Manželé, kteří se rozejdou, ničí své děti, trhají i sami sebe, ale rozesnoubit se nemohou.

Autor citátu: Michel Quoist     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma manželství

Čím déle zůstává člověk neženat, tím je slavnější. Caesar Gaius Iulius | Detail citátu

Každá žena vzpomíná s láskou na muže, který si ji chtěl vzít, každý muž na ženu, která ho odmítla. V. B. Shore | Detail citátu

Přiznání je polehčující okolnost u soudu, ale ne v manželství. Jan Sobotka | Detail citátu

Ano, manželé mají žít věčně spolu, aby byli potrestání za hloupost, že se vzali. Gustave Flaubert | Detail citátu

Jeden dobrý manžel má hodnotu dvou dobrých manželek, neboť věci mají tím větší cenu, čím jsou vzácnější. Franklin Benjamin | Detail citátu

Lepší dobře se oběsit, než zle oženit. České přísloví | Detail citátu

Zásada ženatých mužů - co je v domě, není pro mě. Václav Dušek | Detail citátu

Ve štěstí vždycky najdeš kousek domácích pantoflí. Huxley Aldous | Detail citátu

Manželství je příliš vážná věc, než aby se přenechala na starost jen manželům. Václav Dušek | Detail citátu

Nežeň se pro peníze! Můžeš si je vypůjčit levněji. Skotská přísloví | Detail citátu

Zaručený způsob, jak žena dosáhne toho, aby se dotírající muž držel zpátky, je provdat se za něho. Pelham Grenville Wodehouse | Detail citátu

Je pořád ještě lepší být ženat než být mrtev. Moliére | Detail citátu

Druhé manželství je vítězství naděje nad zkušeností. Samuel Johnson | Detail citátu

V manželství je nutno spojovat lásku s přátelstvím. Josef Václav Sládek | Detail citátu

Kdo nemá, s kým by se vadil, pojmi sobě ženu. Česká přísloví | Detail citátu

Manželství se může stát ostrovem lásky a svobody stejně jako peklem vzájemné nenávisti a zotročení. Daniel Kroupa | Detail citátu

Manželství nebývá šťastné láskou, nýbrž naopak rozumem. Jean Paul | Detail citátu

Manželství je vyzvání přírody na souboj. Romain Rolland | Detail citátu

Manžel, který si zamane překvapit svou ženu, bývá obvykle sám překvapen. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Manželství nedělá tělesné obcování, nýbrž vzájemný soulad. Ulpianus | Detail citátu

Manželství je úhrnem jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby. Bierce Ambrose Gwinett | Detail citátu

Manželství v rozkladu dokáže vykřesat z obou partnerů ty nejhorší vlastnosti. Arthur Hailey | Detail citátu

Manželství je tehdy dokonalé, když žena se směje vždy znovu starým vtipům svého muže a muž se nikdy nesměje novým kloboukům své ženy. N.N. | Detail citátu

Malý kontrast v povahách je nezbytný pro šťastné manželství. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Manželství je památka na lásku. Rowlandová Helen | Detail citátu

Každý muž si přeje ženu, která by v něm podněcovala jeho lepší vlastnosti a snahy - a druhou, která by mu pomohla na ně zapomenout. Helen Rowlandová | Detail citátu

Všechno, co řeknete před svatbou, může být po svatbě použito proti vám. Milan Růžička | Detail citátu

Když otec poručí a matka taky, strýc pomůže a teta poradí, když tomu lidi budou chtít a chlapci budou brát - vdám se. Polská přísloví | Detail citátu

Čím časněji vstáváš, tím více práce stihneš. Čím dříve se oženíš, tím včasněji se ti dostane pomocníka. Čínská přísloví | Detail citátu

Manželství je jediné zákonem povolené nevolnictví. John Stuart Mill | Detail citátu

Ženy zklamané muži se za ně chtějí provdat. Je to stejně dobrý způsob pomsty jako každý jiný. Philippe Beaumanoir | Detail citátu

Neexistuje ideální manžel. Ideální manžel zůstává svobodný. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty. Maurois André | Detail citátu

Myš před kočkou v návětrné straně, jehně pod kozou, muž pod pantoflem - nešťastníci, předurčení k záhubě. Kurdská přísloví | Detail citátu

Manželství samo o sobě není ani dobré, ani špatné, úspěch a nezdar je jedině ve vás. Maurois André | Detail citátu

Manželství je doživotní přijatelná daň za několikaletou svobodu. Novotný Pavel | Detail citátu

Chceš-li se vhodně vdát, sobě rovného si zvol. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Sňatek je vážná záležitost, na niž spočívá bezpečnost rodiny a stabilita státu. Ale autorita manželství může být uchována jedině tehdy, když jsou mimomanželské svazky nejen tolerovány, ale i schvalovány. William Somerset Maugham | Detail citátu

Mzda je jako manželka - jinému ji závidíme, se svou nevystačíme. Gabriel Laub | Detail citátu

Milý Bože, zachovej mi stálé zdraví a mé ženě schopnost pracovat. Rakouská přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..