Láska se rodí za nepředvídatelných okolností. Nikdy na ní nejsme dost dobře připraveni, a proto nad ní máme tak malou moc.

Autor citátu: Hans Rudolf Grimm     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Láska a církev vyžadují krásných přikrývek na své oltáře. Honoré de Balzac | Detail citátu

Co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá. František Palacký | Detail citátu

Prosím, nepomáhat. Všechno je už tak dostatečně těžké. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Všechny bolesti lidské lze zahojit pomocí léků, toliko na bolest lásky neznáme hojivou mast. Propertius Sextus | Detail citátu

Láska je touha ploditi v kráse. Platón | Detail citátu

Zamilovaní nemohou posuzovat krásu. N.N. | Detail citátu

Co je pravá láska? Když se dva milenci jeden den na sebe hněvají a již druhý den po sobě touží. Karel Matěj Čapek-Chod | Detail citátu

Z úcty, vděčnosti, soucitu, porozumění se nemůže zrodit vroucí přátelství, ale jen chudokrevná láska. Ludwig Börne | Detail citátu

Láska a nenávist jsou extrémy téhož citu. Nikdo nedovede jiným opovrhovat prudčeji než ten, kdo ho dříve nesmírně miloval. Adolf Heyduk | Detail citátu

Láska k bližnímu začíná u sebe sama. Nestroy Johann Nepomuk | Detail citátu

Moucha, štěnice a člověk jsou jedinými živočichy, kteří milují v každém období. Pitigrilli | Detail citátu

Je ctnostnější zasvětit život jedné osobě, než horlivě usilovat o spásu všech lidí. Dag Hammarskjold | Detail citátu

Kdo růži netrhal, neví jak voní. Kdo lásku nepoznel neví jak bolí. Zaťková Lucie | Detail citátu

Láska se čekáním stává peklem pro zamilované. Louis de Boissy | Detail citátu

Láska má všechny vegetační schopnosti, ale jen v srdci ženy dozrává. Henry Bordeaux | Detail citátu

Lásky některých lidí jsou jenom následky dobrých večeří. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Dobré srdce ženy, než pěkná tvář upoutá mou lásku. William Shakespeare | Detail citátu

Láskyplný člověk raději prožívá bolest, než by ji jiným působil. Burns Robert | Detail citátu

V lásce má větší cenu to co je dovoleno si vzít, než to co se dává samo. Ortega y Gasset Jose | Detail citátu

Láska je sklon k oběti. Giordano Bruno | Detail citátu

Láska je omáčka, která teprve dá každému masu chuť. Francouzské přísloví | Detail citátu

Láska založená jen na citech má nejkratší trvání, neboť nic není tak zraňováno láskou, jako právě city. Mahler Zdeněk | Detail citátu

Láska, nepřiměřená svému protějšku, se mění v nenávist, anebo nevěru. Abrham Alikjan | Detail citátu

Opravdová láska člověka obohacuje. Frankl Viktor Emil | Detail citátu

Ani neotužilé tělo nesnáší slunce, ani nepřipravená duše neunese lásku bez utrpení. Plútarchos | Detail citátu

Úcta k člověku, láska k bližnímu má být konstruktivní silou, a nikterak filantropickou slabostí. Josef Čapek | Detail citátu

Láska je strom, na kterém jako loupežník číhá žárlivost. Svatopluk Čech | Detail citátu

Miláčku, zapomeňme na všechno, co se mezi námi nestalo. Ionesco | Detail citátu

Mužova láska a jeho život není totéž, ženina láska je její celá existence. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Jenom když obětujeme hlavu, dobudeme srdce. Turecké přísloví | Detail citátu

Jen ta láska je pravá, která se dokáže odříkat. Karolína Světlá | Detail citátu

Pravá láska je okouzlení duše něčím nehmotným. Giordano Bruno | Detail citátu

Srdce má důvody, které rozum nemá. Pascal Blaise | Detail citátu

Láska spočívá v tom, že se nám líbí právě ten, kdo je pro ostatní nezajímavý. Étienne Bonnot de Condillac | Detail citátu

Kdo není schopen oběti, není hoden ani lásky. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Dva milostné dopisy píšeme těžko. První a poslední. Petrarca Francesko | Detail citátu

Láska přemáhá čas a čas přemáhá lásku. Německé přísloví | Detail citátu

Láska je vždy odpovědí, ale když na tuto odpověď čekáme, sex nám podhodí vždy hodně otázek. Allen Woody | Detail citátu

Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down. Oprah Winfrey | Detail citátu

Láska jako taková, má svá vývojová stadia. Zpočátku je to nedospělost, pak zrání a nakonec únava. Étienne Bonnot de Condillac | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..