte si, jak chcete, o bytosti, která vás miluje, ale nikdy nepochybujte o lásce samotné. Alfred de Musset | Detail citátu

Jeden člověk má dost místa i v rybím žaludku, kdežto pro dva bývá příliš malá i nejnádhernější země. Ilja Grigorjevič Erenburg | Detail citátu

Milujeme, abychom milovali. Pro nic jiného. Moliére | Detail citátu

Zamilovanost se pozná nejen podle toho, že jeden nepoznává nedostatky na druhém, ale že i sám sebe nepoznává. Giacomo Casanova | Detail citátu

Vzpomene-li si člověk na čas kdy miloval zdá se mu, že se mu od té doby už nic nezdařilo. Mauriac François Charles | Detail citátu

Abychom lidi získali, musíme v nich vzbudit víru, že je milujeme, a nejlepší cesta k tomu je, milovat je opravdu. Jeremy Bentham | Detail citátu

Láska a přátelství nikdy nezklame, zklame vždy člověk. N.N. | Detail citátu

Láska je založená na silném přecenění rozdílu mezi jednou osobou a všemi ostatními. Shaw George Bernard | Detail citátu

Pudy jsou člověku vrozeny. Lásku v něm nutno vypěstovat. Kurt Götz | Detail citátu

Muži podřizují lásku svému životu, kdežto ženy podřizují život své lásce. Dutourd Jean | Detail citátu

Existuje fůra chytrých a elegantních definic lásky, existuje i heslo láska v encyklopediích, ale protože jsme každý jiný, každý také miluje jinak. Člověk velkorysý velkoryse, malicherný malicherně, křivák křivácky. Zkazit se dá všecko. I láska. Žáček Jiří | Detail citátu

Velké srdce, stejně jako nesmírný oceán, nikdy nezamrzá. Ludwig Börne | Detail citátu

Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život. Neznámý autor | Detail citátu

Milovat a zůstat rozumný je sotva bohu povoleno. Publilius Syrus | Detail citátu

City jsou všude. Opatrně! J. Masaj | Detail citátu

Láska je jako štěstí. Nemá ráda, když se za ní běhá. Théophile Gautier | Detail citátu

Teorie lásky je božská, její praxe ďábelská. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..