Manželství je nejen stav blaženosti, ale někdy i soudní proces.

Využijte sílu AI pro svůj úspěch. Vyzkoušejte e-Bota zdarma!

Autor citátu: Alexis Carrel     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma manželství

Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty. André Maurois | Detail citátu

Pro manželství si vyber ženu, kterou bys zvolil jako přítele, kdyby byla mužem. Joseph Joubert | Detail citátu

Vstávej můj červánku! Den je plný mléka a fazolí (arabská manželka těmito slovy každé ráno budí svého manžela). Skála Miroslav | Detail citátu

V manželství je nutno spojovat lásku s přátelstvím. Josef Václav Sládek | Detail citátu

Manželství je věda. Balzac Honoré de | Detail citátu

Člověk může být v lásce šťasten jen za předpkladu, že není připoután k manželskému jhu. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Neříká se neprávem, že žena je mužovou polovicí, neboť ženatý muž je už jen polovinou muže. Romain Rolland | Detail citátu

Když si žena vezme svého přítele, ztratí ho a získá špatného manžela. Françoise Saganová | Detail citátu

Manželství a makaróny chutnají jen za tepla. Italské přísloví | Detail citátu

Mezi manžely probíhaly boje místního významu. Emil Krotkij | Detail citátu

Muž, který nevidí na své manželce chyby, je vdovec. Lansky Paul | Detail citátu

Manželství vysává z lásky většinu milostného elánu. Sergej Michajlovič Ejzenštejn | Detail citátu

Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutat násilím. Moliére | Detail citátu

Nikde nevidím nikoho, kdo by si manželstvím polepšil. Všichni moji ženatí vrstevníci jsou plešatí a nespokojení. George Gordon Byron | Detail citátu

Zásoba dobrých žen vysoko překračuje zásobu mužů, kteří by si je zasloužili. Robert Graves | Detail citátu

Oženit se je jediná kariéra, kterou lze dosáhnout bez jakékoliv kvalifikace. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Před vdavekchtivými ženami tě ochrání jedině manželka. Jiří Žáček | Detail citátu

S ohledem na to, že věrnost je něco relativního, nelze ji v žádném případě absolutizovat. Clair René | Detail citátu

Vlastnost, která se líbí u ctitele, bývá odmítána u manžela. Moliére | Detail citátu

Dost času je dva roky pred smrtí se oženit. Slovenská přísloví | Detail citátu

Jeden dobrý manžel má hodnotu dvou dobrých manželek, neboť věci mají tím větší cenu, čím jsou vzácnější. Franklin Benjamin | Detail citátu

Druhé manželství je vítězství naděje nad zkušeností. Vyskočil Jan | Detail citátu

Ve štěstí vždycky najdeš kousek domácích pantoflí. Huxley Aldous | Detail citátu

Ženatý muž může zapomenout na své chyby. Je zbytečné aby si tutéž věc pamatovali dva lidé. N.N. | Detail citátu

Je-li člověk v manželství šťasten, dá se o něm říci, že má štěstí v neštěstí. Žarko Petan | Detail citátu

Jsou muži, jejichž žena vskutku neví co chtějí. Ženy ostatních mužů to však vědí. Faure Edgar | Detail citátu

Kdo viděl rozbouřené moře a rozzuřenou ženu, raději polituje manžela než námořníka. Victor Hugo | Detail citátu

Když otec poručí a matka taky, strýc pomůže a teta poradí, když tomu lidi budou chtít a chlapci budou brát - vdám se. Polská přísloví | Detail citátu

Manželství je vyzvání přírody na souboj. Romain Rolland | Detail citátu

Manželství činí trvalým charakter, nikoli tělesná krása. Publilius Syrus | Detail citátu

Manželství, toto mistrovské dílo vzniklo, bylo vytvořeno. Když dál dotváříš mistrovské dílo, které je vytvořeno, neuděláš z něho ještě větší mistrovské dílo, ale kazíš je. Utrácíš zbytek svého života na to, že ze středníků děláš tečky a z teček středníky. J. Jones | Detail citátu

Když se znalec žen ožení, podobá se lékaři, který se u lože nemocného nakazí. Riziko povolání. Karl Kraus | Detail citátu

Manželka ztrácí v manželství pro manžela rychleji půvab než manžel pro manželku. V lásce je tomu naopak. Charlet Pinot Duclos | Detail citátu

Hlavní příčinou rozvodů je manželství. Achard Marcel | Detail citátu

Když se člověk žení, je konec všemu. Žárlivá náklonnost ženy, ona podezřívavá, nepokojná a tělesná náklonnost nestrpí vedle sebe vroucné a vřelé příchylnosti, oné příchylnosti ducha, srdce a důvěry, jež existuje mezi dvěma muži. Guy de Maupassant | Detail citátu

Čím časněji vstáváš, tím více práce stihneš. Čím dříve se oženíš, tím včasněji se ti dostane pomocníka. Čínská přísloví | Detail citátu

Jakkoliv dlouho trvá již vaše manželství, nejste a nikdy nebudete úplně svoji. Musíte se zasnubovat každého dne. Michel Quoist | Detail citátu

Většina mužů pokládá manželství spíše za závazek než za lásku. Cyrano de Bergerac | Detail citátu

Než začnete nadávat na manželství, vzpomeňte na menzu. Svatopluk Káš | Detail citátu

Přiznání je polehčující okolnost u soudu, ale ne v manželství. Jan Sobotka | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..