Úspěch je dostat to, co chceš, a štěstí chtít to, co dostaneš.

Autor citátu: Earle Stanley Gardner     Téma: úspěch vs. neúspěch

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma úspěch vs. neúspěch

Dopad velkého úspěchu rozvíří vítr drobných nepříjemností. Japonská přísloví | Detail citátu

Stane-li se člověk slavným, potkává pozoruhodně mnoho spolužáků. Lyndon Baines Johnson | Detail citátu

Krach může mít tři příčiny - ženy, sázky nebo rady odborníků. Georges Pompidou | Detail citátu

Úspěchu ve svém oboru dosáhnete, pokud nevíte, jestli to, co děláte, je práce nebo zábava. Warren Beatty | Detail citátu

Nejste-li úspěšný, můžete s úspěchem vypravovat, že o úspěchy nestojíte. Gabriel Laub | Detail citátu

Neúspěch? Ne, to je jen dočasné zdržení. N.N. | Detail citátu

Slavná osobnost je člověk, který po celý život těžce pracoval, aby se stal slavným, a pak nosí tmavé brýle, aby ho nikdo nepoznal. Fred Allen | Detail citátu

Obecně řečeno, úspěch odhalí nejhorší vlastnosti, zatímco pád ty nejlepší. George Abbot | Detail citátu

Nezdar není hanbou. Hanbou je bázeň před nezdarem. Latinská přísloví | Detail citátu

Pořádný úspěch máme teprve tehdy, když nám ho musí pochválit i závistivci. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Úspěch je skoro to poslední, co se člověku odpouští. Truman Capote | Detail citátu

Výhodou slávy je, že jsme známi i lidem, kteří nás neznají. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Opravdový úspěch máme tehdy, když nám ho musí přiznat i závistivci. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Úspěch je směsicí tvrdé práce a velkých snů. Lee Iacocca | Detail citátu

Tak jako se střídá den s nocí, střídá se úspěch s neúspěchem, radost se smutkem a láska s nenávistí. N.N. | Detail citátu

Ten den, kdy začnete věřit, že jste úspěšní, je rovněž dnem, kdy jste úspěšní být přestali. Herb Kelleher | Detail citátu

Neúspěch - nevyužít příležitost. Úspěch - zneužít příležitost. Karel Čapek | Detail citátu

S úspěchem nejdou dělat žádné štráchy. Svět úspěch žádá. Karel Poláček | Detail citátu

Úspěch znamená dělat to nejlepší, co můžeme, s tím co máme. Úspěch spočívá v konání, nikoli v dostávání - v úsilí, ne ve vítězství. Wynn Davis | Detail citátu

Není lepší útěchy při neúspěchu plánu, než na jeho místě udělat nový plán anebo mít jiný již v záloze. Jean Paul | Detail citátu

Na úspěchu je tězké to, že v něm stále musíte pokračovat. Irving Berlin | Detail citátu

Většina lidí dělá všechno po ostatních. Úspěšní lidé to dělají před nimi. Charles Wilp | Detail citátu

Úspěch dne je v jeho ránu, úspěch roku je v jeho jaru. Čínská přísloví | Detail citátu

Můj úspěch se podobá pokusu odhrabat Mount Everest pomocí čajové lžičky. Gerald Durrell | Detail citátu

Úspěch není nikdy definitivní. Neúspěch definitivní být může. N.N. | Detail citátu

Čím výše byl vynesen, tím hanebněji se zřítil. Titus Livius | Detail citátu

Úspěch je dítětem odvahy. Voltaire | Detail citátu

Ušlechtilá duše bude ušlechtilá i v nejhorších nesnázích. Nízká duše nezapře svou nízkost, i když ji bude doprovázet na každém kroku úspěch. Jean Dutourd | Detail citátu

Vavřín je rychle vadnoucí zelenina. Giovanni Guareschi | Detail citátu

Pravá ctnost se nikdy neohlíží na svůj stín - slávu. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Nesmrtelnost? Není to to, co trvá čtyřicet let nebo tak nějak? Gioacchino Rossini | Detail citátu

Jsou dvě možnosti, jak udělat kariéru: buď opravdu něco vykonat, nebo tvrdit, že jsme něco vykonali. Jsem pro první metodu, protože při ní není konkurence tak velká. Danny Kaye | Detail citátu

Úspěch je dostat to, co chceš, a štěstí chtít to, co dostaneš. Earle Stanley Gardner | Detail citátu

Úspěch je věc veřejná. Neúspěch je soukromý pohřeb. Rosalinda Russlová | Detail citátu

Kdo rychle jedná, rychle sklízí plody svých činů. Konfucius | Detail citátu

Tajemství úspěchu spočívá u některých lidí v tom, že říkají a dělají samé ztřeštěnosti, a všechno by rázem zkazili, jakmile by se začali chovat rozvážně. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Úspěchu dosáhneme mnohými maličkostmi. Polykleitos z Argu | Detail citátu

Nejdůležitější přísadou receptů na úspěch je umění vycházet s lidmi. Theodore Roosevelt | Detail citátu

Úspěch mívá mnoho otců, neúspěch bývá sirotek. Maďarská přísloví | Detail citátu

Štěstí - to je vysvětlení pro úspěchy druhých. Dorothy Thomsonová | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..