Další citáty pro téma úspěch vs. neúspěch

Nejste-li úspěšný, můžete s úspěchem vypravovat, že o úspěchy nestojíte. Gabriel Laub | Detail citátu

Tajemství úspěchu spočívá u některých lidí v tom, že říkají a dělají samé ztřeštěnosti, a všechno by rázem zkazili, jakmile by se začali chovat rozvážně. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Čím výše byl vynesen, tím hanebněji se zřítil. Titus Livius | Detail citátu

Na úspěchu je tězké to, že v něm stále musíte pokračovat. Irving Berlin | Detail citátu

Na světě je pouze jediná věc horší, než když se o člověku moc mluví, a to, když se o něm nemluví vůbec. Oscar Wilde | Detail citátu

Představ si, že stojíš na prahu nevídaného úspěchu, jasný a krásný život ti leží u nohou. Tak vstaň a čiň se! Andrew Carnegie | Detail citátu

S úspěchem nejdou dělat žádné štráchy. Svět úspěch žádá. Karel Poláček | Detail citátu

Základem úspěchu je vybrat si pravý čas. Přijít s něčím moc brzo je stejně špatné jako přijít moc pozdě. Lee Iacocca | Detail citátu

Když máš úspěch, dozví se celý svět, jaký jsi. Když nemáš úspěch, dozvíš se, jaký je svět. Indická přísloví | Detail citátu

Popularita je trest, který vypadá jako ocenění. Ingmar Bergman | Detail citátu

Tajemstvím úspěchu je účelná vytrvalost. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Úspěch mívá mnoho otců, neúspěch bývá sirotek. Maďarská přísloví | Detail citátu

Pořádný úspěch máme teprve tehdy, když nám ho musí pochválit i závistivci. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Úspěchy jiných mě málo znervózňují. Horší by bylo, kdyby byly zasloužené. N.N. | Detail citátu

Je lepší selhat v originalitě než uspět v nápodobě. Herman Melville | Detail citátu

Když napoprvé nemáš úspěch, pokoušej se znovu a znovu. Pak to vzdej. Nemá cenu být paličatý blázen. William Claude Fields | Detail citátu

Úspěch není nikdy definitivní. Neúspěch definitivní být může. N.N. | Detail citátu

Úspěšný život není nic jiného než řada úspěšných dní. N.N. | Detail citátu

Právě ti nestraní, kteří vidí všechny stránky věci, mají méně úspěchů i přátel než ti, kdož útočí na některou stranu. Jean Paul | Detail citátu

Ten den, kdy začnete věřit, že jste úspěšní, je rovněž dnem, kdy jste úspěšní být přestali. Herb Kelleher | Detail citátu

Dveře k úspěchu měl otevřené dokořán, on do nich však jen nesměle nakoukl. Lech Przeczek | Detail citátu

Nejdůležitější přísadou receptů na úspěch je umění vycházet s lidmi. Theodore Roosevelt | Detail citátu

Úspěch plodí úspěch, stejně jako peníze se rozmnožují samy. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Nezdar není hanbou. Hanbou je bázeň před nezdarem. Latinská přísloví | Detail citátu

Neúspěch - nevyužít příležitost. Úspěch - zneužít příležitost. Karel Čapek | Detail citátu

Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. Henry Ford | Detail citátu

Úspěch znamená dělat to nejlepší, co můžeme, s tím co máme. Úspěch spočívá v konání, nikoli v dostávání - v úsilí, ne ve vítězství. Wynn Davis | Detail citátu

Vážím si lidské popularity, vážím si úcty dobrých mužů k dobrým činům. Opovrhuji však nafouklou bublinou popularity získané bez zásluh a ztracené bez viny. Thomas Hart Benton | Detail citátu

Neříkej hop, ani když přeskočíš. Nejdřív se podívej, do čeho jsi skočil. Julian Tuwim | Detail citátu

Je lepší být anonymním na světě, než slavným v nebi. Jack Kerouac | Detail citátu

Pravá ctnost se nikdy neohlíží na svůj stín - slávu. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Neúspěch nás učí, že porážka se dá přežít. Neuspět není ostuda. Ostuda je bát se vstát a zkusit to znovu. Benjamin Barber | Detail citátu

Vavřínový věnec bývá často páskou přes oči. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Neúspěch? Ne, to je jen dočasné zdržení. N.N. | Detail citátu

Obecně řečeno, úspěch odhalí nejhorší vlastnosti, zatímco pád ty nejlepší. George Abbot | Detail citátu

Bobkový list je dobré koření do omáček, ale vavřín jako pokrývka hlavy píchá. Otto Julius Bierbaum | Detail citátu

Slavná osobnost je člověk, který po celý život těžce pracoval, aby se stal slavným, a pak nosí tmavé brýle, aby ho nikdo nepoznal. Fred Allen | Detail citátu

K tomu, aby člověk jednal, nemusí mít naději, a k tomu, aby vytrval, nemusí mít úspěch. Vilém III. Oranžský | Detail citátu

Stane-li se člověk slavným, potkává pozoruhodně mnoho spolužáků. Lyndon Baines Johnson | Detail citátu

K úspěchu nevede žádný výtah, musí se jít po schodech. N.N. | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..