Na tom, koho máme rádi, nám nevadí i jeho neřesti, zatímco u toho, koho nesnášíme, jsou nám proti srsti i jeho ctnosti.

Autor citátu: Benešová Božena     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka
Mahjong

Další citáty pro téma přátelství

U koho nevydrží dlouho vyzkoušení přátelé, má špatnou povahu. Démokritos | Detail citátu

Přítel je ten, před kým můžeme vylít své srdce, plevel i zrno, protože víme, že jeho něžná ruka to vezme a proseje, aby zachovala to, co stojí za to zachovat, zatímco zbytek odfoukne dechem své laskavosti. Anglické přísloví | Detail citátu

Nikdy nevysvětlujte. Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám stejně neuvěří. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Přátelé jsou dobrá věc - za předpokladu že je nepotřebujeme. Alexander Roda Roda | Detail citátu

Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem. Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi jej celým srdcem. Mluv s ním otevřeně jako sám se sebou. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Čím více milujeme své přátele, tím méně jim lichotíme. Čím méně je milujeme, tím více jim lichotíme. Čínské přísloví | Detail citátu

Sobě dobře činí, kdo činí dobře svým přátelům. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

V přátelství není horší nákazy nežli lichocení. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

S přítelem po boku není žádná cesta příliš dlouhá. Japonské přísloví | Detail citátu

Nesnáze přátel nás příliš nermoutí, když při té příležitosti můžeme ukázat, jak k nim jsme ohleduplní a jaké pro ně máme porozumění. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přátelství mezi mužem a ženou nemůže existovati jako prvotní cit. Lawrence David Herbert | Detail citátu

Opravdové přátelství je ještě vzácnější než opravdová láska. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Kolika lidem jsi dnes řekl, že je máš rád? Robert Fulghum | Detail citátu

Rána od přítele se nehojí. Arabské přísloví | Detail citátu

Přátelství mezi ženami není než pakt o neútočení. Henry de Montherlant | Detail citátu

Chceš-li zachovat přízeň domu kam přicházíš jako přítel, vyhýbej se styku s jeho ženami. Phahotep | Detail citátu

Přátelství je jediným tmelem, který kdy bude držet svět pohromadě. Woodrow Wilson | Detail citátu

Přítel je osoba, se kterou se odvažujete být sám sebou. Crane Stephen | Detail citátu

Existují tři druhy přátel: ti, kteří vás mají rádi, ti, jimž jste lhostejní, a ti, kteří vás nenávidí. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Spolehlivý přítel je opravdovým obrazem Boha. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Ach, milí přátelé, přátelé neexistují. Aristoteles | Detail citátu

Snad musí člověk dřív pocítit lásku, aby rozuměl přátelství. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Chceš-li ztratit přítele, půjč mu peníze. Česká přísloví | Detail citátu

A vy jste se někdy domníval, že je na světě jediný přítel, který by se choval odmítavě k vaší ženě nebo k vaší dceři, jestliže si zamanula, že jí musí podlehnouti? Denis Diderot | Detail citátu

Kdo je bez přátel, žije jen napůl. Francouzské přísloví | Detail citátu

Sobectví je jed každého přátelství. Honoré de Balzac | Detail citátu

Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti. Láska ze síly, rozkoše a strachu. Maurois André | Detail citátu

Přítel všech - přítel nikoho. Aristoteles | Detail citátu

Nikdo není takovým miláčkem štěstěny, aby nepotřeboval přítele. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Žebrák - člověk, který spoléhal na pomoc přátel. Ambrose Bierce | Detail citátu

Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li je třeba ve 4 hodiny ráno. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Nezištné přátelství je možné jen mezi lidmi stejné příjmové skupiny. Paul Getty | Detail citátu

Totéž chtít a totéž nechtít, to je teprve pevné přátelství. Gaius Sallustius Crispus | Detail citátu

Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit. Francesco Petrarca | Detail citátu

Jeden starý přítel je lepší než dva noví. Ruské přísloví | Detail citátu

Přítel, kterému jsi pomohl v nouzi, si na tebe vzpomene - až se zase octne v nouzi. Ernest Bloch | Detail citátu

Přátelství je plavidlo, které v pěkném počasí unese dva, ale při zlém počasí jen jednoho. N.N. | Detail citátu

Starý přítel a staré víno řídko chybuje. Česká přísloví | Detail citátu

Na tom, koho máme rádi, nám nevadí i jeho neřesti, zatímco u toho, koho nesnášíme, jsou nám proti srsti i jeho ctnosti. Benešová Božena | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..