Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných.

Autor citátu: Démokritos     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma přátelství

Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem. Jan Werich | Detail citátu

Běžné je označení přátelé, ale věrnost je vzácná. Phaedrus | Detail citátu

Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat. Jen blázen se dá dvakrát kousnout stejnou zmijí. Bernard Thomas | Detail citátu

K tomu, aby se lidé sešli, je třeba hloubky jejich duší. Aby se rozešli, stačí už jen jejich povrchnost. Sergej Davydov | Detail citátu

Máme vždy sílu snášet neštěstí svých přátel. Francouzské přísloví | Detail citátu

Přátelské služby se neúčtují. České přísloví | Detail citátu

Nezištné přátelství je možné jen mezi lidmi stejné příjmové skupiny. Paul Getty | Detail citátu

Myslím, že absolutně nejbáječnější v životě je pocit, že vás někdo potřebuje. Schreiner Olive | Detail citátu

Dobrého přítele si važ daleko víc než peněz. Italské přísloví | Detail citátu

Abych tě rozveselil, milý příteli, budu ti vyprávět o svých nových starostech. Karol Irzykowski | Detail citátu

Sobě dobře činí, kdo činí dobře svým přátelům. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Kéž mě prozřetelnost ochrání před přáteli, s nepřáteli se už vypořádám sám! Jindřích IV. | Detail citátu

Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

U koho nevydrží dlouho vyzkoušení přátelé, má špatnou povahu. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Přátel si važ, a kdo se osvědčili, ty hákem z ocele si připni k srdci. Shakespeare William | Detail citátu

Přátelství je plavidlo, které v pěkném počasí unese dva, ale při zlém počasí jen jednoho. N.N. | Detail citátu

Přítel je ten, před kým můžeme vylít své srdce, plevel i zrno, protože víme, že jeho něžná ruka to vezme a proseje, aby zachovala to, co stojí za to zachovat, zatímco zbytek odfoukne dechem své laskavosti. Anglické přísloví | Detail citátu

Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil. Arabská přísloví | Detail citátu

Přátelství je láska bez křídel. Francouzské přísloví | Detail citátu

Jsou-li mí přátelé jednoocí, dívám se na ně z profilu. Joseph Joubert | Detail citátu

Totéž chtít a totéž nechtít, to je teprve pevné přátelství. Gaius Sallustius Crispus | Detail citátu

Nejspolehlivějšími přáteli jsou nepřátelé tvých nepřátel. Arabská přísloví | Detail citátu

Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš. Albert Einstein | Detail citátu

Ach, milí přátelé, přátelé neexistují. Aristoteles | Detail citátu

Opravdový přítel je ten, který první přijde, když celý svět odejde. Marden Orison Swett | Detail citátu

Vynášíme-li se oddaností svých přátel, není to ani tak z vděčnosti k nim, jako proto, aby vznikl dojem, že si jejich oddanost plně zasluhujeme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Skutočný priateľ sa nespozná podľa toho, koľko času so mnou strávil, ale podľa toho, koľko ho obetoval, aby mi niečo dal.. Andrej Ivan | Detail citátu

Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel. Turecké přísloví | Detail citátu

Přátelé, říká se, jsou zloději času. Francis Bacon | Detail citátu

Každý soucítí s trpícím přítelem, ale sympatizovat s přítelovým úspěchem - to vyžaduje velmi dobrou povahu. Oscar Wilde | Detail citátu

Má-li vás něco opravdu ranit, musí se spojit váš nepřítel s vaším přítelem. První vás pomluví a druhý vám to donese. Twain Mark | Detail citátu

Staré boty a staří přátelé jsou nejmilejší. Polská přísloví | Detail citátu

Málokteré přátelství by vydrželo, kdyby každý věděl, co o něm říká za zády jeho přítel. Blaise Pascal | Detail citátu

Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přítele. Turecká přísloví | Detail citátu

Chovejme se ke svým přátelům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám. Aristoteles | Detail citátu

Zbytečný člověk nemá přítele. Arabská přísloví | Detail citátu

Ženatý muž ztrácí přítele buď proto, že si nedovedl získat přízeň jeho ženy, nebo proto, že si dovedl získat přízeň jeho ženy. Milan Kenda | Detail citátu

Kdo je přítelem všech, není přítelem nikoho. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Pozor! Nepřítel naslouchá! - ale přátelé? André Brie | Detail citátu

Přítel je ten, který přichází, když celý svět odešel. Anglická přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..