Láska je akt víry, a kdo je slabý ve víře, je slabý také v lásce.

První česká AI aplikace zcela zdarma! Ulehčete si práci, stačí jeden klik..

Autor citátu: Erich Fromm     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Láska k ženám mnoho poskytuje, ale ženy nám mnoho berou. Guillaume Apollinaire | Detail citátu

Láska k ženám je vždy živočišná. Jen láska k ženě je božská. Alphonse Daudet | Detail citátu

Hledejme své světlo ve svých citech. V nich je uloženo teplo, které má v sobě mnoho jasu. Joubert Joseph | Detail citátu

Pro lásku lidé netrpí. Trpí pro pocit vlastnictví, který je opakem lásky. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Tvé mlčení je poušť, v níž bloudím, každá tvá řádka nenapsaná je kronikou mého trápení. Mikulášek Oldřich | Detail citátu

Mnohdy nedovedu pochopit, jak ji někdo jiný může milovati, když ji já sám tak vroucně a zplna srdce miluji, nemaje nikoho krom jí. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Pro jednu lásku obětujeme mnoho jiných lásek, čehož pak nejčastěji litujeme. Jevgenij Abramovič Baratynskij | Detail citátu

Věrná láska - to nejsou stálé sympatie k tomu, kdo se ti dlouho líbí, ale kdo se ti trvale neprotiví. Josh Billings | Detail citátu

Sympatie budí sympatie. Na tomto zákonu se zakládá láska. Matthew Arnold | Detail citátu

Láska je něco nádherného, ale kazí charakter. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Láska je strom, na kterém jako loupežník číhá žárlivost. Svatopluk Čech | Detail citátu

Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité je očím neviditelné. Exupéry Saint de Antoine | Detail citátu

Pravděpodobnost, že mladý muž narazí na dívku svých snů, po které celý život toužil, se stupňuje v tomto pořadí: 1. je-li s ním dívka, s níž právě chodí, 2. je-li s ním manželka, 3. je-li s ním přítel atraktivnějšího zevnějšku i postavení. N.N. | Detail citátu

Kouzlo lásky spočívá v tom, že nevíme, že i ona jednou skončí. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Jdi s tím, kdo tě miluje. Victor Hugo | Detail citátu

I velká láska vyžaduje odpočinout si jeden od druhého. Georges Braque | Detail citátu

Kdo jednou prožil velkou lásku, ten je až do smrti šťastný i nešťastný, z toho, že se z ní vyléčil. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Všechny bolesti lidské lze zahojit pomocí léků, toliko na bolest lásky neznáme hojivou mast. N.N. | Detail citátu

Láska je rovnováha našich představ o tom druhém. Je třeba, aby byla vzájemně vyvážena drobnými přednostmi a nedostatky, nikoliv velkými klady a zápory. Arne Svensen Garborg | Detail citátu

Láska nemá jen pálit, ale i hřát. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Přátelství je nejlepším darem, jaký si člověk může věnovat. Neznámý autor | Detail citátu

Učíme se zejména od toho, koho milujeme. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Chceš-li být milován, tak miluj. Řiháková Veronika | Detail citátu

Láska je pohádka života - s tím rozdílem, že nemívá vždy šťastný konec. Burns Robert | Detail citátu

Dávat nový život je touha dvou jedinců spojit prostřednictvím lásky dobro s dobrem a vytvořit tak lepší. Matthew Arnold | Detail citátu

Čím víc máme lásky, tím lehčeji projdeme životem. Kant Immanuel | Detail citátu

Ten kdo nemiluje nemá vědět, že je milován. Epiktétos | Detail citátu

Člověk dokáže před světem ukrýt všechno až na dvě věci - že je opilý a že je zamilovaný. Anton Myrer | Detail citátu

Láska je marnivost a sobectví od počátku až do konce. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Tam, kde přestává být láska dobrodružstvím, stává se trápením. Karel Čapek | Detail citátu

Láska není kupec, který chce dostat zpět svoje investice. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Milujeme, abychom milovali. Pro nic jiného. Moliére | Detail citátu

Láska může být šťastná, nikdy však veselá. Veselost je projevem lehkovážnosti. Theodore Dreiser | Detail citátu

Předposlední fází lásky je nenávist. Pak následuje už jen nová láska. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Člověk je omylný, ale milovat někoho není omylem nikdy. Rolland Romain | Detail citátu

Láska k bližnímu - snad je mu doopravdy ještě hůře než tobě. Josef Čapek | Detail citátu

Láska je dočasná nepostradatelnost jednoho po druhém. Charles Dickens | Detail citátu

Miluji, můj ubohý příteli - a svět má náhle smysl, život má náhle smysl, i smrt bude míti smysl. František Xaver Šalda | Detail citátu

Lidé se rozcházejí kvůli tomu, kvůli čemu se do sebe zamilovali. Americké přísloví | Detail citátu

Nenávidím a miluji. Gaius Valerius Catullus | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..