Láska znamená, že někomu působíme radost ze života tím, že uspokojujeme své vlastní přirozené pudy.

Autor citátu: André-Pierre Dac     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Platonická láska mi připadá jako lákavý cíl pro střelce, který však nikdy nevystřelí. Wilhelm Bush | Detail citátu

Čím víc miluješ, tím více jsi tím druhým. Novotná Jana | Detail citátu

Láska je jako děcko v kočárku. Natahuje ruku po všem, co se mu dává na hraní. Charles Timothy Gibbson | Detail citátu

Pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe. Móhandás Karamčand Gándhí | Detail citátu

Láska neodpustí buď nic anebo všechno. Balzac Honoré de | Detail citátu

Miluji lásku! Ale prahnout po lásce není ještě milovat. Julius Zeyer | Detail citátu

Láska je jen obal citů, jejich pozlátko, ale jejím jádrem je bolest. Konstantin Dmitrijevič Balmont | Detail citátu

Lidé se chtějí sebe zmocniti. A nejvíce v lásce. Tím také svrchovaně trpí. Poznávají, že člověk je v jádru svobodný. Byť bychom jakkoli pevně drželi jeho srdce, nikdy tomu neuvěříme. Jiří Wolker | Detail citátu

V lásce se střídá radost a bolest. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Láska je jako opera. Člověk se tam nudí, ale vrací se tam. Gustave Flaubert | Detail citátu

Láska stojící na kráse, tak jako krása, brzy umírá. Donne John | Detail citátu

Láska opanovala mou duši, která se s ní zasnoubila tak rychle a počala silou, kterou jí dávala má obrazotvornost nabývat nade mnou takové jistoty, že jsem musel bez výjimky plnit všechna její přání. Alighieri Dante | Detail citátu

Plamen lásky hoří jasně a silně pouze do té doby, než jej občas rozdmýchá pocit nejistoty. Jens Peter Jacobsen | Detail citátu

Neopouštěj někoho koho miluješ, pro někoho kdo se ti líbí. Protože ten tě jednou opustí, pro toho koho opravdu miluje. Zaťková Lucie | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Richard Aldington | Detail citátu

Láska je jako voda. Někdy chybí a někdy je jí moc. mikulenka | Detail citátu

Absolutnost lásky lze poznat podle trvalého nepokoje toho, kdo miluje. Valéry Paul | Detail citátu

Láska je věc, kterou lze mít, nikoliv vlastnit. Lucas Durtain | Detail citátu

Láska je velmi skutečná, jednou to poznáš, ale má jednoho nepřítele a tím je život. Anouilh Jean | Detail citátu

Láska, jakožto dar nebes, objevuje v každém okamžiku a ve všem zázrak. Zloba, jakožto záležitost lidských vášní, vynalézá vždy jen peklo na zemi. Paul Claudel | Detail citátu

Láska se podobá dobré pověsti. Je-li jednou ztracena, již se v té podobě nikdy nevrátí. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Albert Einstein | Detail citátu

Myslím, že láska na tomto světe neexistuje. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Láska překoná smrt, ale zlozvyk může lásku též překonat. Ebner-Eschenbachová Marie von | Detail citátu

Láska, plná pochyb, často vydrží celý život. Ta neochvějná se zhroutí jako domek z karet po prvním otřesu. Jean Giraudoux | Detail citátu

Každá nešťastná láska zčeří v člověku hladinu jeho duše jako kámen hozený do vody. Pearl Bucková | Detail citátu

Malá láska, když není opětována, se změní v přátelství, velká v nenávist. Davydov Sergej | Detail citátu

Čím více miluješ, tím více trpíš. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Velká láska znamená milovat člověka pro jeho prohřešky. Robert Graves | Detail citátu

Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem - láska znamená milovat. Erich Fromm | Detail citátu

Milovat vady je větší láska než milovat dokonalost. Pierre Corneille | Detail citátu

Hledejme své světlo ve svých citech. V nich je uloženo teplo, které má v sobě mnoho jasu. Joubert Joseph | Detail citátu

Je-li světlo první láskou života, zda-li pak láska není světlo srdce? Honoré de Balzac | Detail citátu

Láska je paradox. Znamená jistě jedno z dvojího - odpouštět neodpustitelné nebo milovat lidi nehodné lásky. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Od té chvíle, co miluje, nevidí ani nejmoudřejší žádnou věc tak, jak opravdu vypadá. Stendhal | Detail citátu

Kdo není schopen oběti, není hoden ani lásky. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Věrná láska - to nejsou stálé sympatie k tomu, kdo se ti dlouho líbí, ale kdo se ti trvale neprotiví. Josh Billings | Detail citátu

Je pouze jeden originál lásky, ale na tisíc různých kopií. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Odloučení působí na lásku jako vítr na oheň, malý uhasí, velký rozdmýchává. Sa´Dí | Detail citátu

S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky. Božena Němcová | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..