Každá nešťastná láska zčeří v člověku hladinu jeho duše jako kámen hozený do vody. Téma: láska | Detail citátu

Lásku si nelze vynutit ani vyloudit lichotkami, přichází sama, nehledaná, nečekaná, nežádaná. Téma: láska | Detail citátu

Mezi mužem a ženou neexistuje povinnost, je jenom láska - anebo to naopak není láska. Téma: láska | Detail citátu