Život nepodrobený zkoumání nemá cenu žít.

Autor citátu: Sokrates     Téma: život

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma život

Někteří ztratí život v jedné vteřině a někteří ho ztrácejí celý život. Odlas Jiří | Detail citátu

Život se skládá z více životů, aby jsme mohli alespoň jeden prožít naplno. Odlas Jiří | Detail citátu

Člověk se nikdy netěší z něčeho tak, jako se těšil na něco. O´Henry | Detail citátu

Milujte život jako ženskou. Nezapomínejte, kolik vás to bude stát, když se jej pokusíte oplodnit. Gabriel Laub | Detail citátu

Jen jednou žiješ - každé chvíle je škoda, které neužiješ. Wojtkiewicz Witold | Detail citátu

Tragédie života spočívá někdy v tom, že dostaneme, po čem toužíme. William Somerset Maugham | Detail citátu

Žij tak, aby tví přátelé se začali nudit, až zemřeš. Julian Tuwim | Detail citátu

Umírněnost je zdrojem, z něhož čerpáme zdraví a radosti života. Alain René le Sage | Detail citátu

Život nestojí za nic. Ale to nic si ceníme zatraceně vysoko. Ladislav Muška | Detail citátu

Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život. Andersen Hans Christian | Detail citátu

Mezi životem, jaký je, a životem, jaký by měl být, je tak velký rozdíl, že ten, kdo nedává pozor, co se děje, a řeší pouze to, co se stát mělo, dělá mnohem více pro svoji zkázu než pro přežití. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Po něčem toužit jest již důvod k žití. Jaroslav Vrchlický | Detail citátu

Nikdo nemůže dosáhnout klidného života, kdo příliš přemítá o jeho prodloužení. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby. Mark Twain | Detail citátu

Každý člověk má jenom tolik minut, hodin a dní kolik jich využije. Zig Ziglar | Detail citátu

Život je k tomu, aby člověk stoupal, ne klesal. Emile Verhaeren | Detail citátu

Dokud žijeme, žijme naplno.Dum vivimus, vivimus. Seneca Mladší | Detail citátu

Miluješ život? Pak neztrácej čas. Neboť čas je tkáň, z níž se život skládá. Benjamin Franklin | Detail citátu

Život je nadoživotí. Gabriel Laub | Detail citátu

Život na své nejvyšší úrovni je porozumění. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Nikdo nemá víc než jeden život. Je však mnoho lidí, kteří kromě svého života utrácejí i několik cizích. Dušan Radovič | Detail citátu

Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba. Ostrovskij Alexandr Nikolajevič | Detail citátu

Náš čas je tak omezený, tak prchavý, tak nás unáší - jaký prospěch máš z toho, když ho větší část promarníš? Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Představme si množství lidí v řetězech a všechny odsouzené k smrti. Každého dne jsou někteří vražděni před očima ostatních ti, kteří zůstávají naživu vidí v osudu svých druhů svůj vlastní osud. S bolestí a bez naděje pohlížejí jeden na druhého a čekají, až i na ně dojde. Toto je obraz lidského údělu. Pascal Blaise | Detail citátu

Život lze pochopit pouze zpětně, žít jej však musíme dopředu. N.N. | Detail citátu

Tajemství úspěchu v životě není dělat co se Vám líbí, ale nacházet zalíbení v tom, co děláme. Edison Thomas Alva | Detail citátu

Život strávený děláním chyb je nejenom úctyhodnější, ale i užitečnější než život strávený zahálkou. George Bernard Shaw | Detail citátu

Smysl života je radovat se ze života a činit jej pro každou lidskou bytost krásnějším. David Ben Gurian | Detail citátu

Loď nemá být jištěna jednou kotvou a život jednou nadějí. Epiktétos | Detail citátu

Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili nic. Giovanni Boccaccio | Detail citátu

Ani s největším uměním bychom nemohli život zřídit tak, jak je. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Život je žert. To jsem si vždycky myslel, teď to vím. (nápis na jeho náhrobku) John Gay | Detail citátu

Žít znamená tvořivě pracovat. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Život má tendenci se časem ucpat, zejména ten manželský. Albert Einstein | Detail citátu

Láska k životu, to je všechno hezké - ale napřed přijde život. John Erskine | Detail citátu

První pravidlo provozu životních cest: většina dobře prošlapaných cest nikam nevede. Murphy | Detail citátu

Dnešní lidé by chtěli žít zítřejší život za včerejší ceny. Tennessee Williams | Detail citátu

Život je neustálé odvádění pozornosti, jež nedovolí ani, abychom si uvědomili, od čeho to odvádí. Franz Kafka | Detail citátu

Žít znamená jednat. Anatole France | Detail citátu

Každý život má svou velikost. Heinrich Heine | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..